Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyjaśnienie mechanizmu termoluminescencji i optycznie stymulowanej luminescencji Lu2O3:Tb,M1 (M1=V, Nb, Ta) i Lu2O3:Tb,M2 (M2=Ti, Zr, Hf)

2014/13/B/ST5/01535

Słowa kluczowe:

termoluminescencja optycznie stymulowana luminescencja poświata magazynowanie energii

Deskryptory:

 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Eugeniusz Zych 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 1 329 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-26

Zakończenie projektu: 2019-02-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zautomatyzowany system pomiarowy TL/IRSL/OSL - model TL/OSL-DA-20C/D. Za kwotę 498 999 PLN
 2. Miniaturowa lampa rentgenowska (50 kV, 1 mA) z zasilaczem wysokonapięciowym, chłodzona powietrzem. Za kwotę 93 913 PLN
 3. Reaktor wysokociśnieniowy wraz z wymaganym oprzyrządowaniem - do syntezy preparatów proszkowych luminoforów. Za kwotę 95 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. A new photoluminescent feature in LuPO4:Eu thermoluminescent sintered materials IF: 3,289
  Autorzy:
  J. Zeler, J. Cybińska, and E. Zych
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 57920–57928), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra09588g - link do publikacji
 2. Radio-, Thermo- and Photoluminescence Properties of Lu2O3:Eu and Lu2O3:Tb Nanopowder and Film Scintillators IF: 2,061
  Autorzy:
  P. Popielarski, J. Zeler, P. Bolek, T. Zorenko, K. Paprocki, E. Zych, and Yu. Zorenko
  Czasopismo:
  Crystals (rok: 2019, tom: 9, strony: 148), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cryst9030148 - link do publikacji
 3. The role of Ti in charge carriers trapping in the red-emitting Lu2O3:Pr,Ti phosphor IF: 2,686
  Autorzy:
  P. Bolek, D. Kulesza, A.J.J. Bos, E. Zych
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2018, tom: 194, strony: 641-648), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2017.09.028 - link do publikacji
 4. Dopant-related electron trap states in Lu2O3:Ta IF: 2,961
  Autorzy:
  Andrii Shyichuk, Eugeniusz Zych
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2019, tom: 214, strony: 116583), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2019.116583 - link do publikacji
 5. On Energy Storage of Lu2O3:Tb,M (M=Hf, Ti, Nb) Sintered Ceramics: Glow Curves, Dose-Response Dependence and Self-Dose Effect IF: 3,836
  Autorzy:
  Dagmara Kulesza, Adrie J. J. Bos, and Eugeniusz Zych
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2018, tom: 769, strony: 794-800), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2018.07.360 - link do publikacji
 6. On site-selective optically and thermally induced processes in Lu2O3:Tb,Ta storage phosphors IF: 2,961
  Autorzy:
  Paulina Bolek, Dagmara Kulesza, Eugeniusz Zych
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2019, tom: 209, strony: 274-282), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2019.02.004 - link do publikacji
 7. On thermoluminescence mechanism and energy leakage in Lu2O3:Tb,V storage phosphor
  Autorzy:
  Justyna Zeler, Paulina Bolek, Dagmara Kulesza, Eugeniusz Zych
  Czasopismo:
  Optical Materials X (rok: 2019, tom: 1, strony: 44567), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.omx.2018.100001 - link do publikacji
 8. Defect states in cubic lutetium oxide caused by oxygen or lutetium inclusions or vacancies IF: 2,686
  Autorzy:
  Andrii Shyichuk, Eugeniusz Zych
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2018, tom: 197, strony: 324-330), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2018.01.019 - link do publikacji
 9. Lu2O3-based storage phosphors. An (in)harmonious family IF: 12,994
  Autorzy:
  Dagmara Kulesza, Paulina Bolek, Adrie J.J. Bos, Eugeniusz Zych
  Czasopismo:
  Coordination Chemistry Reviews (rok: 2016, tom: 325, strony: 29-40), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ccr.2016.05.006 - link do publikacji
 10. On Thermoluminescence of Lu2O3:Tb,Ta Ceramic Storage Phosphors IF: 2,693
  Autorzy:
  Eugeniusz Zych, Paulina Bolek, Dagmara Kulesza
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2017, tom: 189, strony: 153-158), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2017.04.013 - link do publikacji
 11. Tracing mechanism of optically and thermally stimulated luminescence in Lu2O3:Tb,M (M = Hf, Zr, Ti) ceramic storage phosphors IF: 2,846
  Autorzy:
  Małgorzata Sójka, Dagmara Kulesza, Paulina Bolek, Joanna Trojan-Piegza, Eugeniusz Zych
  Czasopismo:
  Journal of Rare Earths (rok: 2019, tom: 37, strony: 1170-1175), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jre.2018.12.012 - link do publikacji
 1. Surprising differences of charge carriers trapping in Lu2O3:Tb- and Lu2O3:Pr-based phosphors
  Autorzy:
  Eugeniusz Zych, Dagmara Kulesza, Paulina Bolek
  Konferencja:
  Phosphor Safari (rok: 2017, ), Wydawca: Organizing Committee
  Data:
  konferencja 9-14.07.2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Effect of Composition and Processing Parameters on Thermoluminescence of Lu2O3:Pr,Ta and Lu2O3:Tb,Ta
  Autorzy:
  P. Bolek, D. Kulesza, E. Zych
  Konferencja:
  6th International Conference on Excited States of Transition Elements - ESTE 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: INTech Transfer Technology Centre, Wrocław
  Data:
  konferencja 21-26.08.2016.
  Status:
  Opublikowana
 3. Photoluminescence, Optically Stimulated Luminescence and Radiophotoluminescence of Storage Phosphors – a Lecture Learnt from Lu2O3:Tb, Lu2O3:Pr and LuPO4:Eu
  Autorzy:
  E. Zych D. Kulesza, P. Bolek, J. Zeler, A.J.J. Bos, J. Ueda
  Konferencja:
  232nd ECS Meeting (rok: 2017, ), Wydawca: Electrochemical Society
  Data:
  konferencja 1-6.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 4. High-density storage phosphors - new opportunities?
  Autorzy:
  E. Zych, D. Kulesza, P. Bolek, J. Zeler, A.J.J. Bos
  Konferencja:
  18th International Conference on Luminescence (rok: 2017, ), Wydawca: Organizing committee
  Data:
  konferencja 27.08-01.09.2017.
  Status:
  Opublikowana
 5. Thermoluminescence properties of the Lu2o3 doped with Tb3+ and Ti(IV)
  Autorzy:
  D. Kulesza, P. Bolek, A.J. Bos, E. Zych
  Konferencja:
  Phosphor Safari 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Hong Kong Baptist University
  Data:
  konferencja 28.11.-01.12.2016.
  Status:
  Opublikowana