Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Półmagnetyczne studnie kwantowe w mikrownękach: sterowanie dynamiką polarytonów ekscytonowych i formowaniem polaronów magnetycznych

2014/13/N/ST3/03763

Słowa kluczowe:

polarony magnetyczne polarytony wnękowe mikrownęki II-VI

Deskryptory:

 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST3_10: Spintronika

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Jean-Guy Rousset 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 149 994 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-04

Zakończenie projektu: 2018-02-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. Angular dependence of giant Zeeman effect for semi-magnetic cavity polaritons. IF: 3,718
  Autorzy:
  R. Mirek, M. Król, K. Lekenta, J.-G. Rousset, M. Nawrocki, M. Kulczykowski, M. Matuszewski, J. Szczytko, W. Pacuski, B. Piętka
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2017, tom: 95, strony: 85429), Wydawca: APS physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.95.085429 - link do publikacji
 2. Antireflective photonic structure for coherent nonlinear spectroscopy of single magnetic quantum dots. IF: 4,055
  Autorzy:
  W. Pacuski, J.-G. Rousset, V. Delmonte, T. Jakubczyk, K. Sobczak, J. Borysiuk, K. Sawicki, E. Janik, J. Kasprzak
  Czasopismo:
  Crystal Growth and Design (rok: 2017, tom: 17, strony: 2987), Wydawca: ACS publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.6b01596 - link do publikacji
 3. Giant spin Meissner effect in a non equilibrium exciton-polariton gas IF: 3,718
  Autorzy:
  M. Król, R. Mirek, K, Lekenta, J.-G. Rousset, W. Pacuski, A. V. Kavokin, M. Matuszewski, J. Szczytko, B. Piętka
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2019, tom: 99, strony: 115318), Wydawca: APS physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.99.115318 - link do publikacji
 4. Magnetic field effect on the lasing threshold of a semimagnetic polariton condensate IF: 3,718
  Autorzy:
  J.-G. Rousset, B. Piętka, M. Król, R. Mirek, K. Lekenta, J. Szczytko, W. Pacuski, M. Nawrocki
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2017, tom: 96, strony: 125403), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.96.125403 - link do publikacji
 5. Spin polarized semimagnetic exciton-polariton condensate in magnetic field IF: 4,259
  Autorzy:
  R. Mirek, K. Lekenta, J.-G. Rousset, D. Stephan, M. Nawrocki, M. Matuszewski , J. Szczytko, W. Pacuski , B. Piętka
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2018, tom: 8, strony: 6694), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
 6. Strong coupling and polariton lasing in Te based microcavities embedding (Cd,Zn)Te quantum wells IF: 3,411
  Autorzy:
  J.-G. Rousset, B. Piętka, M. Król, R. Mirek, K. Lekenta, J. Szczytko, J. Borysiuk, J. Suffczyński, T. Kazimierczuk, M. Goryca, T. Smoleński, P. Kossacki, M. Nawrocki, W. Pacuski
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2015, tom: 107, strony: 201109), Wydawca: AIP publishing group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4935791 - link do publikacji
 7. Triple threshold lasing from a photonic trap in a Te/Se-based optical microcavity
  Autorzy:
  K. Sawicki, J.-G. Rousset, R. Rudniewski, W. Pacuski, M. Ściesiek, T. Kazimierczuk, K. Sobczak, J. Borysiuk, M. Nawrocki, J. Suffczyński
  Czasopismo:
  Communications Physics (rok: 2019, tom: 2, strony: 38), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s42005-019-0137-5 - link do publikacji
 8. Distributed Bragg reflectors obtained by combining Se and Te compounds: influence on the luminescence from CdTe quantum dots. IF: 2,068
  Autorzy:
  J.-G. Rousset, J. Kobak, E. Janik, M. Parlinska-Wo jtan, T. Slupinski, A. Golnik, P. Kossacki, M. Nawro cki, W. Pacuski
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2016, tom: 119, strony: 183301), Wydawca: AIP publishing group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4949325 - link do publikacji
 9. (Cd,Zn,Mg)Te based microcavity on MgTe sacrificial buffer: growth, lift-off and transmission studies of polaritons IF: 2,926
  Autorzy:
  B. Seredyński, M. Król, P. Starzyk, R. Mirek, M. Ściesiek, K. Sobczak, J. Borysiuk, D. Stephan, J.-G. Rousset, J. Szczytko, B. Piętka, W. Pacuski
  Czasopismo:
  Physical Review Materials (rok: 2018, tom: 2, strony: 43406), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana