Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Heterometaliczne nanomateriały o budowie hierarchicznej do specjalnych zastosowań w inżynierii materiałowej - projektowanie, synteza, badania

2014/13/B/ST5/01512

Słowa kluczowe:

związki hierarchiczne alkoholany związki metaloorganiczne nanomateriały perowskity spinele

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_24: Chemia nieorganiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Piotr Sobota 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 1 244 080 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-20

Zakończenie projektu: 2019-02-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zautomatyzowany Chromatograf typu Flash Chromatography. Za kwotę 150 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Molecular Routes to Group IV Magnesium and Calcium Nanocrystalline Ceramics IF: 4,857
  Autorzy:
  Rafał Petrus, Anna Drąg-Jarząbek, Józef Utko, Dominik Bykowski, Tadeusz Lis, Piotr Sobota
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2017, tom: 56, strony: 11365-11374), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.7b01772 - link do publikacji
 2. Solvotermal alcoholysis routes for recycling polylactide waste as lactic acid esters IF: 9,307
  Autorzy:
  Rafał Petrus, Dominik Bykowski, Piotr Sobota
  Czasopismo:
  ACS Catalysis (rok: 2016, tom: 6, strony: 5222-5235), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10,1021/acscatal.6b01009 - link do publikacji
 3. Transformation of molecular compounds with Ba(Sr)/Al/Si and Ca(Sr, Ba)/Ti(Zr, Hf)/Si heteroelements as new efficient route to metal silicate materials IF: 4,099
  Autorzy:
  Rafał Petrus, Anna Drąg-Jarząbek, Józef Utko, Tadeusz Lis, Piotr Sobota
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2019, tom: 48, strony: 4283-4298), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8dt03796e - link do publikacji
 4. Alkaline earth metal zirconate perovskites MZrO3 (M = Ba2+, Sr2+, Ca2+) derived from molecular precursors and doped with Eu3+ ions IF: 5,771
  Autorzy:
  Anna Drąg-Jarząbek, Łukasz John, Rafał Petrus, Magdalena Kosińska-Klahn, Piotr Sobota
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2016, tom: 22, strony: 4780-4788), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10,1002/chem.201504846 - link do publikacji
 5. Unexpected reactions between Ziegler-Natta catalyst components and structural characterization of resulting intermediates IF: 4,82
  Autorzy:
  Piotr Sobota, Józef Utko, Tadeusz Lis, Łukasz John, Rafał Petrus, Anna Drąg-Jarząbek
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2016, tom: 55, strony: 4636-4642), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.6b00489 - link do publikacji
 6. Impact of group 13 metals on Cp2TiCl2 reduction and structural characterization of resulting compounds IF: 4,857
  Autorzy:
  Rafał Petrus, Józef Utko, Tadeusz Lis, Piotr Sobota
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2017, tom: 56, strony: 3324-3334), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.6b02824 - link do publikacji
 7. Synthesis and Structural Characterization of Magnesium Drug Complexes: Efficient Initiators for Forming Polylactide-Drug Conjugates IF: 4,126
  Autorzy:
  Tomasz Han, Rafał Petrus, Dominik Bykowski, Lucjan Jerzykiewicz, Piotr Sobota
  Czasopismo:
  Organometallics (rok: 2015, tom: 34, strony: 4871-4880), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.organomet.5b00146 - link do publikacji
 8. Synthesis of aluminosilicates containing a Ba(Sr)-O-Al-O-Si arrangement of natural feldspar mineral IF: 4,82
  Autorzy:
  Anna Drąg-Jarząbek, Rafał Petrus, Piotr Sobota
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2016, tom: 55, strony: 9524-9527), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.6b01900 - link do publikacji
 1. Zielone rozpuszczalniki otrzymywane z surowców odnawialnych
  Autorzy:
  Piotr Sobota
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: PTChem, Wrocław
  Data:
  konferencja 17-21.09
  Status:
  Opublikowana
 2. Heterometallic nanomaterials with hierarchical structure for special applications in materials engineering: Design, synthesis and research
  Autorzy:
  Piotr Sobota
  Konferencja:
  XXth International Winter School on Coordination Chemistry (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 5-9.12
  Status:
  Opublikowana
 3. Synthesis and Structural Characterization of Magnesium Drug Complexes: Efficient Initiators for Forming Polylactide-Drug Conjugates
  Autorzy:
  Piotr Sobota, Rafał Petrus, Tomasz Han
  Konferencja:
  7th EuChMS Conference on Nitrogen Ligands (rok: 2018, ), Wydawca: Technical Univ. Lisbon in Lisbon
  Data:
  konferencja 4-7 września
  Status:
  Opublikowana
 4. Cyclopentadienyl/alkoxo ligand exchange in group 4 metallocenes: a Convenient route to heterometallic species
  Autorzy:
  Anna Drąg-Jarząbek, Łukasz John, Józef Utko, Barbara Latko, Piotr Sobota
  Konferencja:
  XXth International Winter School on Coordination Chemistry (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 5-9.12
  Status:
  Opublikowana
 5. Heterometaliczne nanomateriały o budowie hierarchicznej do specjalnych zastosowań w inżynierii materiałowej
  Autorzy:
  Piotr Sobota
  Konferencja:
  59 Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23.09
  Status:
  Opublikowana
 6. Heterometallic nanomaterials with hierarchical structure for special applications in materials engineering: design, synthesis and research
  Autorzy:
  Piotr Sobota
  Konferencja:
  13th Nanoscience and Nanotechnology Conference (rok: 2017, ), Wydawca: Bilkent University
  Data:
  konferencja 22-25.10
  Status:
  Opublikowana
 7. Hetrometallic nanomaterials with hierarchical structure for special applications in materials engineering: design, synthesis and research
  Autorzy:
  Piotr Sobota
  Konferencja:
  XXVI International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry (rok: 2017, ), Wydawca: Slovak Chemical Society
  Data:
  konferencja 4-9.06
  Status:
  Opublikowana