Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Hybrydowe, dwufunkcyjne struktury RNA typu dupleks-kwadrupleks jako nowe narzędzie do wyciszania ekspresji genów

2014/13/B/ST5/04144

Słowa kluczowe:

kwadrupleksy RNA modyfikowane oligonukleotydy spektroskopia NMR CD i UV wyciszanie ekspresji genów

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_16: Chemia biologiczna
 • ST5_20: Chemia pojedynczych cząsteczek i makrocząsteczek

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Zofia Gdaniec 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 891 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-23

Zakończenie projektu: 2018-07-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw komputerowy. Za kwotę 6 000 PLN
 2. Olejowa pompa próżniowa. Za kwotę 11 000 PLN
 3. Spektrofotometr dwuwiązkowy UV-Vis z detektorem opartym o fotopowielacz z zestawem kuwet. Za kwotę 140 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Thermodynamic Features of Structural Motifs Formed by β-L-RNA IF: 3,535
  Autorzy:
  M. Szabat, D. Gudanis, W. Kotkowiak, Z.Gdaniec, R.Kierzek, A. Pasternak
  Czasopismo:
  PLOS ONE (rok: 2016, tom: 11(2), strony: e0149478), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0149478 - link do publikacji
 2. Identification of functional tetramolecular RNA G-quadruplexes derived from transfer RNAs IF: 13,092
  Autorzy:
  SM. Lyons, D. Gudanis, SM. Coyne, Z. Gdaniec, P. Ivanov
  Czasopismo:
  Nature Communications (rok: 2017, tom: 8, strony: 1127), Wydawca: NATURE PUBLISHING GROUP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41467-017-01278-w - link do publikacji
 3. Overview of the RNA G-quadruplex structures IF: 1,534
  Autorzy:
  M. Małgowska, K. Czajczyńska, D. Gudanis, A. Tworak, Z. Gdaniec
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2016, tom: 63, strony: 609-621), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18388/abp.2016_1335 - link do publikacji
 4. Unraveling the structural basis for the exceptional stability of RNA G-quadruplexes capped by a uridine tetrad at the 3' terminus IF: 4,874
  Autorzy:
  W. Andrałojć, M. Małgowska, J. Sarzyńska, K. Pasternak, K. Szpotkowski, R. Kierzek, Z. Gdaniec
  Czasopismo:
  RNA (rok: 2019, tom: 25, strony: 121-134), Wydawca: Cold Spring Harbor Laboratory Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1261/rna.068163.118 - link do publikacji
 5. Structural characterization of a dimer of RNA duplexes composed of 8-bromoguanosine modified CGG trinucleotide repeats: a novel architecture of RNA quadruplexes IF: 8,647
  Autorzy:
  D. Gudanis, L. Popenda K. Szpotkowski, R. Kierzek, Z. Gdaniec
  Czasopismo:
  Nucleic Acids Research (rok: 2016, tom: 44, strony: 2409-2416), Wydawca: Oxford Univ Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/nar/gkv1534 - link do publikacji