Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Specyfika zjawisk fizykochemicznych i transportu masy w płynach układu oddechowego w obecności wdychanych mikro- i nanocząstek o złożonych właściwościach

2014/13/B/ST8/00808

Słowa kluczowe:

cząstki inhalacja transport masy surfaktant płucny śluz oskrzelowy

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST5_15: Chemia koloidów
 • NZ1_3: Biofizyka

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Tomasz Sosnowski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 599 810 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-05

Zakończenie projektu: 2019-01-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Urządzenie do pomiaru dynamicznego napięcia powierzchniowego i kąta zwliżania. Za kwotę 155 000 PLN
 2. Komputer. Za kwotę 4 500 PLN
 3. Waga Langmuira-Wilhelmy'ego.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (18)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (18)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Interactions of carbon nanotubes and carbon nanohorns with a model membrane layer and lung surfactant in vitro IF: 2,207
  Autorzy:
  Kondej Dorota, Sosnowski Tomasz R.
  Czasopismo:
  Journal of Nanomaterials (rok: 2019, tom: 2019, strony: Article ID 9457683), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2019/9457683 - link do publikacji
 2. Predicted lung deposition of electronic cigarette aerosols (abstract) IF: 2,798
  Autorzy:
  Sosnowski Tomasz R.
  Czasopismo:
  J. Aerosol Med. Pulm. Drug Del. (rok: 2015, tom: 28(3), strony: A28-A29), Wydawca: Mary Ann Liebert, Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1089/jamp.2015.ab01.abstracts - link do publikacji
 3. Surface tension reduction in air/liquid systems containing nonionic surfactant – comparison of mass transfer limited models
  Autorzy:
  Kramek-Romanowska K., Sosnowski T.R.
  Czasopismo:
  Inżynieria i Aparatura Chemiczna (rok: 2017, tom: 56(3), strony: 78-79), Wydawca: Zarząd Główny SIMP
  Status:
  Opublikowana
 4. New experimental model of pulmonary surfactant for biophysical studies IF: 2,76
  Autorzy:
  Sosnowski Tomasz R., Kubski Paweł, Wojciechowski Kamil
  Czasopismo:
  Colloids Surfaces A: Physiochem. Eng. Aspects (rok: 2017, tom: 519, strony: 27-33), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2016.06.044 - link do publikacji
 5. Zmiany ściśliwości powierzchniowej w układzie woda-powietrze zawierającym DPPC i wielościenne nanorurki węglowe
  Autorzy:
  Dobrowolska Katarzyna, Sosnowski Tomasz R.
  Czasopismo:
  Inżynieria i Aparatura Chemiczna (rok: 2017, tom: 56(4), strony: 114-115), Wydawca: Zarząd Główny SIMP
  Status:
  Opublikowana
 6. Effect of clay nanoparticles on model lung surfactant: a potential marker of hazard from nanoaerosol inhalation IF: 2,828
  Autorzy:
  Kondej Dorota, Sosnowski Tomasz R.
  Czasopismo:
  Env. Sci. Pollut. Res. (rok: 2016, tom: 23, strony: 4660-4669), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-015-5610-4 - link do publikacji
 7. Interactions of insoluble micro- and nanoparticles with the air-liquid interface of the model pulmonary fluids IF: 0,901
  Autorzy:
  Dobrowolska Katarzyna, Jabłczyńska Katarzyna, Kondej Dorota, Sosnowski Tomasz R.
  Czasopismo:
  Physicochem. Probl. Min. Process. (rok: 2018, tom: 54, strony: 151-162), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5277/ppmp1837 - link do publikacji
 8. Mikrotensjometryczna analiza zmian aktywności powierzchniowej surfaktantu niejonowego w obecności nanostrukturalnych cząstek mineralnych
  Autorzy:
  Lenard Martyna, Sosnowski Tomasz R.
  Czasopismo:
  Inżynieria i Aparatura Chemiczna (rok: 2015, tom: 54(6), strony: 334-335), Wydawca: Zarząd Główny SIMP
  Status:
  Opublikowana
 9. Powder particles and technologies for medicine delivery to the respiratory system: challenges and opportunities IF: 1,683
  Autorzy:
  Sosnowski Tomasz R.
  Czasopismo:
  KONA Powder and Particle Journal (rok: 2018, tom: 35, strony: 122-138), Wydawca: Hosokawa Powder Technology Foundation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14356/kona.2018020 - link do publikacji
 10. Production of respirable nanostructured powder particles (abstract) IF: 2,798
  Autorzy:
  Jabłczyńska Katarzyna, Sosnowski Tomasz R.
  Czasopismo:
  J. Aerosol Med. Pulm. Drug Del. (rok: 2015, tom: 28(3), strony: A20), Wydawca: Mary Ann Liebert, Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1089/jamp.2015.ab01.abstracts - link do publikacji
 11. Particles on the lung surface – physicochemical and hydrodynamic effects IF: 6,136
  Autorzy:
  Sosnowski Tomasz R.
  Czasopismo:
  Curr. Opin. Colloid Interface Sci. (rok: 2018, tom: 36, strony: 44570), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cocis.2017.12.003 - link do publikacji
 12. Predicted deposition of e-cigarette aerosol in the human lungs IF: 2,798
  Autorzy:
  Sosnowski Tomasz R., Kramek-Romanowska Katarzyna
  Czasopismo:
  J. Aerosol Med. Pulm. Drug Del. (rok: 2016, tom: 29(3), strony: 299-309), Wydawca: Mary Ann Liebert, Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1089/jamp.2015.1268 - link do publikacji
 13. Selected engineering and physicochemical aspects of systemic drug delivery by inhalation IF: 3,452
  Autorzy:
  Sosnowski Tomasz R.
  Czasopismo:
  Curr. Pharm. Des. (rok: 2016, tom: 22(17), strony: 2453 – 2462), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1381612822666160128145644 - link do publikacji
 14. Badania właściwości reologicznych sztucznego śluzu oskrzelowego i ich wpływu na transport masy w układzie oddechowym
  Autorzy:
  Dobrowolska Katarzyna, Szamer Katarzyna, Sosnowski Tomasz R.
  Czasopismo:
  Inżynieria i Aparatura Chemiczna (rok: 2018, tom: 57(3), strony: 55-56), Wydawca: Zarząd Główny SIMP
  Status:
  Opublikowana
 15. Badanie wpływu nanomateriałów węglowych na surfaktant płucny metodą pulsującej kropli
  Autorzy:
  Dymowski Konrad, Mazurkiewicz-Pawlicka Marta, Sosnowski Tomasz R.
  Czasopismo:
  Inżynieria i Aparatura Chemiczna (rok: 2017, tom: 56(3), strony: 68-69), Wydawca: Zarząd Główny SIMP
  Status:
  Opublikowana
 16. Bronchial mucus as a complex fluid: molecular interactions and influence of nanostructured particles on rheological and transport properties IF: 0,971
  Autorzy:
  Odziomek Marcin, Kalinowska Martyna, Płuzińska Aleksandra, Rożeń Antoni, Sosnowski Tomasz R.
  Czasopismo:
  Chem. Proc. Eng. (rok: 2017, tom: 38, strony: 217-229), Wydawca: de Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/cpe-2017-0017 - link do publikacji
 17. Inactivation of pulmonary surfactant by nanoparticles - in vitro studies by DSA method (abstract) IF: 2,528
  Autorzy:
  Sosnowski Tomasz R., Dymowski Konrad, Mazurkiewicz-Pawlicka Marta
  Czasopismo:
  J. Aerosol Med. Pulm. Drug Deliv. (rok: 2017, tom: 30(3), strony: A34), Wydawca: Mary Ann Liebert
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1089/jamp.2017.ab01.abstracts - link do publikacji
 18. Inhalation devices: from basic science to practical use, innovative vs generic products IF: 4,84
  Autorzy:
  Pirożyński Michał, Sosnowski Tomasz R.
  Czasopismo:
  Expert Opin. Drug Del. (rok: 2016, tom: 13, strony: 1559-1571), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/17425247.2016.1198774 - link do publikacji
 1. Influence of nanostructured particles on the mass transfer rate in bronchial mucus
  Autorzy:
  Odziomek Marcin, Sosnowski Tomasz R.
  Konferencja:
  10th World Congress of Chemical Engineering (rok: 2017, ), Wydawca: EFCE
  Data:
  konferencja 1-5.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Physicochemical assessment of the impact of nanoparticles on the pulmonary surfactant using an oscillation drop method
  Autorzy:
  Sosnowski Tomasz R., Jabłczyńska Katarzyna, Dobrowolska Katarzyna
  Konferencja:
  Respiratory Drug Delivery 2018, Tucson, USA (rok: 2018, ), Wydawca: VCU
  Data:
  konferencja 22-26.04.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Effect of diesel-emitted nanostructured particles on the apparent surface rheology of model lung surfactant
  Autorzy:
  Sosnowski Tomasz R., Penconek Agata, Jabłczyńska Katarzyna
  Konferencja:
  5th Int. Acad. Conference Chemistry & Chemical Technology 2016 (within 6th Int. Youth Science Forum Litteris et Artibus") (rok: 2016, ), Wydawca: Lviv Polytechnic Publishing House
  Data:
  konferencja 24-26.11.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Physicochemical sensing of possible health effects from inhalation of nanostructured diesel particles
  Autorzy:
  Sosnowski Tomasz R.
  Konferencja:
  10th World Congress of Chemical Engineering (rok: 2017, ), Wydawca: EFCE
  Data:
  konferencja 1-5.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Surface tension of oscillating gas/liquid interface - biophysical modeling of lung surfactant (LS) dynamics
  Autorzy:
  Sosnowski Tomasz R.
  Konferencja:
  International Scientific Conference Chemical Technology and Engineering" (rok: 2017, ), Wydawca: Lviv Polytechnic
  Data:
  konferencja 26-30.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Electronic cigarette as a source of aerosols inhaled by users and by-standers
  Autorzy:
  Sosnowski Tomasz R.
  Konferencja:
  XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej (rok: 2016, ), Wydawca: Exall
  Data:
  konferencja 5-9.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Electronic cigarette: a suboptimal inhalation device
  Autorzy:
  Sosnowski Tomasz R.
  Konferencja:
  International Conference Advances in pneumology" (rok: 2016, ), Wydawca: Biophilia
  Data:
  konferencja 7-8.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Emulsions as precursors for structurized inhalable microparticles
  Autorzy:
  Jabłczyńska Katarzyna, Górska Katarzyna, Sosnowski Tomasz R.
  Konferencja:
  XI Konferencja Przepływów Wielofazowych, Gdańsk (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 7-9.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Particle displacement on DPPC monolayer at air-water interface
  Autorzy:
  Sosnowski Tomasz R.
  Konferencja:
  Dotchi Exerova Symposium Smart and Green Interfaces: Fundamentals and Diagnostics" (rok: 2015, ), Wydawca: Bulgarian Acedemy of Sciences
  Data:
  konferencja 29-31.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 10. Rheological analysis of air-liquid interface for the quantitative assessment of lung surfactant dynamics
  Autorzy:
  Dobrowolska Katarzyna, Jabłczyńska Katarzyna, Sosnowski Tomasz R.
  Konferencja:
  23rd Polish Conference of Chemical and Process Engineering (rok: 2019, ), Wydawca: Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja 2-5.06.2019
  Status:
  Opublikowana
 11. Adsorption dynamics of model pulmonary surfactants at the air/water interface: a comparison of existing mathematical models
  Autorzy:
  Kramek-Romanowska Katarzyna, Sosnowski Tomasz R.
  Konferencja:
  XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej (rok: 2016, ), Wydawca: Exall
  Data:
  konferencja 5-9.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 12. Dynamic interfacial characteristics of the lung surfactant contaminated by nanostructured particles
  Autorzy:
  Sosnowski Tomasz R.
  Konferencja:
  157th Seminar of International Centre of Biocybernetics Polish Academy of Sciences Nanoparticles and Nanotechnology for Biomedical Engineering and Medicine (rok: 2017, ), Wydawca: IBIB PAN
  Data:
  konferencja 15-17.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 13. Dynamic surface activity of the pulmonary surfactant (PS) - graphene oxide (GO) system
  Autorzy:
  Sosnowski Tomasz R., Mazurkiewicz- Pawlicka Marta, Małolepszy Artur, Stobiński Leszek
  Konferencja:
  Smart and Green Interfaces 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Aristiotle University of Thessaloniki
  Data:
  konferencja 4-6.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 14. Mikrotensjometryczna analiza zmian aktywności powierzchniowej surfaktantu niejonowego w obecności nanostrukturalnych cząstek mineralnych
  Autorzy:
  Lenard Martyna, Sosnowski Tomasz R.
  Konferencja:
  XI Konferencja Przepływów Wielofazowych, Gdańsk (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 7-9.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 15. Towards basic knowledge on interactions between inhaled nano-structured particles and lung surface: a physicochemical approach
  Autorzy:
  Sosnowski Tomasz R.
  Konferencja:
  International Conference Advances in pneumology" (rok: 2016, ), Wydawca: Biophilia
  Data:
  konferencja 7-8.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 16. Wpływ składników śluzu oskrzelowego na jego właściwości reologiczne oraz transportowe
  Autorzy:
  Odziomek Marcin, Kalinowska Martyna, Sosnowski Tomasz R.
  Konferencja:
  XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej (rok: 2016, ), Wydawca: Exall
  Data:
  konferencja 5-9.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 17. New engineering strategies for improvement of drug delivery by aersosol inhalation
  Autorzy:
  Sosnowski Tomasz R.
  Konferencja:
  Smart and Green Interfaces 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Aristotle University of Thessaloniki
  Data:
  konferencja 4-6.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 18. Potential toxic effects of selected nanoparticles on pulmonary surfactant system
  Autorzy:
  Kramek-Romanowska Katarzyna, Sosnowski Tomasz R.
  Konferencja:
  6th European Young Engineers Conference (rok: 2017, ), Wydawca: Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja 24-26.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 1. Chemical engineering in biomedical problems – selected applications
  Autorzy:
  Moskal Arkadiusz, Sosnowski Tomasz R.
  Książka:
  Practical Aspects of Chemical Engineering (rok: 2018, tom: 1, strony: 307-318), Wydawca: Springer Int. Publ. AG
  Status:
  Opublikowana