Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zaawansowane badania wpływu rzeczywistej struktury na efekt kaloryczny wykorzystujący zjawisko pseudosprężystości w stopach z pamięcią kształtu na bazie Fe

2014/13/D/ST8/03108

Słowa kluczowe:

martenzyt pseudosprężystoś entropia EBSD

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Robert Chulist 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 324 870 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-10

Zakończenie projektu: 2018-08-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Texture and microstructure of HPT-processed Fe-based shape memory alloys
  Autorzy:
  R Chulist, M Czerny, A Panigrahi, M Zehetbauer N Schell and W Skrotzki
  Czasopismo:
  IOP Proceedings Conference Series (rok: 2018, tom: 375, strony: 12006), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1757-899X/375/1/012006 - link do publikacji
 2. The effect of heat treatment on the precipitation hardening in FeNiCoAlTa single crystals IF: 4,081
  Autorzy:
  M. Czerny, W. Maziarz, G. Cios, A. Wójcik, Y.I. Chumlyakov, N. Schell, M. Fitta, R. Chulist
  Czasopismo:
  Materials cience and Engineering A (rok: 2020, tom: 784, strony: 139327), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msea.2020.139327 - link do publikacji
 3. Effect of B addition on the superelasticity in FeNiCoAlTa single crystals IF: 5,77
  Autorzy:
  M. Czerny, G. Cios, W. Maziarz, Y.I. Chumlyakov, N. Schell, R. Chulist*
  Czasopismo:
  Materials&Design (rok: 2020, tom: n/d, strony: n/d), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 4. Effect of heat treatment on the precipitation hardening in FeNiCoAlTaB shape memory alloys IF: 0,851
  Autorzy:
  R. Chulist, M. Prokopowicz, W. Maziarz, P. Ostachowski, N. Schell
  Czasopismo:
  International Journal of Materials Research (rok: 2019, tom: 110, strony: 70-74), Wydawca: Carl Hanser Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3139/146.111688 - link do publikacji
 5. Studies on two-step aging process of Fe-based shape memory single crystals IF: 2,972
  Autorzy:
  M. Czerny, G. Cios, W. Maziarz, Y. Chumlyakov, R. Chulist
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2020, tom: 13, strony: 1724), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma13071724 - link do publikacji