Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Układy elipsoidalnych hydrofilowych cząstek polimerowych na podłożach o kontrolowanych właściwościach.

2014/13/B/ST5/04376

Słowa kluczowe:

elipsoidalne cząstki polimerowe cząstki jądro-powłoka układy cząstek właściwości powierzchni oddziaływania cząstki-podłoże

Deskryptory:

 • ST5_21: Chemia polimerów
 • ST5_15: Chemia koloidów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Teresa Basińska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 630 360 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-09

Zakończenie projektu: 2018-10-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Reaktor szklany z oprogramowaniem.
 2. Wanna Langmuir-Blodgett z jednostką sterującą. Za kwotę 110 000 PLN
 3. Pakiet programów do analizy zbiorczej i opracowania danych doświadczalnych uzyskanych ze wstępnych analiz oznaczeń gęstości powierzchniowej, orientacji i położenia cząstek elipsoidalnych związanych z podłożami o różnych właściwościach fizyko-chemicznych (m.in. SigmaPlot, Mathematica). Za kwotę 18 000 PLN
 4. Termostat cyrkulacyjny z chłodzeniem. Za kwotę 12 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 1. Reactions Leading to Controlled Hydrophilicity/Hydrophobicity of Surfaces IF: 2,141
  Autorzy:
  Teresa Basinska
  Czasopismo:
  Current Organic Chemistry (rok: 2017, tom: 21, strony: 2479-2501), Wydawca: Bentham Science Publ. LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1385272821666170428123013 - link do publikacji
 2. Adsorption and covalent binding of fibrinogen as a method for probing the chemical composition of poly(styrene/alpha-tert-butoxy- omega-vinylbenzyl-polyglycidol) microsphere surfaces IF: 4,295
  Autorzy:
  M. Gosecka, M. M. Chehimi, T. Basinska, S. Slomkowski, T. Makowski
  Czasopismo:
  Coll. Surf. B: Biointerfaces (rok: 2017, tom: 160, strony: 438–445), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2017.09.054 - link do publikacji
 3. Core-shell spheroidal microparticles with polystyrene cores and rich in polyglycidol shells IF: 3,74
  Autorzy:
  P. Komar, M. Gosecka, M. Gadzinowski, M. Gosecki, T. Makowski, S. Slomkowski, T. Basinska
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2018, tom: 146, strony: 44723), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2018.05.039 - link do publikacji
 4. Multilayers of poly(styrene/alpha-tert-butoxy-omega-vinylbenzyl-polyglycidol) microspheres with core-shell morphology: Characterization by AFM, SIMS and XPS IF: 2,834
  Autorzy:
  M. Gosecka, J. Raczkowska, J. Haberko, K. Awsiuk, J. Rysz, A. Budkowski, M.M. Marzec, A. Bernasik, T. Basinska
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects (rok: 2016, tom: 507, strony: 200-209), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2016.08.007 - link do publikacji
 5. Colloidal liquid crystal type assemblies of spheroidal polystyrene core/polyglycidol-rich shell particles (P[S/PGL]) formed at the liquid-silicon-air interface by a directed dewetting process IF: 2,077
  Autorzy:
  D. Mickiewicz, T. Basinska, M. Gosecka, M. Gadzinowski, S. Slomkowski
  Czasopismo:
  Polymers for Advanced Technologies (rok: 2019, tom: 30, strony: 1724-1731), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pat.4604 - link do publikacji
 6. Monolayers of Poly(styrene/α-tert-butoxy-ω-vinylbenzylpolyglycidol) Microparticles Formed by Controlled Self-Assembly with Potential Application as Protein-Repelling Substrates IF: 4,21
  Autorzy:
  M. Wasilewska, Z. Adamczyk, T. Basinska, M. Gosecka, D. Lupa
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2016, tom: 32, strony: 9566-9574), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.langmuir.6b02069 - link do publikacji
 7. Spheroidal microparticle monolayers characterized by streaming potential measurements IF: 4,205
  Autorzy:
  M. Morga, Z. Adamczyk, T. Basinska, P. Komar, M. Gosecka, P. Żeliszewska, M. Wasilewska
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2017, tom: 33, strony: 9916−9925), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.langmuir.7b02496 - link do publikacji
 8. Hydrophilic polymers grafted surfaces – preparation, characterization and biomedical applications. Achievements and challenges. IF: 2,007
  Autorzy:
  Monika Gosecka, Teresa Basinska
  Czasopismo:
  Polymers for Advanced Technologies (rok: 2015, tom: 26, strony: 696-706), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pat.3554 - link do publikacji