Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania i charakterystyka procesów fizykochemicznych w katodzie C/Li2MnSiO4 pracującej w ogniwie Li-ion

2014/13/B/ST5/04531

Słowa kluczowe:

ogniwa litowo-jonowe nanokompozyty przewodzące warstwy węglowe stabilność strukturalna interkalacja zol-żel

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marcin Molenda 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 776 520 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-26

Zakończenie projektu: 2018-08-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Elektrochemiczna cela pomiarowa do badań strukturalnych in-situ XRD. Za kwotę 52 000 PLN
 2. Mieszadło magnetyczne z płytą grzejną. Za kwotę 2 595 PLN
 3. Suszarka próżniowa. Za kwotę 40 000 PLN
 4. Automatyczny stolik do nakładania warstw elektrodowych. Za kwotę 35 495 PLN
 5. Potencjostat/galwanostat z modułem impedancji FRA wraz z urządzeniem zbierającym dane. Za kwotę 65 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (21)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Preliminary study of structural changes in Li2MnSiO4 cathode material during electrochemical reaction IF: 1,333
  Autorzy:
  M. Świętosławski, M. Molenda, M. Gajewska
  Czasopismo:
  Functional Materials Letters (rok: 2016, tom: 9(4), strony: 1641003 (4p)), Wydawca: World Scientific Publishing Company
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1142/S1793604716410034 - link do publikacji
 2. Stability of Li2MSiO4 (M = Mn, Co) in the carbon coating process IF: 2,751
  Autorzy:
  Michał Świętosławski, Joanna Pacek, Marcelina Lis, Weronika Marszałowicz, Sylwia Górecka, Marcin Molenda
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2018, tom: 320, strony: 221-225), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2018.02.023 - link do publikacji
 3. Li-ion electrode nanocomposites with self-assembled conductive carbon layers IF: 0,778
  Autorzy:
  Marcin Molenda, Joanna Świder, Michał Świętosławski, Andrzej Kochanowski
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2017, tom: 62 (7-8), strony: 532-538), Wydawca: INDUSTRIAL CHEMISTRY RESEARCH INSTITUTE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14314/polimery.2017.532 - link do publikacji
 4. Integrated and Sustainable Solutions for Li-ion Energy Storage Systems IF: 3,105
  Autorzy:
  Michał Świętosławski, Monika Bakierska, Joanna Pacek, Krystian Chudzik, Marcelina Lis, Weronika Marszałowicz, Rafał Knura, Marcin Molenda
  Czasopismo:
  Advances in Inorganic Chemistry (rok: 2018, tom: 72, strony: 287-321), Wydawca: Elsevier Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/bs.adioch.2018.05.007 - link do publikacji
 1. Bezpieczeństwo i ekologia ogniw litowo-jonowych
  Autorzy:
  Weronika Marszałowicz, Michał Świętosławski, Marcin Molenda
  Konferencja:
  IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju" (rok: 2017, ), Wydawca: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  Data:
  konferencja 18-19.03.2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Li2MnSiO4 – nanokrystaliczny materiał katodowy dla ogniw litowych
  Autorzy:
  M. Świętosławski, M. Molenda, R. Dziembaj
  Konferencja:
  8. Kongres Technologii Chemicznej "Surowce - energia - materiały" (rok: 2015, ), Wydawca: Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej oraz Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, Polska
  Data:
  konferencja 30.08.2015 - 04.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Optimization of Carbon Sources for Enhancing Conductivity and Electrochemical Properties of CCL/LiFePO4 Composites
  Autorzy:
  J. Świder, M. Molenda
  Konferencja:
  67th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry (rok: 2016, ), Wydawca: 67th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry
  Data:
  konferencja 21.08.2016-26.08.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Studies of temperature effect on electrochemical performance of CCL/LiFePO4 nanocomposites with commercial anode
  Autorzy:
  Rafał Knura, Joanna Świder (Pacek), Marcin Molenda
  Konferencja:
  6th Polish Forum SMART ENERGY CONVERSION & STORAGE, Bukowina Tatrzańska, Polska (rok: 2017, ), Wydawca: Bulletin of the Polish hydrogen and fuel cell association no. 11 (2017) ISSN 1896-7205
  Data:
  konferencja 03-06.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Badanie mechanizmu amorfizacji krzemianu litowo- manganowego w trakcie pracy ogniwa
  Autorzy:
  Marcelina Lis, Michał Świętosławski, Marcin Molenda
  Konferencja:
  Horyzonty Nauki Forum Prac Dyplomowych 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  Data:
  konferencja 22-23.05.2018
  Status:
  Opublikowana
 6. Od pomysłu do przemysłu- pakiety akumulatorów do samochodów elektrycznych
  Autorzy:
  Marcelina Lis, Michał Świętosławski, Monika Bakierska, Marcin Molenda
  Konferencja:
  Horyzonty Nauki Forum Prac Dyplomowych 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  Data:
  konferencja 22-23.05.2018
  Status:
  Opublikowana
 7. Studies on the Structural Stability of nano-C/Li2MnSiO4 Cathode Material for Li-ion Batteries
  Autorzy:
  M. Świetosławski, M. Molenda, M. Gajewska, R. Dziembaj
  Konferencja:
  16th Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells: Materials for lithium-ion batteries and accumulators (rok: 2015, ), Wydawca: Department of Electrical and Electronic Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology, Brno, Czechy ISBN 978-80-214-5109-5
  Data:
  konferencja 30.08.2015 - 03.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 8. The nature of structural changes in Li2MnSiO4 cathode material during electrochemical reaction
  Autorzy:
  Michał Świętosławski, Marta Gajewska, Marcelina Lis, Krystian Chudzik, Marcin Molenda
  Konferencja:
  21st International Conference on Solid State Ionics (rok: 2017, ), Wydawca: Università degli Studi di Padova, Meet and Work s.r.l. Congresses & Incentive Travels
  Data:
  konferencja 18-23.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 9. Wpływ ciekłego elektrolitu na stabilność materiałów katodowych na bazie manganu dla akumulatorów litowo-jonowych
  Autorzy:
  Weronika Marszałowicz, Michał Świętosławski, Marcin Molenda
  Konferencja:
  Horyzonty Nauki Forum Prac Dyplomowych 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  Data:
  konferencja 22-23.05.2018
  Status:
  Opublikowana
 10. Studies of structural and electrochemical properties of electrode nanocomposites with self-assembled conductive carbon layers
  Autorzy:
  Joanna Świder (Pacek), Marcelina Lis, Marta Gajewska, Michał Świętosławski, Marcin Molenda
  Konferencja:
  6th Polish Forum SMART ENERGY CONVERSION & STORAGE, Bukowina Tatrzańska, Polska (rok: 2017, ), Wydawca: Bulletin of the Polish hydrogen and fuel cell association no. 11 (2017) ISSN 1896-7205
  Data:
  konferencja 03-06.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 11. The influence of the grain size of Li2MnSiO4 cathode material on its stability in Li-ion battery cell
  Autorzy:
  M. Świętosławski, M. Gajewska, M. Molenda
  Konferencja:
  Honolulu: PRiME 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: The Electrochemical Society
  Data:
  konferencja 2-7.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 12. Why Is Li2MnSiO4 Unstable in Li-Ion Battery Cell? Structural Studies at Different Stages of Electrochemical Reaction
  Autorzy:
  M. Świętosławski, M. Gajewska, M. Molenda
  Konferencja:
  18th International Meeting on Lithium Batteries (rok: 2016, ), Wydawca: The Electrochemical Society
  Data:
  konferencja 19.06.2016-24.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 13. Badanie zmian strukturalnych materiałów elektrodowych w trakcie pracy ogniwa in-situ XRD
  Autorzy:
  Marcelina Lis, Michał Świętosławski, Marcin Molenda
  Konferencja:
  Horyzonty Nauki Forum Prac Dyplomowych 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  Data:
  konferencja 23-24.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 14. Bezpieczne i efektywne zarządzanie baterią ogniw- pakiety akumulatorów
  Autorzy:
  Marcelina Lis, Marcin Molenda
  Konferencja:
  IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju" (rok: 2017, ), Wydawca: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  Data:
  konferencja 18-19.03.2017
  Status:
  Opublikowana
 15. Effect of conductive carbon layers on structural and electrochemical properties of C/LiFePO4 nanocomposite cathode material
  Autorzy:
  J. Świder, M. Molenda, R. Dziembaj
  Konferencja:
  5th Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage together with 14th Symposium on Fast Ionic Conductors, Bialka Tatrzanska, Poland (rok: 2015, ), Wydawca: Bulletin of the Polish hydrogen and fuel cell association no. 9 (2015) ISSN 1896-7205
  Data:
  konferencja 22.09.2015 - 25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 16. Influence of electrolyte composition on electrochemical performance of CCL/LiFePO4 composites
  Autorzy:
  J. Świder, M. Molenda
  Konferencja:
  12th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (ISSFIT-12) (rok: 2016, ), Wydawca: Kaunas University of Technology
  Data:
  konferencja 3.07.2016-7.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 17. Li-ion electrode nanocomposites with self-assembled conductive carbon layers
  Autorzy:
  M. Molenda, A. Kochanowski, M. Świętosławski, J. Świder, A. Chojnacka
  Konferencja:
  9th International Conference on Modification, Degradation and Stabilization of Polymers (MoDeSt 2016) (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Chemii Przemysłowej, ISBN 978-83-925627-3-3
  Data:
  konferencja 4-8.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 18. Li-ion electrode nanocomposites with self-assembled conductive carbon layers
  Autorzy:
  Marcin Molenda, Andrzej Kochanowski, Michał Świętosławski, Joanna Świder, Agnieszka Chojnacka
  Konferencja:
  21st International Conference on Solid State Ionics (rok: 2017, ), Wydawca: Università degli Studi di Padova, Meet and Work s.r.l. Congresses & Incentive Travels
  Data:
  konferencja 18-23.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 19. Poly-N-vinylformamide as a binder for lithium-ion batteries
  Autorzy:
  Marcelina Lis, Monika Bakierska, Michał Świętosławski, Krystian Chudzik, Weronika Marszałowicz, Marcin Molenda
  Konferencja:
  19th International Meeting on Lithium Ion Batteries 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: IMLB
  Data:
  konferencja 17-22.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 20. Nanokompozyty elektrodowe Li-ion z samoorganizującymi się, przewodzącymi warstwami węglowymi
  Autorzy:
  M. Molenda, M. Świętosławski, J. Świder, A. Chojnacka, R. Dziembaj
  Konferencja:
  8. Kongres Technologii Chemicznej "Surowce - energia - materiały" (rok: 2015, ), Wydawca: Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej oraz Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, Polska
  Data:
  konferencja 30.08.2015 - 04.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 21. Optymalizacja właściwości elektrochemicznych nanokompozytu elektrodowego C/LMS do bezpiecznych akumulatorów Li-ion
  Autorzy:
  Weronika Marszałowicz, Michał Świętosławski, Marcin Molenda
  Konferencja:
  Horyzonty Nauki Forum Prac Dyplomowych 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  Data:
  konferencja 23-24.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 1. Kompozyty elektrodowe dla ogniw Li-ion
  Autorzy:
  Marcelina Lis, Rafał Knura, Joanna Świder, Arleta Siepka, Marcin Molenda
  Książka:
  Współczesne problemy elektrotechniki oraz rozwój i ewaluacja procesów technologicznych (rok: 2017, tom: nd., strony: 104-117), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.; Redakcja: Zbigniew Czyż, Kamil Maciąg
  Status:
  Opublikowana
 2. Związki manganu w zastosowaniach do magazynowania energii elektrycznej
  Autorzy:
  Krystian Chudzik, Weronika Marszałowicz, Dominika Szczerbik, Michał Świętosławski, Marcin Molenda
  Książka:
  Współczesne problemy elektrotechniki oraz rozwój i ewaluacja procesów technologicznych (rok: 2017, tom: nd., strony: 180-196), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.; Redakcja: Zbigniew Czyż, Kamil Maciąg
  Status:
  Opublikowana