Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dynamika ucha środkowego z inteligentną protezą

2014/13/B/ST8/04047

Słowa kluczowe:

ucho środkowe smart prosthesis biomechanika

Deskryptory:

 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika
 • NZ4_12: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Rafał Rusinek 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 807 280 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-29

Zakończenie projektu: 2018-01-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wiertatka otologiczna. Za kwotę 70 000 PLN
 2. Ssaki przenośne. Za kwotę 10 000 PLN
 3. Mikroskop z torem wizyjnym. Za kwotę 80 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Static analysis of C-shape SMA middle ear prosthesis IF: 1,753
  Autorzy:
  Latalski Jarosław, Rusinek Rafał
  Czasopismo:
  EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS (rok: 2017, tom: 132:341, strony: 44569), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjp/i2017-11603-9 - link do publikacji
 2. An influence of temperature on reconstructed middle ear with shape memory prosthesis IF: 2,196
  Autorzy:
  Rusinek Rafał, Kęcik Krzysztof, Szymański Marcin, Rękas Joanna
  Czasopismo:
  Meccanica (rok: 2017, tom: online only, strony: 44569), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11012-017-0798-7 - link do publikacji
 3. Analytical solutions of a nonlinear two degrees of freedom model of a human middle ear with SMA prosthesis IF: 2,047
  Autorzy:
  Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Weremczuk Andrzej, Szymański Marcin
  Czasopismo:
  INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS (rok: 2018, tom: 98, strony: 163-172), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Dynamics of the middle ear ossicles with an SMA prosthesis IF: 2,481
  Autorzy:
  Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin, Kęcik Krzysztof, Kozik Krzysztof
  Czasopismo:
  INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES (rok: 2017, tom: 127, strony: 163-175), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 5. Soft impact in a biomechanical system with shape memory element IF: 1,732
  Autorzy:
  Rusinek Rafał, Szymański Marcin, Warmiński Jerzy
  Czasopismo:
  JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND NONLINEAR DYNAMICS (rok: 2017, tom: 44901, strony: 061013-1:061013-9), Wydawca: ASME
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1115/1.4036614 - link do publikacji
 6. Middle ear vibration with stiffand flexible shape memory prosthesis IF: 4,134
  Autorzy:
  Rusinek Rafał, Weremczuk Andrzej, Szymanski Marcin, Warminski Jerzy
  Czasopismo:
  International Journal of Mechanical Sciences (rok: 2019, tom: 150, strony: 20-28), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijmecsci.2018.09.040 - link do publikacji
 1. An influence of temperature on dynamics of smart middle ear prosthesis
  Autorzy:
  Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin, Weremczuk Andrzej, Kecik Krzysztof
  Konferencja:
  ECCOMAS Congress: European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (rok: 2016, ), Wydawca: (abstract)
  Data:
  konferencja 6-10.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Modelling of sound transfer in middle ear with SMA element
  Autorzy:
  R. Rusinek, J. Warminski, M. Szymanski
  Konferencja:
  ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics (rok: 2015, ), Wydawca: Barcelona School of Industrial Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Data:
  konferencja 29.06 - 2.07. 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Biomechanical model of a smart middle ear prosthesis
  Autorzy:
  R. Rusinek, J. Warminski1, K. Kozik, M. Szymanski
  Konferencja:
  International Conference on Engineering Vibration (rok: 2015, ), Wydawca: University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering
  Data:
  konferencja 7-10 wrzesień 2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Modelling of shape memory alloy oscillator and its application to middle ear structural reconstruction
  Autorzy:
  Rusinek Rafał, Rekas Joanna
  Konferencja:
  22nd Computer Methods in Mechanics (CMM-2017) (rok: 2018, ), Wydawca: American Institute of Physics - AIP Conference Proceedings
  Data:
  konferencja 13-16.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Vibration of middle ear with shape memory prosthesis - Experimental and numerical study
  Autorzy:
  Rusinek Rafal, Szymanski Marcin, Lajmert Pawel
  Konferencja:
  22nd Computer Methods in Mechanics (CMM-2017) (rok: 2018, ), Wydawca: American Institute of Physics - AIP Conference Proceedings
  Data:
  konferencja 13-16.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 6. FEM model of middle ear prosthesis with pseudo-elastic effect
  Autorzy:
  Kozik Krzysztof, Klein Wojciech, Rusinek Rafal
  Konferencja:
  22nd Computer Methods in Mechanics (CMM-2017) (rok: 2018, ), Wydawca: American Institute of Physics - AIP Conference Proceedings
  Data:
  konferencja 2017
  Status:
  Opublikowana
 7. Numerical Research of Biomechanical System with SMA Prosthesis
  Autorzy:
  Mitura Andrzej, Rusinek Rafal
  Konferencja:
  Machine Modelling and Simulations (rok: 2017, ), Wydawca: University of Žilina
  Data:
  konferencja 5-8.09.2017
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 8. An Influence of Nonlinearity and Discontinuity on Sound Transfer in Reconstructed Middle Ear
  Autorzy:
  Rusinek Rafal, Weremczuk Andrzej, Szymanski Marcin, Warminski Jerzy
  Konferencja:
  9th European Nonlinear Dynamics Conference(ENOC 2017) (rok: 2017, ), Wydawca: Budapest University of Technology and Economics
  Data:
  konferencja 25.06-30.06 2017
  Status:
  Opublikowana
 9. Effect of sub-loops in SMA ear system
  Autorzy:
  Mitura Andrzej, Rusinek Rafał
  Konferencja:
  22nd Computer Methods in Mechanics (CMM-2017) (rok: 2018, ), Wydawca: American Institute of Physics - AIP Conference Proceedings
  Data:
  konferencja 13-16.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 10. Influence of temperature on middle ear with shape memory prosthesis
  Autorzy:
  Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin
  Konferencja:
  Influence of temperature on middle ear with shape memory prosthesis / Rusinek Rafał, Warmiński24th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics (rok: 2016, ), Wydawca: (abstrakt)
  Data:
  konferencja 21-26.08.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Analiza drgań oscylatora ze sprężyną typu SMA
  Autorzy:
  Rękas Joanna, Rafał Rusinek
  Książka:
  Innowacje w Polskiej Nauce - przegląd aktualnej tematyki badawczej branży chemicznej (rok: 2016, tom: 1, strony: 97-107), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Sophia
  Status:
  Opublikowana