Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Projektowanie i badania właściwości katalitycznych nowych ciekłych kompleksów metali

2014/13/N/ST8/00127

Słowa kluczowe:

ciekłe kompleksy kwaśna kataliza reakcja Baeyera-Villigera reakcja Dielsa-Aldera nanorurki węglowe

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST4_12: Kataliza

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Karolina Matuszek 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 99 999 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-03-04

Zakończenie projektu: 2017-03-03

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komora rękawicowa. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Liquid coordination complexes of Lewis acidic metal chlorides: Lewis acidity and insights into speciation IF: 4,099
  Autorzy:
  James M. Hogg, Lucy C. Brown, Karolina Matuszek, Piotr Latos, Anna Chrobok and Małgorzata Swadźba-Kwaśny
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2017, tom: 46, strony: 11561–11574), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7dt02408h - link do publikacji
 2. Kwasowe ciecze jonowe jako katalizatory w przemysłowej syntezie organicznej IF: 0,367
  Autorzy:
  Karolina Matuszek, Anna Chrobok
  Czasopismo:
  Przemysł chemiczny (rok: 2016, tom: 95, strony: 1215-1220), Wydawca: WYDAWNICTWO SIGMA-N O T SP Z O O
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/62.2016.6.27 - link do publikacji
 1. Liquid Coordination Complexes and Ionic Liquids as Catalysts for Diels-Alder reaction
  Autorzy:
  Karolina Matuszek, Anna Chrobok, James M. Hogg, Fergal Coleman, Małgorzata Swadźba-Kwaśny
  Konferencja:
  6th International Congress on Ionic Liquids, Jeju, Korea, 2015. (rok: 2015, ), Wydawca: COIL-6
  Data:
  konferencja 16-20 czerwca
  Status:
  Opublikowana