Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowatorska precyzyjna analiza izotopowa kationów nieorganicznych z zastosowaniem wielodetektorowej spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej połączonej z chromatografią jonową

2014/13/B/ST4/04503

Słowa kluczowe:

analiza izotopowa wielodetektorowa spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej chromatografia jonowa

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST4_6: Chemia analityczna

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ludwik Halicz 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 890 090 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-18

Zakończenie projektu: 2018-12-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mieszalnik z separatorem. Za kwotę 3 029 PLN
 2. Rozpylacz szklany o przepływie 0,4 ml/min. Za kwotę 6 125 PLN
 3. Kolunma chromatograficzna z przedkolumną do chromatogfafii jonowej (2 szt.). Za kwotę 18 200 PLN
 4. Rozpylacz z fluoropolimeru (2 szt.). Za kwotę 13 600 PLN
 5. Układ do generowania wodorków. Za kwotę 20 396 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. High precision direct analysis of magnesium isotope ratio by ion chromatography/multicollector-ICPMS using wet and dry plasma conditions IF: 4,168
  Autorzy:
  Jakub Karasinski, Ewa Bulska, Marcin Wojciechowski, Ludwik Halicz, Agnieszka Anna Krata
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2017, tom: 165, strony: 64-68), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2016.12.033 - link do publikacji
 2. On-line separation of strontium from a matrix and determination of the 87Sr/86Sr ratio by Ion Chromatography/Multicollector-ICPMS IF: 3,379
  Autorzy:
  Jakub Karasinski, Ewa Bulska, Marcin Wojciechowski, Agnieszka Anna Krata, Ludwik Halicz
  Czasopismo:
  Journal of Analytical Atomic Spectrometry (rok: 2016, tom: 31, strony: 1459-1463), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ja00109b - link do publikacji
 3. Direct determination of δ44/42Ca isotope ratio by ion chromatography/low‐resolution multicollector ICPMS IF: 2,112
  Autorzy:
  Jakub Karasinski, Ewa Bulska, Ludwik Halicz, Marcin Wojciechowski, Agnieszka Anna Krata
  Czasopismo:
  Journal of Mass Spectrometry (rok: 2018, tom: 53, strony: 78-82), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jms.4039 - link do publikacji