Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zsynchronizowane impulsowe lasery światłowodowe na bazie włókien aktywnych domieszkowanych jonami erbu i tulu jako źródło do generacji optycznych grzebieni częstotliwości w zakresie średniej podczerwieni.

2014/13/D/ST7/02143

Słowa kluczowe:

lasery z pasywną synchronizacją modów nasycalne absorbery na bazie grafenu synchronizacja laserów lasery dwufalowe

Deskryptory:

 • ST7_5: Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jarosław Sotor 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 811 250 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-29

Zakończenie projektu: 2018-01-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Moduł generacji częstotliwości różnicowej na bazie kryształu OP-GaAs z liniową zmianą okresu. Za kwotę 53 000 PLN
 2. Stół optyczny. Za kwotę 30 000 PLN
 3. Układ rożciągania impulsów światła na bazie światłowodowej siatki Bragga pracujący w paśmie 1530-1600nm. Za kwotę 23 000 PLN
 4. Układ rożciągania impulsów światła na bazie światłowodowej siatki Bragga pracujący w paśmie 1900-2000nm. Za kwotę 23 000 PLN
 5. Linia opóźniająca sprzężona ze światłowodem zoptymalizowana na pasmo 1530-1600nm. (2 szt.). Za kwotę 8 000 PLN
 6. Moduł generacji częstotliwości różnicowej na bazie kryształu OP-GaAs. Za kwotę 33 000 PLN
 7. Przestrajalny filtra optyczny sprzężony ze światłowodem na pasmo 1530-1600nm.. Za kwotę 26 500 PLN
 8. Przestrajalny filtra optyczny sprzężony ze światłowodem na pasmo 1900-2000nm.. Za kwotę 26 500 PLN
 9. Moduł generacji częstotliwości różnicowej na bazie kryształów OP-GaP. Za kwotę 77 093 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. 24 fs and 3 nJ pulse generation from a simple, all polarization maintaining Er-doped fiber laser IF: 2,391
  Autorzy:
  Jaroslaw Sotor, Grzegorz Sobon
  Czasopismo:
  Laser Physics Letters (rok: 2016, tom: 13, strony: 125102-125106), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1612-2011/13/12/125102 - link do publikacji
 2. An all-fiber mid-infrared source tunable from 6 to 9 μm based on difference frequency generation in OP-GaP crystal IF: 3,307
  Autorzy:
  Jarosław Sotor,Tadeusz Martynkien, Peter G. Schunemann, Paweł Mergo4, Lucile Rutkowski, Grzegorz Soboń
  Czasopismo:
  Optics Express (rok: 2018, tom: 26, strony: 11756-11763), Wydawca: The Optical Society of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OE.26.011756 - link do publikacji
 3. Compact, all-PM fiber-CPA system based on a chirped volume Bragg grating IF: 1,032
  Autorzy:
  Grzegorz Sobon, Karol Krzempek, Jan Taka, Jaroslaw Sotor
  Czasopismo:
  Laser Physics (rok: 2016, tom: 26, strony: 44567), Wydawca: Astro Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1054-660X/26/1/015106 - link do publikacji
 4. Coherent supercontinuum generation up to 2.2 μm in an all-normal dispersion microstructured silica fiber IF: 3,148
  Autorzy:
  Karol Tarnowski, Tadeusz Martynkien, Pawel Mergo, Krzysztof Poturaj, Grzegorz Sobon, Waclaw Urbanczyk
  Czasopismo:
  Optics Express (rok: 2016, tom: 24, strony: 30523-30536), Wydawca: Optical Society of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OE.24.030523 - link do publikacji
 5. Mapping Mode-Locking Regimes in a Polarization-Maintaining Er-Doped Fiber Laser IF: 3,971
  Autorzy:
  Robert Lindberg, Jakub Bogusławski, Iwona Pasternak, Aleksandra Przewłoka, Fredrik Laurell, Valdas Pasiskevicius, Jarosław Sotor
  Czasopismo:
  IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics (rok: 2018, tom: 24, strony: 1101709), Wydawca: IEEE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1109/JSTQE.2017.2769057 - link do publikacji
 6. All-fiber Ho-doped mode-locked oscillator based on graphene saturable absorber IF: 3,292
  Autorzy:
  Jaroslaw Sotor, Maria Pawliszewska, Grzegorz Sobon, Pawel Kaczmarek, Aleksandra Przewloka, Iwona Pasternak, Jakub Cajzl, Pavel Peterka, Pavel Honzatko, Ivan Kasik, Wlodek Strupinski, Krzysztof Abramski
  Czasopismo:
  Optics Letters (rok: 2016, tom: 41, strony: 2592-2595), Wydawca: Optical Society of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OL.41.002592 - link do publikacji
 7. Generation of sub-100 fs pulses tunable from 1700 to 2100 nm from a compact frequency-shifted Er-fiber laser IF: 3,179
  Autorzy:
  Grzegorz Soboń, Tadeusz Martynkien, Karol Tarnowski, Paweł Mergo, Jarosław Sotor
  Czasopismo:
  Photonics Research (rok: 2017, tom: 5, strony: 151-155), Wydawca: The Optica Society of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/PRJ.5.000151 - link do publikacji
 1. 2.1 nJ an all-fiber Ho-doped mode-locked laser based on graphene saturable absorber
  Autorzy:
  M. Pawliszewska, G. Sobon, A. Przewolka, I. Psternak, P. Peterka, P. Honzátko, I. Kašík, W. Strupinski, K. Abramski, J. Sotor
  Konferencja:
  Europhoton 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: European Physical Society
  Data:
  konferencja 21-26.08
  Status:
  Opublikowana
 2. Continuously Tunable Dispersion in an All Polarization-maintaining Er-doped Fiber Laser Mode-locked by a Graphene Saturable Absorber
  Autorzy:
  Robert Lindberg, Jakub Boguslawski, Krzysztof M. Abramski, Fredrik Laurell, Valdas Pasiskevicius, Jaroslaw Sotor
  Konferencja:
  Laser Applications Conference 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Optical Society of America
  Data:
  konferencja 1-5 październik
  Status:
  Opublikowana
 3. An all-PM fiber source generating 5.4 nJ, 95 fs laser pulses in the 2 μm spectral range
  Autorzy:
  Jarosław Sotor, Grzegorz Soboń, Tadeusz Martynkien, Karol Tarnowski, Paweł Mergo
  Konferencja:
  Lasers and Electro-Optics Pacific Rim (CLEO-PR) (rok: 2017, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 31.07 - 4.08
  Status:
  Opublikowana
 4. Sub-100 fs All-PM Er-doped Soliton Mode-Locked Fiber Oscillator Based on Graphene Saturable Absorber
  Autorzy:
  Jaroslaw Sotor,Grzegorz Sobon, Aleksandra Przewolka, Aleksandra Krajewska, Iwona Pasternak, Wlodek Strupinski, Krzysztof M. Abramski
  Konferencja:
  Frontiers in Optics/Laser Science 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: The Optical Society of America
  Data:
  konferencja 17-21.10
  Status:
  Opublikowana
 5. High-resolution dual-comb spectroscopy with a free-running all-fiber laser
  Autorzy:
  Lukasz A. Sterczewski, A. Przewłoka, W. Kaszub, Jaroslaw Sotor
  Konferencja:
  CLEO 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: The Optical Society of America (OSA)
  Data:
  konferencja 5-10.05
  Status:
  Złożona