Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poszukiwanie orientujących efektów oddziaływań hydrodynamicznych w kinetyce asocjacji biomolekuł

2014/13/B/ST4/03011

Słowa kluczowe:

kompleks spotkaniowy stała szybkości tworzenia kompleksu spotkaniowego oddziaływania elektrostatyczne i hydrodynamiczne siła jonowa spektroskopia zatrzymanego przepływu nanosekundowa spektroskopia laserowej fotolizy błyskowej spektroskopia dichroizmu kołowego symulacje dynamiki brownowskiej analiza numeryczna eksperymentów kinetycznych

Deskryptory:

 • ST4_13: Chemia fizyczna układów biologicznych
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST6_13: Bioinformatyka, bioobliczenia, obliczenia DNA i molekularne

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jan Antosiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 890 240 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-03-13

Zakończenie projektu: 2020-03-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. modernizacja spektrometru LKS60 (Applied Photophysics Ltd.) do wersji LKS80. Za kwotę 110 000 PLN
 2. spektrometr zatrzymanego przepływu. Za kwotę 280 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Searching for hydrodynamic orienting effects in the association of tri-N-acetylglucosamine with hen egg- white lysozyme IF: 2,857
  Autorzy:
  Wielgus-Kutrowska, Beata Marcisz, Urszula Antosiewicz, Jan
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry , Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Złożona
 2. Diffusional Encounter Rate Constants for Xanthone and 2‐Naphthoic Acid by Flash Photolysis Experiments and Brownian Dynamics Simulations: Substantial Effects of Polarizability of the Triplet State IF: 2,923
  Autorzy:
  K. Stachurska, P. Grochowski, J. M. Antosiewicz
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry B (rok: 2019, tom: 123, strony: 9328-9342), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcb.9b07989 - link do publikacji
 3. Does Ionic Screening Lower Activation Barriers for Conformational Transitions in Proteins? IF: 3,146
  Autorzy:
  Jan Antosiewicz, Maciej Długosz
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry B (rok: 2018, tom: 122, strony: 11817−11826), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcb.8b07525 - link do publikacji
 1. ELECTROSTATIC INTERACTION EFFECTS IN THE KINETICS OF CONFORMATIONAL TRANSITIONS OF PROTEINS
  Autorzy:
  Jan Antosiewicz
  Konferencja:
  XVII Conference of the Polish Biophysical Society, Olsztyn (rok: 2019, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biofizyczne
  Data:
  konferencja June 24 – 27, 2019
  Status:
  Opublikowana
 2. BINDING OF N-ACETYLCHITOTRIOSE BY WILD TYPE LYSOZYME AND ITS MUTANT WITH CHANGED DIPOLE MOMENT AS A FUNCTION OF IONIC STRENGTH
  Autorzy:
  B. Wielgus-Kutrowska, U. Marcisz, J. Antosiewicz
  Konferencja:
  XVII Conference of the Polish Biophysical Society Olsztyn (rok: 2019, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biofizyczne
  Data:
  konferencja June 24 – 27, 2019
  Status:
  Opublikowana