Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Korelacja pomiędzy morfologią warstwy przejściowej a transportem ciepła w kompozytach Cu-SiC, w zależności od formy stosowanego materiału wzmocnienia

2014/13/B/ST8/04320

Słowa kluczowe:

kompozyty ceramika-metal węglik krzemu miedź przewodność cieplna

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_3: Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Katarzyna Pietrzak 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 1 234 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-22

Zakończenie projektu: 2018-07-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zespół do wibracyjnego osadzania metalu na proszkach ceramicznych. Za kwotę 20 000 PLN
 2. Komputer z oprogramowaniem. Za kwotę 12 000 PLN
 3. Dylatometer. Za kwotę 230 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Analysis of the micromechanical properties of copper-silicon carbide composites using the nanoindentation measurements IF: 3,45
  Autorzy:
  M.Chmielewski, S.Nosewicz, E.Wyszkowska, L.Kurpaska, A.Strojny-Nędza, A.Piątkowska, P.Bazarnik, K.Pietrzak
  Czasopismo:
  Ceramics International (rok: 2019, tom: 45(7) Part A, strony: 9164-9173), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ceramint.2019.01.257 - link do publikacji
 2. Influence of material coating on the heat transfer in a layered Cu-SiC-Cu systems IF: 1,09
  Autorzy:
  A.Strojny-Nędza, K.Pietrzak, M.Teodorczyk, M.Basista, W.Węglewski, M.Chmielewski
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2017, tom: 62(2B), strony: 1311-1314), Wydawca: Polish Academy of Sciences and Institute of Metallurgy and Materials Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2017-0199 - link do publikacji
 3. Investigations of interface properties in copper-silicon carbide composites IF: 1,09
  Autorzy:
  M.Chmielewski, K.Pietrzak, A.Strojny-Nędza, D.Jarząbek, S.Nosewicz
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2017, tom: 62(2B), strony: 1315-1318), Wydawca: Polish Academy of Sciences and Institute of Metallurgy and Materials Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2017-0200 - link do publikacji
 4. The effect of metal coatings on the interfacial bonding strength of ceramics to copper in sintered Cu-SiC composites IF: 2,986
  Autorzy:
  D.Jarząbek, M.Milczarek, T.Wojciechowski, C.Dziekoński, M.Chmielewski
  Czasopismo:
  Ceramics International (rok: 2017, tom: 43, strony: 5283-5291), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10035-016-0699-9 - link do publikacji
 5. Cu-rGO subsurface layer creation on copper substrate and its resistance to oxidation IF: 3,15
  Autorzy:
  K.Pietrzak, A.Strojny-Nędza, W.Olesińska, A.Bańkowska, A.Gładki
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2017, tom: 421A, strony: 228-233), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2016.11.155 - link do publikacji
 6. Experimental and numerical studies of micro- and macromechanical properties of modified copper-silicon carbide composites IF: 2,566
  Autorzy:
  S.Nosewicza, B.Romelczyk, D.Lumelskyj, M.Chmielewski, P.Bazarnik, D.Jarząbek, K.Pietrzak, K.Kaszyca, Z.Pakieła
  Czasopismo:
  International Journal of Solid Structures (rok: 2019, tom: 160, strony: 187-200), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 7. Analysis of isotropy and uniformity of the distribution of reinforcing phase in Cu/SiC composite materials IF: 1,424
  Autorzy:
  K.Pietrzak, A.Gładki, A.Strojny-Nędza, A.Bańkowska, K.Kaszyca
  Czasopismo:
  Image Analysis and Stereology (tom: -, strony: ), Wydawca: International Society for Stereology & Image Analysis
  Status:
  Złożona
 8. Copper-graphene oxide composites – processing, microstructure and thermal properties IF: 1,09
  Autorzy:
  K.Pietrzak, A.Gładki, K.Frydman, D.Wójcik-Grzybek, A.Strojny-Nędza, T.Wejrzanowski
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2017, tom: 62(2B), strony: 1307-1310), Wydawca: Polish Academy of Sciences and Institute of Metallurgy and Materials Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2017-0198 - link do publikacji
 9. Effect of metallic coating on the properties of copper-silicon carbide composites IF: 3,15
  Autorzy:
  M.Chmielewski, K.Pietrzak, M.Teodorczyk, S.Nosewicz, D.Jarząbek, R.Zybała, P.Bazarnik, M.Lewandowska, A.Strojny-Nędza
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2017, tom: 421A, strony: 159-169), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2016.12.130 - link do publikacji
 10. Microstructure and thermal properties of Cu-SiC composite materials depending on the sintering technique IF: 0,575
  Autorzy:
  M.Chmielewski, K.Pietrzak, A.Strojny-Nędza, K.Kaszyca, R.Zybała, P. Bazarnik, M. Lewandowska, S.Nosewicz
  Czasopismo:
  Science of Sintering (rok: 2017, tom: 49, strony: 44887), Wydawca: International Institute for the Science of Sintering, Belgrad, Serbia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2298/SOS1701011C - link do publikacji
 1. Przewodność cieplna kompozytów miedź-ceramika (SiC, AlN) spiekanych techniką Hot pressing
  Autorzy:
  Marcin Chmielewski, Katarzyna Pietrzak, Agata Strojny-Nędza, Rafał Zybała
  Konferencja:
  II Seminarium Analizy Termicznej SeAT' 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków
  Data:
  konferencja 17-20.04.2016
  Status:
  Opublikowana