Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe metodologie spektroskopii NMR w ciele stałym w badaniach struktury i dynamiki wybranych białek i peptydów.

2014/13/B/ST4/03050

Słowa kluczowe:

NMR w ciele stałym Krystalografia NMR białka peptydy dynamika molekularna.

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST4_4: Struktura i architektura molekularna

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marek Potrzebowski 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 993 856 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-05

Zakończenie projektu: 2018-08-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem (Windows, Microsoft Office, GaussView, Corel). Za kwotę 4 000 PLN
 2. Notebook z oprogramowaniem.
 3. BBLNA przedwzmacniacz. Za kwotę 30 000 PLN
 4. Komputer obliczeniowy. Za kwotę 20 000 PLN
 5. Sonda CP/MAS NMR - Ultra Fast MAS - 1,3 mm. Za kwotę 200 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. 1H-31P CPVC NMR method under Very Fast Magic Angle Spinning for analysis of dipolar interactions and dynamics processes in the crystalline phosphonium tetrafluoroborate salts IF: 2,044
  Autorzy:
  P. Paluch, J Trebosc, J-P Amoureux, M.J. Potrzebowski
  Czasopismo:
  Solid State Nuclear Magnetic Resonance (rok: 2017, tom: 87, strony: 96-103), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssnmr.2017.05.004 - link do publikacji
 2. Accurate NMR determination of C–H or N–H distances for unlabeled molecules IF: 2,266
  Autorzy:
  Y. Nishiyama, M. Malona, M.J. Potrzebowski, P. Paluch, J.P. Amoureux
  Czasopismo:
  Solid State Nuclear Magnetic Resonance (rok: 2016, tom: 73, strony: 15-21), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssnmr.2015.06.005 - link do publikacji
 3. Simple and Robust Study of Backbone Dynamics of Crystalline Proteins Employing 1H−15N Dipolar Coupling Dispersion IF: 3,146
  Autorzy:
  P. Paluch, T. Pawlak, K. Ławniczak, J. Trébosc, O. Lafon, J-P Amoureux, M.J. Potrzebowski
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry B (rok: 2018, tom: 122, strony: 8146-8156), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcb.8b04557 - link do publikacji
 4. A Multi-Technique Experimental and Computational Approach To Study the Dehydration Processes in the Crystals of Endomorphin Opioid Peptide Derivative IF: 4,425
  Autorzy:
  Marta K. Dudek, Tomasz Pawlak, Piotr Paluch, Agata Jeziorna, Marek J. Potrzebowski
  Czasopismo:
  Crystal Growth&Design (rok: 2016, tom: 16, strony: 5312−5322), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.6b00831 - link do publikacji
 5. Analysis of local molecular motions of aromatic sidechains in proteins by 2D and 3D fast MAS NMR spectroscopy and quantum mechanical calculations IF: 4,493
  Autorzy:
  Piotr Paluch, Tomasz Pawlak, Agata Jeziorna, Julien Trébosc, Guangjin Hou, Alexander J. Vega, Jean-Paul Amoureux, Martin Dracinsky, Tatyana Polenova, Marek J. Potrzebowski
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2015, tom: 17, strony: 28789-28801), Wydawca: The Royal Society of Chemistry (RSC)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5CP04475H - link do publikacji
 6. Imaging the spatial distribution of radiofrequency field, sample and temperature in MAS NMR rotor IF: 2,044
  Autorzy:
  H. Nagashima, J. Trebosc, O. Lafon, F. Pourpoint, P. Paluch, M.J. Potrzebowski , J-P Amoureux
  Czasopismo:
  Solid State Nuclear Magnetic Resonance (rok: 2017, tom: 87, strony: 137-142), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssnmr.2017.08.001 - link do publikacji
 7. Theoretical study of CP-VC: A simple, robust and accurate MAS NMR method for analysis of dipolar C–H interactions under rotation speeds faster than ca. 60 kHz IF: 2,51
  Autorzy:
  P. Paluch, J. Trébosc, Y. Nishiyama, M.J. Potrzebowski, M. Malon, J.P. Amoureux
  Czasopismo:
  Journal of Magnetic Resonance (rok: 2015, tom: 252, strony: 67-77), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmr.2015.01.002 - link do publikacji
 1. Solid-State NMR Studies of Molecular Crystals
  Autorzy:
  M.K. Dudek, S. Kazmierski, M. Kostrzewa, M.J.Potrzebowski
  Książka:
  Annual Reports on NMR Spectroscopy (rok: 2018, tom: 95, strony: 29587), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana