Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i badania biologiczne nowo funkcjonalizowanych pochodnych akrydyny/akrydonu jako potencjalnych związków przeciwnowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka i neuroblastomy

2014/13/B/NZ7/02234

Słowa kluczowe:

1-nitroakrydyna 4-nitroakrydon tuftsyna śmierć komórki proliferacja czerniak neuroblastoma

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia
 • NZ7_16: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krystyna Dzierzbicka 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 543 180 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-28

Zakończenie projektu: 2018-01-27

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Recent developments in the synthesis and biological activity of acridine/acridone analogues IF: 3,108
  Autorzy:
  Gensicka-Kowalewska M., Cholewinski G., Dzierzbicka K.
  Czasopismo:
  RSC ADVANCES (rok: 2017, tom: 7, strony: 15776-15804), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7ra01026e - link do publikacji
 2. Inhibitors of angiogenesis in cancer therapy - synthesis and biological activity IF: 3,455
  Autorzy:
  Monika Gensicka, Agnieszka Głowacka, Krystyna Dzierzbicka, Grzegorz Cholewiński
  Czasopismo:
  Curr. Med. Chem. (rok: 2015, tom: 22 (33), strony: 3830-3847), Wydawca: Bentham Science Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/0929867322666150904111442 - link do publikacji
 3. Novel therapeutic compound acridine–retrotuftsin action on biological forms of melanoma and neuroblastoma. IF: 3,332
  Autorzy:
  Miroslawa Cichorek, Anna Ronowska, Monika Gensicka-Kowalewska, Milena Deptula, Iwona Pelikant-Malecka, Krystyna Dzierzbicka
  Czasopismo:
  Journal of Cancer Research and Clinical Oncology (rok: 2019, tom: 145, strony: 165–179), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00432-018-2776-4 - link do publikacji
 4. Tuftsin - Properties and Analogs IF: 3,249
  Autorzy:
  Siebert A., Gensicka-Kowalewska M. Cholewinski G., Dzierzbicka K.
  Czasopismo:
  Curr. Med. Chem. (rok: 2017, tom: 24, strony: 3711-3727), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/0929867324666170725140826 - link do publikacji
 5. Synthesis and biological evaluation of acridine/acridone analogs as potential anticancer agents. IF: 2,53
  Autorzy:
  Monika Gensicka-Kowalewska, Mirosława Cichorek, Anna Ronowska, Milena Deptuła, Ilona Klejbor, Krystyna Dzierzbicka
  Czasopismo:
  Medicinal Chemistry (rok: 2019, tom: 15(7), strony: 729-737), Wydawca: Bentham Science Publisher
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1573406414666181015145120 - link do publikacji
 1. Porównanie odczynników kondensujących w syntezie oligopeptydów
  Autorzy:
  Monika Gensicka
  Konferencja:
  BioOrg I Wielkopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 05 grudzień
  Status:
  Opublikowana
 2. Synteza oligopeptydów jako nośników związków biologicznie czynnych
  Autorzy:
  Monika Gensicka Agnieszka Głowacka, Grzegorz Cholewiński, Krystyna Dzierzbicka
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25 września
  Status:
  Opublikowana
 3. Synthesis and cytotoxic activity of the novel peptide derivatives of 4-methyl-acridine.
  Autorzy:
  M. Gensicka-Kowalewska, M. Cichorek, M. Deptuła, A. Ronowska, K. Dzierzbicka
  Konferencja:
  24th Polish Peptide Symposium (rok: 2017, ), Wydawca: Dapartment of Biomedical Chemistry Faculty of Chemistry, University of Gdańsk
  Data:
  konferencja 3-7 Wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 4. Synteza fragmentów peptydowych nowych analogów heterocyklicznych
  Autorzy:
  Monika Gensicka, Agnieszka Głowacka, Krystyna Dzierzbicka, Grzegorz Cholewiński
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25 września
  Status:
  Opublikowana
 5. Cytotoxic activity of the peptide analogues of acridine/acridone.
  Autorzy:
  M. Gensicka-Kowalewska, M. Cichorek, M. Deptuła, A. Ronowska, K. Dzierzbicka
  Konferencja:
  18th Tetrahedron Symposium (rok: 2017, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 27-30 Czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 6. Synteza oligopeptydowych analogów akrydyny/akrydonu.
  Autorzy:
  M. Gensicka, K. Dzierzbicka
  Konferencja:
  Postępy syntezy organicznej, Gdańsk, (rok: 2016, ), Wydawca: Gdansk University of Technology
  Data:
  konferencja 23-25 June
  Status:
  Opublikowana
 7. Synthesis and cytotoxic activity of the peptide analogues of acridine.
  Autorzy:
  M. Gensicka, K. Dzierzbicka, G. Cholewinski, P. Trzonkowski,
  Konferencja:
  17th Tetrahedron Symposium (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 28 June -1 July
  Status:
  Opublikowana
 8. Synthesis and cytotoxic activity of the retro-tuftsin analogues of acridone.
  Autorzy:
  M. Gensicka-Kowalewska, M. Cichorek, M. Deptuła, A. Ronowska, K. Dzierzbicka
  Konferencja:
  18th Tetrahedron Symposium (rok: 2017, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 27-30 Czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 9. The novel analogues of acridone and peptides and its biological activity.
  Autorzy:
  M. Gensicka, K. Dzierzbicka, G. Cholewinski, P. Trzonkowski
  Konferencja:
  17th Tetrahedron Symposium (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 28 June -1 July
  Status:
  Opublikowana