Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania spektroskopowe i teoretyczne azoli - aspekty strukturalne, fotochemiczne i fotofizyczne

2014/13/D/ST4/01741

Słowa kluczowe:

matryce niskotemperaturowe tetrazole 1,2,4-triazole procesy fotoindukowane równowagi konformacyjne i tautomeryczne

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST4_15: Chemia teoretyczna i obliczeniowa
 • ST4_17: Fotochemia

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Pagacz-Kostrzewa 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 464 764 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-28

Zakończenie projektu: 2019-01-27

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer stacjonarny z monitorem i monochromatyczną drukarką laserową. Za kwotę 8 000 PLN
 2. Spektrofluorymetr do badań kinetyki zaniku fluorescencji (w domenie ps-ns) z oprogramowaniem. Za kwotę 120 000 PLN
 3. Stanowisko próżniowe (pompa turbomolekularna i membranowa wraz z kompaktową próżniową głowicą pomiarową). Za kwotę 40 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Theoretical DFT and matrix isolation FTIR studies of 2-(1,2,4-triazolyl) phenol isomers IF: 1,86
  Autorzy:
  Magdalena Pagacz-Kostrzewa, Magdalena Sałdyka, Maria Wierzejewska, Dmytro M. Khomenko, Roman O. Doroschuk
  Czasopismo:
  Chemical Physics Letters (rok: 2016, tom: 657, strony: 156-161), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cplett.2016.06.005 - link do publikacji
 2. Infrared spectra and photochemistry of 2-(tetrazol-5-yl)benzoic acid isolated in nitrogen matrices IF: 2,891
  Autorzy:
  Magdalena Pagacz-Kostrzewa, Magdalena Sałdyka, Wioletta Gul, Maria Wierzejewska, Dmytro M. Khomenko, Roman O. Doroschuk
  Czasopismo:
  Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (rok: 2019, tom: 371, strony: 292-299), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jphotochem.2018.11.031 - link do publikacji
 3. Phototransformations of 2-(1,2,4-triazol-3-yl)benzoic acid in low temperature matrices IF: 2,836
  Autorzy:
  Magdalena Pagacz-Kostrzewa, Magdalena Sałdyka, Andrzej Bil, Wioletta Gul, Maria Wierzejewska, Dmytro M. Khomenko, Roman O. Doroschuk
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry A (rok: 2019, tom: 123, strony: 841-850), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpca.8b10762 - link do publikacji
 4. UV-induced proton transfer in 3-amino-1,2,4-triazole IF: 2,477
  Autorzy:
  Magdalena Pagacz-Kostrzewa, Andrzej Bil, Maria Wierzejewska
  Czasopismo:
  Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (rok: 2017, tom: 335, strony: 124-129), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jphotochem.2016.11.023 - link do publikacji
 5. FTIR matrix isolation studies of thermal decomposition of 1,2,4-triazolyl-3-carboxylic acid IF: 2,12
  Autorzy:
  Magdalena Pagacz-Kostrzewa, Justyna Krupa, Wioletta Gul, Maria Wierzejewska
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2020, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2020.127938 - link do publikacji