Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakterystyka strukturalna i biofizyczna wysoce zachowanej domeny haczyka cynkowego białka Rad50 - Badania nad stabilnością i dynamiką koordynacyjną u przedstawicieli domen świata ożywionego

2014/13/B/NZ1/00935

Słowa kluczowe:

białko cynkowe białko Rad50 kompleks naprawczy DNA NMR stabilność białek oddziaływanie białko-białko

Deskryptory:

 • NZ1_3: Biofizyka
 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • ST5_16: Chemia biologiczna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Artur Krężel 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 998 940 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-27

Zakończenie projektu: 2019-01-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (19)
 1. Cu transfer from amyloid-b4–16 to metallothionein-3: the role of the neurotransmitter glutamate and metallothionein-3 Zn(II)-load states IF: 6,29
  Autorzy:
  Alice Santoro, Nina Ewa Wezynfeld, Ewelina Stefaniak, Adam Pomorski, Dawid Płonka, Artur Krężel, Wojciech Bal, Peter Faller
  Czasopismo:
  Chemical Communications (rok: 2018, tom: 54, strony: 12634-12637), Wydawca: Royal Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8cc06221h - link do publikacji
 2. Eukaryotic Rad50 functions as a rod-shaped dimer IF: 13,338
  Autorzy:
  Young Bong Park, Marcel Hohl, Michał Padjasek, Eunyoung Jeong, Kyeong Sik Jin, Artur Krężel, John H.J. Petrini, Yunje Cho
  Czasopismo:
  Nature Structural and Molecular Biology (rok: 2017, tom: 24, strony: 248-257), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/nsmb.3369 - link do publikacji
 3. Metal-coupled folding as the driving force for the extreme stability of Rad50 zinc hook dimer assembly IF: 5,228
  Autorzy:
  Tomasz Kochańczyk, Michał Nowakowski, Dominika Wojewska, Anna Kocyła, Andrzej Ejchart, Wiktor Koźmiński, Artur Krężel
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2016, tom: 6, strony: 36346), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep36346 - link do publikacji
 4. Interdependence of free zinc changes and protein complex assembly - insights into zinc signal regulation IF: 3,975
  Autorzy:
  Anna Kocyła, Justyna Adamczyk, Artur Krężel
  Czasopismo:
  Metallomics (rok: 2018, tom: 10, strony: 120-131), Wydawca: Royal Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7mt00301c - link do publikacji
 5. Molar absorption coefficients and stability constants of Zincon metal complexes for determination of metal ions and bioinorganic applications IF: 3,348
  Autorzy:
  Anna Kocyła, Adam Pomorski, Artur Krężel
  Czasopismo:
  Jounal of Inorganic Biochemistry (rok: 2017, tom: 176, strony: 53-65), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jinorgbio.2017.08.006 - link do publikacji
 6. Molecularly imprinted polymers coupled to mass spectrometric detection for metallothionein sensing IF: 4,244
  Autorzy:
  Tereza Vaneckova, Lucie Vanickova, Michaela Tvrdonova, Adam Pomorski, Artur Krężel, Tomas Vaculovicc, Viktor Kanickyc, Marketa Vaculovicova, Vojtech Adam
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2019, tom: 198, strony: 224-229), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2019.01.089 - link do publikacji
 7. Zinc clasp-based reversible toolset for selective metal-mediated protein heterodimerization IF: 6,29
  Autorzy:
  Anna Kocyła, Artur Krężel
  Czasopismo:
  Chemical Communications (rok: 2018, tom: 54, strony: 13539-13542), Wydawca: Royal Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8cc06301j - link do publikacji
 1. Extremely high affinity of zinc hook motif from Rad50 protein towards Cd(II) and Hg(II)
  Autorzy:
  Michał Padjasek, Artur Krężel
  Konferencja:
  13-th European Biological Inorganic Chemistry Conference (rok: 2016, ), Wydawca: Eurobic
  Data:
  konferencja 28.08-1.09
  Status:
  Opublikowana
 2. Structural and thermodynamic factors that control zinc protein stability and functionality
  Autorzy:
  Justyna Adamczyk, Anna Kocyła, Tomasz Kochańczyk, Agnieszka Drozd, Michał Padjasek, Artur Krężel
  Konferencja:
  13-th European Biological Inorganic Chemistry Conference (rok: 2016, ), Wydawca: Eurobic
  Data:
  konferencja 28.08-01.09
  Status:
  Opublikowana
 3. Impact of Rad50 phosphorylation in zinc hook domain on its stability and global architecture
  Autorzy:
  J. Tran, M. Padjasek, A. Krężel
  Konferencja:
  43rd FEBS Congress (rok: 2018, ), Wydawca: FEBS PRESS
  Data:
  konferencja 7–12.07
  Status:
  Opublikowana
 4. Interactions of Zn(II), Cd(II) and Hg(II) with zinc hook domain of Rad50 protein
  Autorzy:
  Miłosz Nowak, Michał Padjasek, Artur Krężel
  Konferencja:
  59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 19-23.09
  Status:
  Opublikowana
 5. S. cerevisiae Rad50 dimer assembly shifts upon dinuclear Zn2+-cluster formation
  Autorzy:
  Michał Padjasek, Józef Tran, Mateusz Marcisz, Artur Krężel
  Konferencja:
  International Society for Zinc in Biology ISZB 5-th meeting (rok: 2017, ), Wydawca: UCLAN
  Data:
  konferencja 18-22.06
  Status:
  Opublikowana
 6. Systematic overview of zinc hook domains from Rad50 proteins – insight into evolutionary diversification
  Autorzy:
  Michał Padjasek, Józef Tran, Olga Kerber, Tomasz Kochańczyk, Artur Krężel
  Konferencja:
  11th International Biometals Symposium (rok: 2018, ), Wydawca: University of Ottawa
  Data:
  konferencja 15-19.07
  Status:
  Opublikowana
 7. Systematyczny przegląd oddziaływań Zn(II) z motywem haczyka cynkowego hologów białka Rad50
  Autorzy:
  Michał Padjasek, Tomasz Kochańczyk, Józef Tran, Anna Kocyła, Artur Krężel
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Data:
  konferencja 17-21.09
  Status:
  Opublikowana
 8. Hg2+ binding properties of RAD50, conserved protein involved in DNA repair
  Autorzy:
  Marek Łuczkowski, Michal Padjasek, Artur Krężel
  Konferencja:
  14th European Biological Inorganic Chemistry Conference (rok: 2018, ), Wydawca: University of Birmingham
  Data:
  konferencja 26-30.08
  Status:
  Opublikowana
 9. Insight into the cellular buffering mechanism through structural characterization of partially-depleted methallothionein 2
  Autorzy:
  Manuel David Peris-Díaz, Dominika Wojewska, Agnieszka Drozd, Artur Krężel
  Konferencja:
  11th International Biometals Symposium (rok: 2018, ), Wydawca: University of Ottawa
  Data:
  konferencja 15-19.07
  Status:
  Opublikowana
 10. Structural and energetic factors that control zinc protein domains stability and function
  Autorzy:
  Justyna Adamczyk, Anna Kocyła, Michał Padjasek, Katarzyna Kluska, Artur Krężel
  Konferencja:
  24-th Polish Peptide Symposium (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Data:
  konferencja 3-7.09
  Status:
  Opublikowana
 11. Wpływ fosforylacji białka Rad50 w domenie haczyka cynkowego na stabilność kompleksu
  Autorzy:
  Józef Tran, Michał Padjasek, Artur Krężel
  Konferencja:
  61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 17-21.09
  Status:
  Opublikowana
 12. Zależność pomiędzy stabilnością, strukturą a funkcją białek cynkowych
  Autorzy:
  Anna Kocyła, Adam Pomorski, Agnieszka Drozd, Justyna Adamczyk, Tomasz Kochańczyk, Artur Krężel
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Data:
  konferencja 17-21.09
  Status:
  Opublikowana
 13. How proteins match Zn(II) affinity with their biological function?
  Autorzy:
  Anna Kocyła, Adam Pomorski, Agnieszka Drozd, Justyna Adamczyk, Tomasz Kochańczyk, Artur Krężel
  Konferencja:
  14-th International Conference on Applied Bioinorganic Chemistry (rok: 2017, ), Wydawca: University of Toulouse
  Data:
  konferencja 7-10.06
  Status:
  Opublikowana
 14. Probing the extremely high metal-to-protein affinity of interprotein zinc hook domain of Rad50 protein from P. furiosus
  Autorzy:
  Tomasz Kochańczyk, Michał Nowakowski, Dominika Wojewska, Artur Krężel
  Konferencja:
  The 29-th Annual Symposium of the Protein Society (rok: 2015, ), Wydawca: The Protein Society, czasopismo: Protein Science
  Data:
  konferencja 22-25.07
  Status:
  Opublikowana
 15. Extremely affinity of zinc hook domain of Rad50 protein towards Zn2+, Cd2+, and Hg2+
  Autorzy:
  Miłosz Nowak, Michał Padjasek, Artur Krężel
  Konferencja:
  X Parnas Conference Young Scientist Forum "Molecules in the Living Cell and Innovative Medicine" (rok: 2016, ), Wydawca: X Parnas Conference
  Data:
  konferencja 10-12.07
  Status:
  Opublikowana
 16. How proteins match Zn(II) affinity to fit their function? Relationship between thermodynamics and free zinc status
  Autorzy:
  Michał Padjasek, Anna Kocyła, Katarzyna Kluska, Justyna Adamczyk, Manuel David Peris-Díaz, Artur Krężel
  Konferencja:
  11th International Biometals Symposium (rok: 2018, ), Wydawca: University of Ottawa
  Data:
  konferencja 15-19.07
  Status:
  Opublikowana
 17. Impact of Rad50 phosphorylation in zinc hook domain on its stability and global architecture
  Autorzy:
  Józef Tran, Michał Padjasek, Artur Krężel
  Konferencja:
  9-th Inhibitors of Protein Kinases Conference Challenges in Molecular Biology, Biophysics and Biomedicine (rok: 2017, ), Wydawca: IBB PAN
  Data:
  konferencja 17-21.09
  Status:
  Opublikowana
 18. Peptide model study of the Zn2+-binuclear cluster formation inside S. cerevisiae Rad50 dimer
  Autorzy:
  Michał Padjasek
  Konferencja:
  24-th Polish Peptide Symposium (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Data:
  konferencja 3-7.09
  Status:
  Opublikowana
 19. Zinc hook motif from Rad50 protein – a form fit to function
  Autorzy:
  Michał Padjasek, Józef Tran, Olga Kerber, Artur Krężel
  Konferencja:
  61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 17-21.09
  Status:
  Opublikowana