Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Implementacja czasowo-rozdzielczej spektroskopii Rapid Scan FT-IR do badań natury centrów aktywnych oraz transformacji cząsteczek reagentów w materiałach mikro/mezoporowatych

2014/13/D/ST5/02761

Słowa kluczowe:

czasowo-rozdzielcza spektroskopia FT-IR zeolity hierarchiczne nanozeolity cząsteczki sondy

Deskryptory:

 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Karolina Tarach 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 667 980 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-04

Zakończenie projektu: 2018-06-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer. Za kwotę 4 000 PLN
 2. Elementy wyposażenia komory reakcyjnej IR. Za kwotę 11 697 PLN
 3. Pompa próżniowa. Za kwotę 16 000 PLN
 4. Czasowo-rozdzielczy spektrometr Rapid Scan FT-IR z akcesoriami. Za kwotę 300 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (19)
 1. Alkaline-acid treated zeolite L as catalyst in ethanol dehydration process IF: 3,349
  Autorzy:
  Karolina A. Tarach, Justyna Tekla, Urszula Filek, Agnieszka Szymocha, Iwona Tarach, Kinga Góra-Marek
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2017, tom: 241, strony: 132-144), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2016.12.035 - link do publikacji
 2. Nickel loaded zeolites FAU and MFI: characterization and the activity in water-phase hydrodehalogenation of TCE IF: 4,521
  Autorzy:
  Karolina A. Tarach, Anna Śrębowata, Emil Kowalewski, Kinga Gołąbek, Aldona Kostuch, Krzysztof Kruczała, Vladimir Girman, Kinga Góra-Marek
  Czasopismo:
  Applied Catalysis A: General (rok: 2018, tom: 568, strony: 64-75), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcata.2018.09.026 - link do publikacji
 3. Standard and rapid scan infrared spectroscopic studies of o-xylene transformations in terms of pore arrangement of 10-ring zeolites – 2D COS analysis IF: 4,029
  Autorzy:
  Kinga Gołąbek, Karolina A. Tarach, Kinga Góra-Marek
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2017, tom: 46, strony: 9934-9950), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7dt00644f - link do publikacji
 4. Acidity and accessibility studies of desilicated ZSM-5 zeolites in terms of their effectiveness as catalysts in acid-catalyzed cracking processes IF: 5,773
  Autorzy:
  Karolina A. Tarach, Kinga Góra-Marek Joaquin Martinez-Triguero, Ignacio Melián-Cabrera
  Czasopismo:
  Catalysis Science & Technology (rok: 2017, tom: 7, strony: 858-873), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6cy02609e - link do publikacji
 5. Modification of ferrierite through post-synthesis treatments. Acidic and catalytic properties IF: 1,602
  Autorzy:
  Kamila Brylewska, Karolina A. Tarach, Włodzimierz Mozgawa, Zbigniew Olejniczak, Urszula Filek, Kinga Góra-Marek
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2016, tom: 1126, strony: 147-153), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2015.12.046 - link do publikacji
 6. Quantitative infrared spectroscopic studies and 2D COS analysis of xylenes isomerization over hierarchical zeolites IF: 4,312
  Autorzy:
  Karolina A. Tarach, Kinga Gołąbek, Minkee Choi, Kinga Góra-Marek
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2017, tom: 283, strony: 158-171), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2016.02.035 - link do publikacji
 7. Ethylene formation by dehydration of ethanol over medium pore zeolites IF: 2,536
  Autorzy:
  Kinga Gołąbek, Karolina A. Tarach, Urszula Filek, Kinga Góra-Marek
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2018, tom: 192, strony: 464-472), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2017.11.049 - link do publikacji
 1. Ethanol transformation over 10 MR zeolites: the role of pore architecture
  Autorzy:
  K.A. Tarach, K. Gołąbek, U. Filek, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 2. Hierarchical erionites Preparation, physico-chemical properties and catalytic performances
  Autorzy:
  J. Tekla, K.A. Tarach, J.P. Gilson, L. Lakiss, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  EuropaCat (rok: 2017, ), Wydawca: European Research Institute of Catalysis
  Data:
  konferencja 27-31 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 3. IR Spectroscopic Studies of Xylenes Transformations - 2D COS Analysis
  Autorzy:
  Kinga Gołąbek, Karolina A. Tarach, Kinga Góra-Marek
  Konferencja:
  SpectroCat Workshop: Quantitative In-situ & Operando vibrational spectroscopies for Catalysis and Adsorption: state of the art, current limits and challenges (rok: 2017, ), Wydawca: SpectroCat Workshop Committee
  Data:
  konferencja 30-31 marca
  Status:
  Opublikowana
 4. Catalytic activity of hierarchical L zeolite in ethanol dehydration process
  Autorzy:
  Justyna Tekla, Karolina A. Tarach, Urszula Filek, Agnieszka Szymocha, Iwona Tarach, Kinga-Góra-Marek
  Konferencja:
  FuNaM International Workshop on Functional Nanoporous Materials (rok: 2016, ), Wydawca: Marian Smoluchowski Consortium (KNOW)
  Data:
  konferencja 13-14 paźddziernika
  Status:
  Opublikowana
 5. Ethanol transformation over 10 MR zeolites – the role of pore architecture
  Autorzy:
  K. Gołąbek , K.A. Tarach , U. Filek, K. Góra–Marek
  Konferencja:
  International Conference on Green Chemistry and Sustainable Engineering (rok: 2016, ), Wydawca: ScienceKNOW Conferences C.B.
  Data:
  konferencja 20-22 lipca
  Status:
  Opublikowana
 6. Microporous and hierarchical zeolites as catalysts of polyethylene cracking: role of acidity and porosity
  Autorzy:
  Karolina A. Tarach, I. Melian Cabrera, J. Martinez-Triguero, J. Datka, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 7. Quantitative infrared spectroscopic evaluation of o-xylene isomerization over zeolites with well-adjusted mesopore system
  Autorzy:
  Karolina A. Tarach, Kinga Góra-Marek
  Konferencja:
  XX Zeolite Forum (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Zeolite Association
  Data:
  konferencja 22-26 września
  Status:
  Opublikowana
 8. Ethanol transformation over 10 MR zeolites – the role of pore architecture
  Autorzy:
  K.A. Tarach, K. Gołąbek, U. Filek, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  FuNaM International Workshop on Functional Nanoporous Materials (rok: 2016, ), Wydawca: Marian Smoluchowski Consortium (KNOW)
  Data:
  konferencja 13-14 paźddziernika
  Status:
  Opublikowana
 9. The role of pore arrangement of 10-MR zeolites in transformation ethanol 2D COS analysis
  Autorzy:
  Kinga Gołąbek, Karolina A. Tarach, Urszula Filek, Kinga Góra-Marek
  Konferencja:
  EuropaCat (rok: 2017, ), Wydawca: European Research Institute of Catalysis
  Data:
  konferencja 27-31 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 10. Transformacja cząsteczki etanolu na zeolitach o kanałach 10-członowych – wpływ aranżacji porów
  Autorzy:
  K. Gołąbek, K.A. Tarach, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23 września
  Status:
  Opublikowana
 11. Zeolity MFI jako efektywne katalizatory do krakingu HDPE oraz LDPE
  Autorzy:
  Kinga Gołąbek, K.A. Tarach, I. Melian Cabrera, J. Martinez-Triguero, J. Datka, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki (rok: 2015, ), Wydawca: CREATIVETIME
  Data:
  konferencja 5 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 12. Application of 2D COS analysis for evaluation of hydrocarbons isomerization over zeolites
  Autorzy:
  K.A. Tarach, K. Gołąbek, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 13. Application of nickel loaded zeolites in trichloroethylene removal from drinking water
  Autorzy:
  K.A. Tarach, A. Śrębowata, E. Kowalewski, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  International Conference on Green Chemistry and Sustainable Engineering (rok: 2016, ), Wydawca: ScienceKNOW Conferences C.B.
  Data:
  konferencja 20-22 lipca
  Status:
  Opublikowana
 14. Dwuwymiarowa spektroskopia korelacyjna 2D COS jako narzędzie analizy procesu izomeryzacji ksylenów na zeolitach o różnej architekturze porów
  Autorzy:
  K. Gołąbek, K.A. Tarach, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23 września
  Status:
  Opublikowana
 15. Hierarchiczny zeolit L jako katalizator procesu dehydratacji etanolu
  Autorzy:
  J. Tekla, K.A Tarach, U. Filek, I. Tarach, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23 września
  Status:
  Opublikowana
 16. Nickel loaded zeolites in trichloroethylene removal from drinking water
  Autorzy:
  K. A. Tarach, E. Kowalewski, A. Śrębowata, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 17. Application of 2D COS analysis for evaluation of xylene isomerization over 10-MR zeolites of various pore arrangement
  Autorzy:
  Karolina A. Tarach, Kinga Gołąbek, Kinga Góra-Marek
  Konferencja:
  EuropaCat (rok: 2017, ), Wydawca: European Research Institute of Catalysis
  Data:
  konferencja 27-31 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 18. IR spectroscopic quantitative evaluation of substituted benzenes transformations over zeolites with well-adjusted mesopore system
  Autorzy:
  K. A. Tarach, J. Tekla, K.Góra-Marek
  Konferencja:
  5th International Conference on Operando Spectroscopy (rok: 2015, ), Wydawca: International Operando Committee
  Data:
  konferencja 17-21 maja
  Status:
  Opublikowana
 19. IR studies of the interaction of organic molecules with acidic active sites in erionite
  Autorzy:
  Justyna Tekla, Karolina A. Tarach, Katarzyna Kwaśnik, Kinga Góra-Marek
  Konferencja:
  XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy (rok: 2017, ), Wydawca: AGH University of Science and Technology
  Data:
  konferencja 3-7 września
  Status:
  Opublikowana