Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja i analiza funkcjonalna genów GSK3 jęczmienia – kluczowych komponentów szlaku sygnałowego brassinosteroidów oraz tolerancji na stresy

2014/13/B/NZ9/02381

Słowa kluczowe:

zboża analiza całogenomowa genetyka molekularna stres abiotyczny hormony roślinne

Deskryptory:

 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Wacław Orczyk 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 929 250 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-28

Zakończenie projektu: 2018-11-27

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparat do pomiaru fluorescencji chlorofilu wraz z akcesoriami. Za kwotę 44 000 PLN
 2. Wytwornica lodu płatkowego. Za kwotę 11 685 PLN
 3. Stanowisko pracy do ilościowego pomiaru transkryptów i analizy ekspresji genów - termocykler z pomiarem w czasie rzeczywistym z funkcją HRM.. Za kwotę 196 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Annotation and profiling of barley GLYCOGEN SYNTHASE3/Shaggy-like genes indicated shift in organ-preferential expression IF: 2,766
  Autorzy:
  Groszyk, J. Yanushevska, Y. Zielezinski, A. Nadolska-Orczyk, A. Karlowski, W. M. Orczyk, W.
  Czasopismo:
  Plos One (rok: 2018, tom: 13, strony: 44576), Wydawca: Plos One
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0199364 - link do publikacji
 2. Occurrence of brassinosteroids and influence of 24-epibrassinolide with brassinazole on their content in the leaves and roots of Hordeum vulgare L. cv. Golden Promise IF: 3,249
  Autorzy:
  Bajguz, A. Orczyk, W. Golebiewska, A. Chmur, M. Piotrowska-Niczyporuk, A.
  Czasopismo:
  Planta (rok: 2018, tom: Dec 29. 2018, strony: 44576), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00425-018-03081-3 - link do publikacji
 3. HvGSK genes regulate barley development under osmotic and salt stress conditions IF: 3,499
  Autorzy:
  Jolanta Groszyk, Wacław Orczyk
  Czasopismo:
  Plant Cell Reports (rok: 2020, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 1. Experimental system for functional analysis of barley GSKs – genes encoding brassinosteroid regulators
  Autorzy:
  Groszyk J., Yanushevska Y., Zieleziński A., Nadolska-Orczyk A., Karłowski W. M., Orczyk W
  Konferencja:
  Polski Kongres Genetyki (rok: 2016, ), Wydawca: Poskie Towarzystwo Genetyczne, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka
  Data:
  konferencja 19 22 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 2. Identyfikacja i rola genów regulatorowych brasinosteroidów w tolerancji jęczmienia na stresy abiotyczne
  Autorzy:
  Orczyk W., Yanushevska Y., Groszyk J., Zieleziński A., Karlowski W.M.
  Konferencja:
  Nowe osiągnięcia polskich zespołów badawczych w dziedzinie genetyki, hodowli i biotechnologii roślin (rok: 2016, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 8-10 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 3. Salinity tolerance in barley is elevated by silencing brassinosteroid signaling regulator
  Autorzy:
  Yanushevska Y., Groszyk J., Zieleziński A., Nadolska-Orczyk A., Karlowski W.M., Orczyk W.
  Konferencja:
  Polski Kongres Genetyki (rok: 2016, ), Wydawca: Poskie Towarzystwo Genetyczne, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka
  Data:
  konferencja 19 - 22 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 4. The RNAi approach to study Brassinosteroid regulator encoding genes in barley
  Autorzy:
  Orczyk W., Yanushevska Y., Groszyk J., Karłowski W.M., Zieleziński A., Nadolska-Orczyk A.
  Konferencja:
  of 2nd iPlanta Conference, RNAi: the future of cross talk, Poznan (Poland) (rok: 2018, ), Wydawca: Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznan
  Data:
  konferencja February 14-16
  Status:
  Opublikowana