Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zminiaturyzowane wyładowania jarzeniowe pod ciśnieniem atmosferycznym generowane w kontakcie z cieczą jako nowe źródła wzbudzenia i atomizacji w analitycznej optycznej spektrometrii emisyjnej - badanie mechanizmów transportu i wzbudzenia analitów oraz charakterystyka analityczna

2014/13/B/ST4/05013

Słowa kluczowe:

wyładowania jarzeniowe pod ciśnieniem atmosferycznym optyczna spektrometria emisyjna analityczna spektrometria atomowa charakterystyka analityczna diagnostyka spektroskopowa mikrowyładowania

Deskryptory:

 • ST4_6: Chemia analityczna
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Paweł Pohl 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 376 110 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-18

Zakończenie projektu: 2018-10-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Przenośny konduktometr wraz z sondą przewodnictwa. Za kwotę 3 500 PLN
 2. Przenośny zminiaturyzowany spektrometr. Za kwotę 32 000 PLN
 3. Wysokonapięciowy zasilacz pulsującego prądu stałego ze zintegrowanym oscyloskopem. Za kwotę 17 500 PLN
 4. Monochromator z kamerą CCD. Za kwotę 135 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Atmospheric Pressure Plasma-Mediated Synthesis of Platinum Nanoparticles Stabilized by Poly(vinylpyrrolidone) with Application in Heat Management Systems for Internal Combustion Chambers IF: 3,504
  Autorzy:
  Anna Dzimitrowicz, Piotr Cyganowski, Pawel Pohl, Dorota Jermakowicz-Bartkowiak, Dominik Terefinko, Piotr Jamroz
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2018, tom: 8, strony: 619), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano8080619 - link do publikacji
 2. Critical evaluation of recent achievements in low power glow discharge generated at atmospheric pressure between a flowing liquid cathode and a metallic anode for element analysis by optical emission spectrometry IF: 7,487
  Autorzy:
  Paweł Pohl, Piotr Jamroz, Krzysztof Swiderski, Anna Dzimitrowicz, Anna Lesniewicz
  Czasopismo:
  TrAC Trends in Analytical Chemistry (rok: 2017, tom: 88, strony: 119-133), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.trac.2017.01.002 - link do publikacji
 3. Pulse-Modulated Radio-Frequency Alternating-Current-Driven Atmospheric-Pressure Glow Discharge for Continuous-Flow Synthesis of Silver Nanoparticles and Evaluation of Their Cytotoxicity toward Human Melanoma Cells IF: 3,504
  Autorzy:
  Anna Dzimitrowicz, Aleksandra Bielawska-Pohl, George C. diCenzo, Piotr Jamroz, Jan Macioszczyk, Aleksandra Klimczak, Pawel Pohl
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2018, tom: 8, strony: 398), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano8060398 - link do publikacji
 4. Flowing Liquid Anode Atmospheric Pressure Glow Discharge as an Excitation Source for Optical Emission Spectrometry with the Improved Detectability of Ag, Cd, Hg, Pb, Tl, and Zn IF: 5,886
  Autorzy:
  Krzysztof Greda, Krzysztof Swiderski, Piotr Jamroz, Pawel Pohl
  Czasopismo:
  Analytical Chemistry (rok: 2016, tom: 88, strony: 8812-820), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.analchem.6b02250 - link do publikacji
 5. Rapid eradication of bacterial phytopathogens by atmospheric pressure glow discharge generated in contact with a flowing liquid cathode IF: 4,481
  Autorzy:
  Agata Motyka, Anna Dzimitrowicz, Piotr Jamroz, Ewa Lojkowska, Wojciech Sledz, Pawel Pohl
  Czasopismo:
  Biotechnology and Bioengineering (rok: 2018, tom: 115, strony: 1581-1593), Wydawca: WILEY-VCH Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/bit.26565 - link do publikacji
 6. A miniaturized atmospheric pressure glow microdischarge system generated in contact with a hanging drop electrode – a new approach to spectrochemical analysis of liquid microsamples IF: 3,646
  Autorzy:
  Krzysztof Świderski, Pawel Pohl, Piotr Jamroz
  Czasopismo:
  Journal of Analytical Atomic Spectrometry (rok: 2019, tom: 34, strony: 1287-1293), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C9JA00038K - link do publikacji
 7. Antibacterial Activity of Fructose-Stabilized Silver Nanoparticles Produced by Direct Current Atmospheric Pressure Glow Discharge towards Quarantine Pests IF: 3,504
  Autorzy:
  Anna Dzimitrowicz, Agata Motyka-Pomagruk, Piotr Cyganowski, Weronika Babinska, Dominik Terefinko, Piotr Jamroz, Ewa Lojkowska, Pawel Pohl, Wojciech Sledz
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2018, tom: 8, strony: 751), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano8100751 - link do publikacji
 8. Influence of pH and low molecular weight organic compounds in the solution on selected spectroscopic and analytical parameters of flowing liquid anode atmospheric pressure glow discharge (FLA-APGD) for optical emission spectrometric (OES) determination of Ag, Cd and Pb IF: 3,379
  Autorzy:
  Krzysztof Świderski, Anna Dzimitrowicz, Piotr Jamróz, Pawel Pohl
  Czasopismo:
  Journal of Analytical Atomic Spectrometry (rok: 2018, tom: 33, strony: 437-451), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7JA00374A - link do publikacji
 9. Sensitive Determination of Cd in Small-Volume Samples by Miniaturized Liquid Drop Anode Atmospheric Pressure Glow Discharge Optical Emission Spectrometry IF: 6,32
  Autorzy:
  Piotr Jamróz, Krzysztof Greda, Anna Dzimitrowicz, Krzysztof Swiderski, Pawel Pohl
  Czasopismo:
  Analytical Chemistry (rok: 2017, tom: 89, strony: 5729-5733), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.analchem.7b01198 - link do publikacji
 10. Size-controlled synthesis of gold nanoparticles by a novel atmospheric pressure glow discharge system with a metallic pin electrode and a flowing liquid electrode IF: 3,289
  Autorzy:
  Anna Dzimitrowicz, Krzysztof Greda, Tomasz Lesniewicz, Piotr Jamroz, Marcin Nyk, Paweł Pohl
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 80773-80783), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6RA17706A - link do publikacji
 11. Ultrasonic nebulization atmospheric pressure glow discharge — Preliminary study IF: 3,289
  Autorzy:
  Krzysztof Greda, Piotr Jamroz, Pawel Pohl
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta, Part B (rok: 2016, tom: 121, strony: 22-27), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.sab.2016.04.008 - link do publikacji
 1. Wpływ małocząsteczkowych związków organicznych na właściwości spektroskopowe i analityczne wyładowania jarzeniowego w kontakcie z cieczą
  Autorzy:
  Krzysztof Swiderski, Paweł Pohl, Piotr Jamroz
  Konferencja:
  Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie : praca zbiorowa / pod red. Doroty Kołodyńskiej (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Data:
  konferencja 20,06
  Status:
  Opublikowana
 2. Examination of the Interactions Occurring in the Gas and Liquid Phases of Atmospheric Pressure Glow Discharge Generated in Contact with a Liquid Electrode Leading to Production of Size-Defined Gold Nanostructures
  Autorzy:
  Anna Dzimitrowicz, Piotr Jamroz, Pawel Pohl
  Konferencja:
  International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 03-06.12
  Status:
  Opublikowana