Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Biżuteria późnoscytyjska i sarmacka na Krymie - przemiany typologiczno-chronologiczne

2014/13/N/HS3/04575

Słowa kluczowe:

biżuteria kultura późnoscytyjska kultura sarmacka wczesna epoka żelaza okres wpływów rzymskich

Deskryptory:

  • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i no

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

woj. podkarpackie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Beata Polit 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 122 760 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-10

Zakończenie projektu: 2021-07-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony