Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nekrolog klasztoru dominikanów w Brzegu.

2014/13/B/HS3/04911

Słowa kluczowe:

zakon klasztor nekrolog średniowiecze

Deskryptory:

  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Krzysztof Kaczmarek 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 114 503 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-22

Zakończenie projektu: 2018-07-21

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony