Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowy typ modulatorów receptorów purynergicznych - Synteza i badanie oddziaływań receptor-ligand

2014/13/B/NZ1/03989

Słowa kluczowe:

adenozyna klastery boru koniugaty inhibitory agregacja płytki krwi receptory purynergiczne podstawy molekularne

Deskryptory:

 • NZ1_2: Biochemia
 • ST5_16: Chemia biologiczna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Instytut Biologii Medycznej PAN

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Zbigniew Leśnikowski 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 856 657 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-02

Zakończenie projektu: 2018-02-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Interactions of Boron Clusters and their Derivatives with Serum Albumin IF: 4,26
  Autorzy:
  Tomasz M. Goszczyński, Krzysztof Fink, Konrad Kowalski, Zbigniew J. Leśnikowski, Janusz Boratyński
  Czasopismo:
  Scietific Reports (rok: 2017, tom: 7, strony: 44938), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-017-10314-0 - link do publikacji
 2. Reactions of closo-dodecaborate amines. Towards novel bis-(closo-dodecaborates) and closo-dodecaborate conjugates with lipids and non-natural nucleosides IF: 2,336
  Autorzy:
  Julia Laskova, Alexandra Kozlova, Magdalena Białek-Pietras, Mirosława Studzinska, Edyta Paradowska, Vladimir Bregadze, Zbigniew J. Lesnikowski, Andrey Semioshkin
  Czasopismo:
  Journal of Organometalic Chemistry (rok: 2016, tom: 807, strony: 2,9E+36), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jorganchem.2016.02.009 - link do publikacji
 3. Synthesis and in vitro antiviral activity of lipophilic pyrimidine nucleoside/carborane conjugates IF: 2,173
  Autorzy:
  Magdalena Białek-Pietras, Agnieszka B. Olejniczak, Edyta Paradowska, Mirosława Studzińska, Patrycja Suski, Agnieszka Jabłońska and Zbigniew J. Leśnikowski
  Czasopismo:
  Journal of Organometallic Chemistry (rok: 2015, tom: 798, strony: 99–105), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jorganchem.2015.07.002 - link do publikacji
 4. Comparative study of inorganic (boron-rich cluster) and organic (phenyl) adenosine modifications: Synthesis and properties IF: 3,969
  Autorzy:
  Adam Mieczkowski, Aleksandra Kierozalska, Magdalena Białek-Pietras, Tomasz M. Goszczyński, Sławomir Janczak, Agnieszka B. Olejniczak, Mirosława Studzińska, Edyta Paradowska and Zbigniew J. Leśnikowski
  Czasopismo:
  Fututre Medicinal Chemistry (rok: 2019, tom: 11, strony: ), Wydawca: Future Science
  Status:
  Złożona
 5. Disubstituted cobalt bis(1,2-dicarbollide)(-I) terminal alkynes: Synthesis, reactivity in the Sonogashira reaction and application in the synthesis of cobalt bis(1,2-dicarbollide)(-I) nucleoside conjugates IF: 2,18
  Autorzy:
  Irina Kosenko, Ivan Ananyev, Anna Druzina, Ivan Godovikov, Julia Laskova, Vladimir Bregadze, Miroslawa Studzinska, Edyta Paradowska, Zbigniew J. Lesnikowski, Andrey Semioshkin
  Czasopismo:
  Journal of Organometallic Chemistry (rok: 2017, tom: 849-850, strony: 142-149), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jorganchem.2017.02.030 - link do publikacji
 6. The boron clusters as a platform for new materials: synthesis of functionalized o-carborane (C2B10H12) derivatives incorporating DNA fragments IF: 5,731
  Autorzy:
  Slawomir Janczak, Agnieszka Olejniczak, Sandra Balabańska, Marcin K. Chmielewski, Marius Lupu, Clara Viñas and Zbigniew J. Lesnikowski
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2015, tom: 21, strony: 15118-15122), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201502822 - link do publikacji
 7. Challenges and Opportunities for the Application of Boron Clusters in Drug Design IF: 5,447
  Autorzy:
  Zbigniew J. Lesń ikowski
  Czasopismo:
  Journal of Medicinal Chemistry (rok: 2016, tom: 59, strony: 7738−7758), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jmedchem.5b01932 - link do publikacji
 8. Comparative study of carborane- and phenyl-modified adenosine derivatives as ligands for the A2A and A3 adenosine receptors based on a rigid in silico docking and radioligand replacement assay IF: 3,268
  Autorzy:
  Marian Vincenzi, Katarzyna Bednarska and Zbigniew J. Leśnikowski
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2018, tom: 23, strony: 44947), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules23081846 - link do publikacji
 9. In vitro antileukemic activity of novel adenosine derivatives bearing boron cluster modification IF: 2,793
  Autorzy:
  Jolanta D. Zołnierczyk, Agnieszka B. Olejniczak, Adam Mieczkowski, Jerzy Z. Błonski, Zofia M. Kilianska, Tadeusz Robak, Zbigniew J. Lesnikowski⇑
  Czasopismo:
  Bioorganic and Medicinal Chemistry (rok: 2016, tom: 24, strony: 5076–5087), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bmc.2016.08.028 - link do publikacji
 10. Synthesis, susceptibility to enzymatic phosphorylation, cytotoxicity and in vitro antiviral activity of lipophilic pyrimidine nucleoside/carborane conjugates IF: 2,18
  Autorzy:
  Magdalena Białek-Pietras, Agnieszka B. Olejniczak, Edyta Paradowska, Mirosława Studzińska, Agnieszka Jabłońska, Zbigniew J. Leśnikowski
  Czasopismo:
  Journal of Organometallic Chemistry (rok: 2018, tom: 865, strony: 166-172), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jorganchem.2018.03.026 - link do publikacji
 11. Carborane-linked 20-deoxyuridine 50-O-triphosphate as building block for polymerase synthesis of carborane-modified DNA IF: 2,45
  Autorzy:
  Jana Balintová , Anna Simonova, Magdalena Białek-Pietras , Agnieszka Olejniczak , Zbigniew J. Lesnikowski, Michal Hocek
  Czasopismo:
  Bioorganic and Medicinal Chemsitry Letters (rok: 2017, tom: 27, strony: 4786-4788), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bmcl.2017.09.064 - link do publikacji
 1. Adenosine receptor agonists as anti-platelet agents
  Autorzy:
  Wolska N, Polak D, Stanczyk L, Przygodzki T, Rozalski M, Lesnikowski Z, Watala C
  Konferencja:
  1st Italian-UK Platelet Meeting 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: University of Bath
  Data:
  konferencja 7th-8th September
  Status:
  Opublikowana
 2. DISCOVERY OF NOVEL BORON-CLUSTER MODIFIED NUCLEOSIDES WITH ANTIVIRAL OR ANTICANCER ACTIVITY
  Autorzy:
  Zbigniew J. Lesnikowski, Anna Adamska, Magdalena Białek-Pietras, Zofia M. Kiliańska, Agnieszka Olejniczak, Adam Mieczkowski, Edyta Paradowska, Mirosława Studzińska, Jolanta D. Żołnierczyk
  Konferencja:
  XXII International Roundtable on Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids (rok: 2016, ), Wydawca: International Society of Nucleosides. Nucleotides and Nucleic Acids
  Data:
  konferencja 18-22 lipca
  Status:
  Opublikowana
 3. Pochodne adenozyny modyfikowane klasterami boru i ich odpowiedniki fenylowe jako potencjalne ligandy receptorów adenozynowych
  Autorzy:
  Aleksandra Rembowska, Zbigniew Leśnikowski
  Konferencja:
  V Ogólnopolskie Seminarium Postępy w Chemii Boroorganicznej, Radziejowice (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 7-9 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 4. Inorganic (boron clusters) vs. organic (phenyl) adenosine modifications as potential ligands for adenosine receptors
  Autorzy:
  Aleksandra Rembowska, Zbigniew J. Lesnikowski
  Konferencja:
  XX International Symposium "Advances in the chemistry of heteroorganic compounds" (rok: 2017, ), Wydawca: CBMiM PAN
  Data:
  konferencja November 23-24
  Status:
  Opublikowana
 5. Synteza nowych pochodnych adenozyny modyfikowanych w pozycji N6 i 5' jako potencjalnych ligandów receptorów adenozynowych
  Autorzy:
  Aleksandra Rembowska, Zbigniew J. Leśnikowski
  Konferencja:
  59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: PTCh
  Data:
  konferencja 19-23 września
  Status:
  Opublikowana
 6. Zastosowania klasterów boru w chemii medycznej - Wyzwania i możliwości
  Autorzy:
  Zbigniew J. Leśnikowski
  Konferencja:
  58 Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25 września
  Status:
  Opublikowana
 7. Boron clusters as a platform for novel nucleoside drug design
  Autorzy:
  Zbigniew J. Lesnikowski
  Konferencja:
  XVI International Meeting on Boron Chemistry, IMEBORON16 (rok: 2017, ), Wydawca: The Chinese University of Hong Kong
  Data:
  konferencja 9-13 July
  Status:
  Opublikowana
 8. Comparative evaluation of antiplatelet activity of carborane and phenyl modified novel adenosine receptor ligands
  Autorzy:
  Przygodzki T, Vicenzi M, Rembowska A, Saftic D, Bednarska K, Karolczak K, Watala C, Lesnikowski ZJ
  Konferencja:
  1st Italian-UK Platelet Meeting 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: University of Bath
  Data:
  konferencja 7th-8th September 2017
  Status:
  Opublikowana
 9. NOWE POCHODNE ADENOZYNY MODYFIKOWANE KLASTERAMI BORU LUB GRUPAMI FENYLOWYMI I ICH WSTĘPNE BADANIA BIOLOGICZNE
  Autorzy:
  Aleksandra Rembowska, Zbigniew J. Lesnikowski
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: PTCh
  Data:
  konferencja 17-21 września
  Status:
  Opublikowana
 10. New forays into nucleoside drug design – Boron cluster modifications with anticancer, antiviral and purinergic receptors modulating activities
  Autorzy:
  Katarzyna Bednarska, Magdalena Białek-Pietras, Zofia M. Kiliańska, Agnieszka Olejniczak, Edyta Paradowska, Mirosława Studzińska, Zofia Sułowska, Jolanta D. Żołnierczyk and Zbigniew J. Lesnikowski*
  Konferencja:
  Medicinal Chemistry of Boron Compounds Conference (rok: 2015, ), Wydawca: ZING Conferences
  Data:
  konferencja 4th– 7th October
  Status:
  Opublikowana
 1. Boron Cluster Modifications with Antiviral, Anticancer, and Modulation of Purinergic Receptors' Activities Based on Nucleoside Structures
  Autorzy:
  Anna Adamska‐Bartłomiejczyk, Katarzyna Bednarska, Magdalena Białek‐Pietras, Zofia M. Kiliańska, Adam Mieczkowski, Agnieszka B. Olejniczak, Edyta Paradowska, Mirosława Studzińska, Zofia Sułowska, Jolanta D. Żołnierczyk, Zbigniew J. Lesnikowski
  Książka:
  Boron-Based Compounds: Potential and Emerging Applications in Medicine (rok: 2018, tom: 1, strony: 21-34), Wydawca: JOHN WILEY & SONS, LTD.
  Status:
  Opublikowana