Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Materiały grafenowe do procesów separacji

2014/13/D/ST5/02853

Słowa kluczowe:

grafen tlenek grafenu membrany grafenowe spektroskopia Ramana transmisyjna mikroskopia elektronowa

Deskryptory:

 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_6: Materiały porowate

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Alicja Bachmatiuk 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 893 040 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-26

Zakończenie projektu: 2018-01-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Spektrometr ramanowski. Za kwotę 450 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 1. In Situ Observations of Free-Standing Graphene-like Mono- and Bilayer ZnO Membranes IF: 12,881
  Autorzy:
  Huy T. Quang, Alicja Bachmatiuk, Arezoo Dianat, Frank Ortmann, Jiong Zhao, Jamie H. Warner, Jürgen Eckert, Gianaurelio Cunniberti and Mark H. Rümmeli
  Czasopismo:
  ACS Nano (rok: 2015, tom: 9, strony: 11408-11413), Wydawca: AMER CHEMICAL SOC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsnano.5b05481 - link do publikacji
 2. Oxidation as A Means to Remove Surface Contaminants on Cu Foil Prior to Graphene Growth by Chemical Vapor Deposition IF: 4,772
  Autorzy:
  Jinbo Pang, Alicja Bachmatiuk, Lei Fu, Chenglin Yan, Mengqi Zeng, Jiao Wang, Barbara Trzebicka, Thomas Gemming, Juergen Eckert, and Mark H. Rummeli
  Czasopismo:
  JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C (rok: 2015, tom: 119, strony: 13363-13368), Wydawca: AMER CHEMICAL SOC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.5b03911 - link do publikacji
 3. Stranski–Krastanov and Volmer–Weber CVD Growth Regimes To Control the Stacking Order in Bilayer Graphene IF: 13,779
  Autorzy:
  H. Q. Ta, D. J. Perello, D. L. Duong, G. H. Han, S. Gorantla, V. L. Nguyen, A. Bachmatiuk, S. V. Rotkin, Y. H. Lee, M. H. Rummeli
  Czasopismo:
  Nano Letters (rok: 2016, tom: 16, strony: 6403-6410), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.nanolett.6b02826 - link do publikacji
 4. A Comparative Study on Simple and Practical Chemical Gas Sensors from Chemically Modified Graphene Films IF: 1,449
  Autorzy:
  P. S. Wrobel, M. D. Wlodarski, A. Jedrzejewska, K. M. Placek, R. Szukiewicz, S. Kotowicz, H. Ta, R. G. Mendes, Z. Liu, B. Trzebicka, M. H. Rummeli, A. Bachmatiuk
  Czasopismo:
  Materials Research Express (rok: 2018, tom: 6, strony: 15607), Wydawca: IOP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/2053-1591/aae6be - link do publikacji
 5. Applications of Phosphorene and Black Phosphorus in Energy Conversion and Storage Devices IF: 16,721
  Autorzy:
  J. Pang, A. Bachmatiuk, Y. Yin, B. Trzebicka, L. Zhao, L. Fu, R. G. Mendes, T. Gemming, Z. Liu, M. H. Rummeli
  Czasopismo:
  Advanced Energy Materials (rok: 2018, tom: 8, strony: 1702093/1-43), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/aenm.201702093 - link do publikacji
 6. Electron-beam induced synthesis of nanostructures: A Review IF: 7,76
  Autorzy:
  I. G. Gonzalez-Martinez, A. Bachmatiuk, V. Bezugly, J. Kunstmann, T. Gemming, Z. Liu, G.Cuniberti, M. H. Rummeli
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2016, tom: 8, strony: 11340-11-362), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6NR01941B - link do publikacji
 7. Three-dimensional nanostructured graphene: Synthesis and energy, environmental and biomedical applications IF: 2,435
  Autorzy:
  K. Olszowska, J. Pang, P. S. Wróbel, L. Zhao, H. Q. Ta, Z. Liu, B. Trzebicka, A. Bachmatiuk. M. Rummeli
  Czasopismo:
  Synthetic Metals (rok: 2017, tom: 234, strony: 53-85), Wydawca: Science Direct
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 8. CVD growth of 1D and 2D sp2 carbon nanomaterials IF: 2,371
  Autorzy:
  Jinbo Pang, Alicja Bachmatiuk, Imad Ibrahim, Lei Fu, Daniela Placha, Grazyna Simha Martynkova, Barbara Trzebicka, Thomas Gemming, Juergen Eckert , Mark H. Rümmeli
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science (rok: 2016, tom: 51, strony: 640-667), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10853-015-9440-z - link do publikacji
 9. Single Cr atom catalytic growth of graphene IF: 7,354
  Autorzy:
  H. Q. Ta, L. Zhao, W. Yin, D. Pohl, B. Rellinghaus, T. Gemming, B. Trzebicka, J. Palisaitis, G. Jing, P. O. Å. Persson, Z. Liu, A. Bachmatiuk, M. H. Rümmeli
  Czasopismo:
  Nano Research (rok: 2017, tom: ISSN 1998-0124, strony: 44568), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12274-017-1861-3 - link do publikacji
 10. Multi-layered graphenic structures as the effect of chemical modification of thermally treated anthracite IF: 1,411
  Autorzy:
  B. Kumanek, U. Szeluga, S. Pusz, A. Borowski, P. S. Wróbel, A. Bachmatiuk, J. Kubacki, M. Musioł, O. Maruzhenko, B. Trzebicka
  Czasopismo:
  Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures (rok: 2018, tom: 1,08819444444444, strony: 405-416), Wydawca: Taylor Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/1536383X.2018.1441827 - link do publikacji
 11. Size and time dependent internalization of label-free nano-graphene oxide in human macrophages IF: 8,893
  Autorzy:
  R. G. Mendes, A. Mandarino, B. Koch, A. K. Meyer, A. Bachmatiuk, C. Hirsch, T. Gemming, O. G. Schmidt, Z. Liu, M. H. Rummeli
  Czasopismo:
  Nano Research (rok: 2017, tom: 1, strony: 44577), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12274-016-1385-2 - link do publikacji
 12. CVD growth of 1D and 2D sp2 carbon nanomaterials IF: 2,302
  Autorzy:
  J. Pang, A. Bachmatiuk, I. Ibrahim, L. Fu, D. Placha, G. S. Martynkova, B. Trzebicka, T. Gemming, J. Eckert, M. H. Rummeli
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science (rok: 2016, tom: 51, strony: 640-667), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10853-015-9440-z - link do publikacji
 13. Electron-Driven Metal Oxide Effusion and Graphene Gasification at Room Temperature IF: 13,334
  Autorzy:
  H. Q. Ta, A. Bachmatiuk, J. H. Warner, L. Zhao, Y. Sun, J. Zhao, T. Gemming, B. Trzebicka, Z. Liu, D. Pribat, M. H. Rummeli
  Czasopismo:
  ACS Nano (rok: 2016, tom: 10, strony: 6323-6330), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsnano.6b02625 - link do publikacji
 14. Graphene-Like ZnO: A Mini Review IF: 2,075
  Autorzy:
  H. Q. Ta, L. Zhao, D. Pohl, J. Pang, B. Trzebicka, B. Rellinghaus, D. Pribat, T. Gemming, Z. Liu, A. Bachmatiuk, M. H. Rummeli
  Czasopismo:
  Crystals (rok: 2016, tom: 6, strony: 44578), Wydawca: MDPI AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cryst6080100 - link do publikacji
 15. In Situ Electron Driven Carbon Nanopillar-Fullerene Transformation through Cr Atom Mediation IF: 12,712
  Autorzy:
  L. Zhao, Huy Q. Ta, A. Dianat, A. Soni, A. Fediai, W. Yin, T. Gemming, B. Trzebicka, G. Cuniberti, Z. Liu, A. Bachmatiuk, M. H. Rummeli
  Czasopismo:
  Nano Letters (rok: 2017, tom: 17, strony: 4725-4732), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.nanolett.7b01406 - link do publikacji
 16. In-situ Quasi-Instantaneous e-beam Driven Catalyst-Free Formation Of Crystalline Aluminum Borate Nanowires IF: 5,578
  Autorzy:
  Ignacio G. Gonzalez-Martinez, Thomas Gemming, Rafael Mendes, Alicja Bachmatiuk, Viktor Bezugly, Jens Kunstmann, Jürgen Eckert, Gianaurelio Cuniberti & Mark H. Rümmeli
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2016, tom: 6, strony: 22524), Wydawca: Nature Publishing group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep22524 - link do publikacji
 17. Self-Terminating Confinement Approach for Large-Area Uniform Monolayer Graphene Directly over Si/SiOx by Chemical Vapor Deposition IF: 13,334
  Autorzy:
  J. Pang, R. G. Mendes, P. S. Wrobel, M. D. Wlodarski, H. Quang Ta, L. Zhao, L. Giebeler, B. Trzebicka, T. Gemming, L. Fu, Z. Liu, J. Eckert, A. Bachmatiuk, M. H. Rümmeli
  Czasopismo:
  ACS Nano (rok: 2017, tom: 11, strony: 1946-1956), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsnano.6b08069 - link do publikacji