Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania nieliniowych właściwości optycznych i luminescencyjnych wybranych pochodnych pirazoliny.

2014/12/T/ST4/00233

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST4_17: Fotochemia
 • ST2_14: Zjawiska nieliniowe

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Adam Szukalski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 2 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 70 347 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-10-01

Zakończenie projektu: 2015-09-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Chemical structure versus second-order nonlinear optical response of the push–pull type pyrazoline based chromophores IF: 3,289
  Autorzy:
  A. Szukalski, B. Sahraoui, B. Kulyk, C. A. Lazar, A. M. Manea, J. Mysliwiec
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 9941-9947), Wydawca: RSC Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra26781e - link do publikacji
 2. Photoinduced birefringence in PMMA polymer doped with photoisomerizable pyrazoline derivative IF: 4,509
  Autorzy:
  A. Szukalski, K. Haupa, A. Miniewicz, J. Myśliwiec
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2015, tom: 118(5), strony: 10007-10014), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.5b01947 - link do publikacji
 3. Synthesis and nonlinear optical properties of push-pull type stilbene and pyrazoline based chromophores IF: 3,473
  Autorzy:
  A. Szukalski, K. Parafiniuk, K. Haupa, W. Goldeman, B. Sahraoui, F. Kajzar, J. Mysliwiec
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2017, tom: 142, strony: 507-515), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2017.04.009 - link do publikacji
 4. TTF based donor-pi-acceptor dyads synthesized for NLO applications IF: 3,473
  Autorzy:
  A. Ayadi, A. Szukalski, A. El-Ghayoury, K. Haupa, N. Zouari, J. Mysliwiec, F. Kajzar, B. Kulyk, B. Sahraoui
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2017, tom: 138, strony: 255-266), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2016.11.030 - link do publikacji
 5. Photo-physical transformations in pyrazoline derivative based systems IF: 4,509
  Autorzy:
  A. Szukalski, A. Miniewicz, K. Haupa, B. Przybył, J. Janczak, A. L. Sobolewski, J. Myśliwiec
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2016, tom: 120(27), strony: 14813-14819), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.6b03915 - link do publikacji
 6. Pyrazoline derivatives with tailored third order nonlinear optical response IF: 3,289
  Autorzy:
  I. Papagiannouli, A. Szukalski, K. Iliopoulos, J. Myśliwiec, S. Couris, B. Sahraoui
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 48363-48367), Wydawca: RSC Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5RA05912G - link do publikacji