Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Otrzymywanie i zastosowanie nowych nanokompozytów na bazie pochodnych fulerenu C60 i tlenku tytanu jako potencjalnych fotokatalizatorów

2014/12/T/ST5/00118

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Elżbieta Regulska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 2 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 98 540 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-10-01

Zakończenie projektu: 2015-09-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Photocatalytic degradation of hazardous Food Yellow 13 in TiO2 and ZnO aqueous and river water suspensions IF: 4,312
  Autorzy:
  Elżbieta Regulska, Diana Małgorzata Bruś, Paweł Rodziewicz, Sylwia Sawicka, Joanna Karpińska
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2016, tom: 266, strony: 72-81), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2015.08.010 - link do publikacji
 2. Enhanced Photocatalytic Performance of Porphyrin/Phthalocyanine and Bis(4-pyridyl)pyrrolidinofullerene modified Titania
  Autorzy:
  Elżbieta Regulska, Danisha Maria Rivera-Nazario, Joanna Karpinska, Marta Eliza Plonska-Brzezinska, Luis Echegoyen
  Czasopismo:
  ChemistrySelect (rok: 2017, tom: 2, strony: 2462-2470), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/slct.201700227 - link do publikacji
 1. Solar-light-induced photocatalytic activity of phthalocyanine/titanium dioxide composites
  Autorzy:
  E. Regulska, D.M. Rivera-Nazario, M.E. Płońska-Brzezińska, L. Echegoyen, J. Karpińska
  Konferencja:
  2nd Annual International Conference on Nanoscience and Nanotechnology (rok: 2015, ), Wydawca: The International Institute of Knowledge Management
  Data:
  konferencja 2-4.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Visible-light-induced photocatalytic activity of porphyrin modified TiO2 for quercetin degradation
  Autorzy:
  E. Regulska, D.M. Rivera-Nazario, M.E. Płońska-Brzezińska, L. Echegoyen, J. Karpińska
  Konferencja:
  3rd Latin-American Congress of photocatalysis, San Luis Potosi, Meksyk (rok: 2014, ), Wydawca: Institute of Scientific Research and Technology of San Luis Potosi, IPICYT
  Data:
  konferencja 14-17.10.2014
  Status:
  Opublikowana