Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Importy prowincjonalnorzymskie w Polsce środkowej.

2014/12/S/HS3/00150

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Ireneusz Jakubczyk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 3 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 454 068 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-11-01

Zakończenie projektu: 2017-10-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Odkrycie trzech naczyń brązowych na osadzie kultury przeworskiej w Powodowie Drugim, pow. poddębicki.
  Autorzy:
  Ireneusz Jakubczyk, Wojciech Siciński
  Czasopismo:
  Wiadomości Archeologiczne (rok: 2017, tom: 68, strony: 281-287), Wydawca: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 1. Zagadki odkrycia niektórych bogatych grobów z okresu rzymskiego w Polsce środkowej
  Autorzy:
  Ireneusz Jakubczyk
  Książka:
  Studia Barbarica. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. Rocznicę Urodzin (rok: 2018, tom: 2, strony: 368-381), Wydawca: UMCS
  Status:
  Opublikowana
 2. Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum - Polen -
  Autorzy:
  Ireneusz Jakubczyk
  Książka:
  Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum - Polen - Band 3. Mittelpolen. (rok: 2018, tom: 3, strony: 1-321), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Warszawski Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński Instytut Archeologii
  Status:
  Opublikowana