Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza kinetyki i mechanizmu elektrochemicznego współosadzania kobaltu z palladem

2014/12/T/ST5/00680

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Krzysztof Mech 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 2 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 71 347 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-10-01

Zakończenie projektu: 2015-09-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Electrochemical deposition of alloys in Ru3+ – Co2+ –Cl- – H2O system IF: 2,79
  Autorzy:
  K. Mech, J. Mech, P. Zabinski, R. Kowalik, M. Wojnicki
  Czasopismo:
  Journal of Electroanalytical Chemistry (rok: 2015, tom: 748, strony: 76-81), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jelechem.2015.04.022 - link do publikacji
 2. Electrodeposition of Ni-Pd alloy from aqueous chloride electrolytes IF: 2,735
  Autorzy:
  K. Mech, M. Wróbel, M. Wojnicki, J. Mech-Piskorz, P. Żabiński, R. Kowalik
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2016, tom: 388, strony: 809-816), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2016.03.186 - link do publikacji
 3. Influence of organic ligands on electrodeposition and surface properties of nickel films IF: 2,538
  Autorzy:
  K. Mech
  Czasopismo:
  Surface and Coatings Technology (rok: 2017, tom: 315, strony: 232-239), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.surfcoat.2017.02.042 - link do publikacji
 4. Electrochemical Synthesis of Nanocrystalline Ni-Pd Alloys in Alkaline Ni2+ – Pd2+ – Cl– – NH3 – H2O Systemand Their Catalytic Activity towardsWater Splitting Process IF: 3,259
  Autorzy:
  K. Mech, J.P. Chopart, M. Wrobel, P. Zabinski, K. Szaciłowski
  Czasopismo:
  Journal of the Electrochemical Society (rok: 2017, tom: 164(9), strony: D613-D620), Wydawca: The Electrochemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/2.0971709jes - link do publikacji
 5. Organotitania-Based Nanostructures as a Suitable Platform for the Implementation of Binary, Ternary, and Fuzzy Logic Systems IF: 3,075
  Autorzy:
  A Blachecki, J. Mech-Piskorz, M. Gajewska, K. Mech, K. Pilarczyk, K. Szaciłowski
  Czasopismo:
  ChemPhysChem (rok: 2017, tom: 18, strony: 1798-1810), Wydawca: WILEY-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cphc.201700292 - link do publikacji