Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poznanie znaczenia drzew i krzewów w fitoremediacji pyłu zawieszonego z powietrza w terenach zurbanizowanych

2014/12/S/NZ9/00716

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • NZ9_10: Bioremediacja
 • NZ9_3: Naukowe podstawy leśnictwa
 • NZ9_4: Naukowe podstawy ogrodnictwa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Dendrologii PAN

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Robert Popek 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 3 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 507 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-12-01

Zakończenie projektu: 2017-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Particulate matter accumulation – further differences between native Prunus padus and non-native P. serotina. IF: 0,776
  Autorzy:
  Popek R., Łukowski A., Karolewski P.
  Czasopismo:
  Dendrobiology (rok: 2017, tom: 78, strony: 85-95), Wydawca: Institute of Dendrology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12657/denbio.078.009 - link do publikacji
 2. Particulate matter on two Prunus spp. decreases survival and performance of the folivorous beetle Gonioctena quinquepunctata IF: 2,741
  Autorzy:
  Łukowski A., Popek R., Jagiełło R., Mąderek E., Karolewski P.
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2018, tom: 25(17), strony: 16629-16639), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-018-1842-4 - link do publikacji
 3. Accumulation of particulate matter, heavy metals, and polycyclic aromatic hydrocarbons on the leaves of Tilia cordata Mill. in five Polish cities with different levels of air pollution IF: 2,085
  Autorzy:
  Popek R., Łukowski A., Bates C., Oleksyn J.
  Czasopismo:
  International Journal of Phytotremediation (rok: 2017, tom: 19(12), strony: 1134-1141), Wydawca: Taylor & Fransis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/15226514.2017.1328394 - link do publikacji
 4. Influence of particulate matter accumulation on photosynthetic apparatus of Physocarpus opulifolius and Sorbaria sorbifolia IF: 0,793
  Autorzy:
  Popek R., Łukowski A., Grabowski M.
  Czasopismo:
  Polish Journal of Envirmnmental Studies (rok: 2018, tom: 5(27), strony: 2391-2396), Wydawca: Univesity of Olsztyn
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15244/pjoes/78626 - link do publikacji
 1. Aktualny stan wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym i jego fitoremediacji przy pomocy roślin drzewiastych
  Autorzy:
  Popek R.
  Konferencja:
  Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 23-24.11.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Ocena zdolności do fitoremediacji pyłu zawieszonego z powietrza przez dąb szypułkowy rosnący wzdłuż arterii komunikacyjnej
  Autorzy:
  Popek R., Łukowski A., Oleksyn J.
  Konferencja:
  Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 23-24.11.2016
  Status:
  Opublikowana