Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poznanie mechanizmu powstawania nanomateriałów termoelektrycznych w metodzie plazmy impulsowej w cieczy

2014/12/S/ST8/00582

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
 • ST3_1: Struktura ciał stałych i płynów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Rafał Zybała 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 3 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 538 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-10-01

Zakończenie projektu: 2017-06-30

Planowany czas trwania projektu: 33 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Facile Gram-Scale Synthesis of the First n-Type CuFeS2 Nanocrystals for Thermoelectric Applications IF: 2,507
  Autorzy:
  G. Gabka, R. Zybała, P. Bujak, A. Ostrowski, M. Chmielewski, W. Lisowski, J.W. Sobczak and A. Pron
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2017, tom: 26, strony: 3150–3153), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201700611 - link do publikacji
 2. Synthesis and characterization of antimony telluride for thermoelectric and optoelectronic applications IF: 1,09
  Autorzy:
  R. Zybala, K. Mars, A. Mikula, J. Boguslawski, G. Sobon, J. Sotor, M. Schmidt, K. Kaszyca, M. Chmielewski, L. Ciupinski, K. Pietrzak
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2017, tom: 62, strony: 1067-1070), Wydawca: Polish Academy of Sciences and Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2017-0155 - link do publikacji
 3. The use of CeO2-Co3O4 oxides as a catalyst for the reduction of N2O emission
  Autorzy:
  M. Rajska, B. Wójtowicz, Ł. Klita, Ł. Zych, R. Zybała
  Czasopismo:
  E3S Web of Conferences (rok: 2016, tom: 10, strony: 00130-(6)), Wydawca: E3S
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1051/e3sconf/20161000130 - link do publikacji
 4. Investigation on pulse shaping in fiber laser hybrid mode-locked by Sb2Te3 saturable absorber IF: 3,488
  Autorzy:
  Jakub Bogusławski, Grzegorz Soboń, Rafał Zybała, Krzysztof Mars, Andrzej Mikuła, Krzysztof M. Abramski, and Jarosław Sotor
  Czasopismo:
  OPTICS EXPRESS (rok: 2015, tom: 23/22, strony: #249659), Wydawca: OSA Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OE.23.029014 - link do publikacji
 5. Method and Apparatus for Determining Operational Parameters of Thermoelectric Modules IF: 1,491
  Autorzy:
  R. Zybała, M. Schmidt, K. Kaszyca, Ł. Ciupiński, M.J. Kruszewski, K. Pietrzak
  Czasopismo:
  Journal of Electronic Materials (rok: 2016, tom: 45 (10), strony: 5223-5231), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11664-016-4712-1 - link do publikacji
 6. Sb2Te3-deposited D-shaped fiber as a saturable absorber for mode-locked Yb-doped fiber lasers IF: 2,657
  Autorzy:
  M. Kowalczyk, J. Bogusławski, R. Zybała, K. Mars, A. Mikuła, G. Soboń, J. Sotor
  Czasopismo:
  OPTICAL MATERIALS EXPRESS (rok: 2016, tom: 6(7), strony: 2273-2282), Wydawca: OSA Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OME.6.002273 - link do publikacji
 7. All-normal dispersion Yb-doped fiber laser mode-locked by Sb2Te3 topological insulator
  Autorzy:
  M. Kowalczyk, J. Boguslawski, D. Stachowiaka, J. Tarka, R. Zybala, K. Mars, A. Mikula, G.J. Sobon, J.Z. Sotor, K.M. Abramski
  Czasopismo:
  SPIE Proceedings (rok: 2016, tom: 9893, strony: 98930T-(7)), Wydawca: SPIE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1117/12.2225893 - link do publikacji
 8. Dissipative soliton generation in Er-doped fiber laser mode-locked by Sb2Te3 topological insulator IF: 3,292
  Autorzy:
  JAKUB BOGUSLAWSKI, GRZEGORZ SOBON, RAFAL ZYBALA, JAROSLAW SOTOR
  Czasopismo:
  Optics Letters (rok: 2015, tom: 40/12, strony: 2786-2789), Wydawca: OSA Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OL.40.002786 - link do publikacji
 9. Effect of Support Structure in Au/Al2O3-TiO2 Catalysts in Low-Temperature CO Oxidation
  Autorzy:
  M. Rajska, P. Długosz, R. Zybała
  Czasopismo:
  E3S Web of Conferences (rok: 2016, tom: 10, strony: 00131-(7)), Wydawca: E3S
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1051/e3sconf/20161000131 - link do publikacji
 10. W wytwarzanie i charakteryzacja nanokrystalicznych materiałów termoelektrycznych metodą plazmy impulsowej w cieczy
  Autorzy:
  P. Kamińska, Ł.Ciupiński, R. Zybała
  Czasopismo:
  Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie (rok: 2017, tom: 10, strony: 44932), Wydawca: Politechnika Częstochowska
  Status:
  Opublikowana
 11. 2 µm ultrafast fiber laser mode-locked by mechanically exfoliated Sb2Te3
  Autorzy:
  J. Tarka, J. Boguslawski, R. Zybala, M. Kowalczyk, G. Sobon, J. Sotor
  Czasopismo:
  SPIE Proceedings (rok: 2016, tom: 9728, strony: 972820-(6)), Wydawca: SPIE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1117/12.2213496 - link do publikacji
 12. Joining of thermoelectric material with metallic electrode using Spark Plasma Sintering (SPS) technique
  Autorzy:
  K. Kaszyca, M. Schmidt, M. Chmielewski, K. Pietrzak, R. Zybala
  Czasopismo:
  Materials Today: Proceedings (rok: 2018, tom: 594), strony: 10277-10282), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matpr.2017.12.274 - link do publikacji
 13. All-polarization-maintaining-fiber laser Q-switched by evanescent field interaction with Sb2Te3 saturable absorber IF: 0,954
  Autorzy:
  Jakub Bogusławski, Grzegorz Soboń, Karol Tarnowski, Rafał Zybała, Krzysztof Mars, Andrzej Mikuła, Krzysztof M. Abramski, Jarosław Sotor
  Czasopismo:
  Optical Engineering (rok: 2016, tom: 55(8), strony: 081316-1 - 081316-5), Wydawca: SPIE, the international society for optics and photonics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1117/1.OE.55.8.081316 - link do publikacji
 14. Skutterudite (CoSb3) thermoelectric nanomaterials fabricated by Pulse Plasma in Liquid
  Autorzy:
  R. Zybała, M. Schmidt, P. Kamińska, M.J. Kruszewski, J. Grzonka, K. Pietrzak Ł. Ciupiński
  Czasopismo:
  Materials Today: Proceedings (rok: 2018, tom: 5(4), strony: 10316-10322), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/J.MATPR.2017.12.279 - link do publikacji
 15. Characterization of nanostructured bulk Cobalt Tri-Antimonide doped Tellurium and Indium prepared by Pulse Plasma in Liquid method IF: 1,361
  Autorzy:
  R. Zybała, M. Schmidt, K. Kaszyca, M. Chmielewski, M. Kruszewski, M. Jasiński, M. Rajska and Ł. Ciupiński
  Czasopismo:
  Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (rok: 2019, tom: -, strony: brak), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Złożona
 1. Syntheses of Te-doped and In-doped CoSb3 Thermoelectric Nanoparticles fabricated by Pulse Plasma in Liquid
  Autorzy:
  R. Zybała, M. Schmidt, K. Kaszyca, M. Kruszewski, K. Pietrzak and Ł. Ciupiński
  Konferencja:
  ICMAT 2017 9th International Conference on Materials for Advanced Technologies (rok: 2017, ), Wydawca: Materials Research Society of Singapore
  Data:
  konferencja 18-23.07
  Status:
  Opublikowana
 2. Fabrication of CoSb3 skutterudite thermoelectric nanomaterials by pulse plasma in liquid
  Autorzy:
  R. Zybala, M. Rajska, K. Kaszyca, K. Pietrzak, M. J. Kruszewski, L. Ciupinski
  Konferencja:
  34TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON THERMOELECTRICS 13TH EUROPEAN CONFERENCE ON THERMOELECTRICS (rok: 2015, ), Wydawca: Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe
  Data:
  konferencja 28,06-02,07
  Status:
  Opublikowana
 3. Skutterudite (CoSb3) thermoelectric nanomaterials fabricated by pulse plasma in liquid
  Autorzy:
  R. Zybała, M. Schmidt, K. Kaszyca, M.J. Kruszewski, K. Pietrzak, Ł Ciupiński
  Konferencja:
  14th European Conference on Thermoelectrics (ECT2016) (rok: 2016, ), Wydawca: Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, PORTUGAL
  Data:
  konferencja 20-23.09
  Status:
  Opublikowana
 4. Joining of thermoelectric material with a metallic electrode using Spark Plasma Sintering (SPS) technique
  Autorzy:
  K. Kaszyca, M. Schmidt, M. Chmielewski, K. Pietrzak, R. Zybała
  Konferencja:
  14th European Conference on Thermoelectrics (ECT2016) (rok: 2016, ), Wydawca: Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, PORTUGAL
  Data:
  konferencja 20-23.09
  Status:
  Opublikowana
 5. The synthesis of CoSb3 nanopowder by spray pyrolysis method
  Autorzy:
  M. Rajska, K. Kaszyca, M. Radecka, L. Ciupinski, R. Zybala
  Konferencja:
  34TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON THERMOELECTRICS 13TH EUROPEAN CONFERENCE ON THERMOELECTRICS (rok: 2015, ), Wydawca: Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe
  Data:
  konferencja 28,06-02,07
  Status:
  Opublikowana
 6. Synthesis and characterization of antimony telluride for thermoelectric and optoelectronic applications
  Autorzy:
  R. Zybała, K. Mars, A. Mikuła, J. Bogusławski, G. Soboń, J. Sotor, M. Schmidt, M. Chmielewski, Ł. Ciupiński, K. Pietrzak
  Konferencja:
  14th International Symposium on Novel and Nano Materials(ISNNM-2016) (rok: 2016, ), Wydawca: Korean Powder Metallurgy Institute
  Data:
  konferencja 03-08.07
  Status:
  Opublikowana
 7. Przewodnictwo cieplne nanomateriału CoSb3 otrzymanego metodą plazmy impulsowej w cieczy (PPL)
  Autorzy:
  R. Zybała, M. Schmidt, M. Chmielewski, A. Strojny-Nędza, K. Kaszyca, Ł. Ciupiński, K. Pietrzak
  Konferencja:
  SeAT'2016 II Seminarium Analizy Termicznej, Zakopane (rok: 2016, ), Wydawca: Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis
  Data:
  konferencja 17-20.04
  Status:
  Opublikowana