Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polimorfizm genu kodującego czynnik transkrypcyjny SREBP1 u bydła mlecznego - potencjalny wpływ na kompozycję kwasów tłuszczowych mleka oraz ekspresję genów zaangażowanych w ich przemiany metaboliczne

2013/11/N/NZ9/04631

Słowa kluczowe:

mleko kwasy tłuszczowe

Deskryptory:

 • NZ2_1: Genetyka molekularna
 • NZ9_2: Naukowe podstawy zootechniki
 • NZ9_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Witold Proskura 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 99 840 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-18

Zakończenie projektu: 2016-08-17

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Concentrations of macroelements and trace elements in milk of Jersey cows IF: 0,091
  Autorzy:
  Proskura N, Podlasińska J, Proskura WS, Frost-Rutkowska A, Dybus A, Szydłowski K
  Czasopismo:
  Indian Journal of Animal Research (rok: 2017, tom: 51, strony: 89-92), Wydawca: Agricultural Research Communication Centre
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18805/ijar.10977 - link do publikacji
 2. Polymorphism in the SREBP-1 gene is associated with milk production traits of Jersey cattle IF: 0,185
  Autorzy:
  Proskura WS, Dybus A, Zaborski D, Dybus A, Yu YH, Cheng YH
  Czasopismo:
  Indian Journal of Animal Sciences (rok: 2017, tom: 87, strony: 924-926), Wydawca: indian Council of Agricultural Research
  Status:
  Opublikowana
 3. Fatty acid composition in bovine milk is associated with polymorphism of the FADS2 gene encoding delta-6 desaturase IF: 1,655
  Autorzy:
  Michał Liput, Witold Stanisław Proskura, Natalia Król, Zbigniew Sobek, Andrzej Dybus
  Czasopismo:
  Journal of Applied Genetics (tom: NIE DOTYCZY, strony: NIE DODTYCZY), Wydawca: SPRINGER
  Status:
  Złożona
 1. A polymorphism in SREBP1 gene is associated with fatty acid composition in milk of Jersey cattle
  Autorzy:
  Witold Stanisław PROSKURA, Andrzej DYBUS
  Konferencja:
  Biodiversity at all levels of life (rok: 2014, ), Wydawca: Zapol
  Data:
  konferencja 17,1
  Status:
  Opublikowana