Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Stres oksydacyjny w indukcji somatycznej embriogenezy w kulturze in vitro Arabidopsis - identyfikacja i analiza funkcjonalna zaangażowanych w ten proces genów czynników transkrypcyjnych

2013/11/N/NZ1/02398

Słowa kluczowe:

stres oksydacyjny somatyczna embriogeneza kultura in vitro reakcja RT-qPCR czynniki transkrypcyjne Arabidopsis thaliana

Deskryptory:

 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ1_9: Biotechnologia
 • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Karolina Kudełko 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 94 640 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-01

Zakończenie projektu: 2016-07-31

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Glutathione (GSH) induces embryogenic response in in vitro cultured explants of Arabidopsis thaliana via auxin-related mechanism IF: 2,081
  Autorzy:
  Karolina Kudełko, Małgorzata D. Gaj
  Czasopismo:
  Plant Growth Regulation (rok: 2019, tom: bd, strony: bd), Wydawca: Springer Netherlands
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10725-019-00514-1 - link do publikacji