Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola kompleksów mTORC1 i mTORC2 w utrzymaniu fenotypu komórek macierzystych nowotworu podczas przejścia epitelialno-mezenchymalnego w modelu niedrobnokomórkowego raka płuc A549

2013/11/N/NZ3/02022

Słowa kluczowe:

przejście epitelialno-mezenchymalne niedrobnokomórkowy rak płuc komórki macierzyste nowotworu KMN EMT

Deskryptory:

  • NZ3_1: Biologia komórki
  • NZ3_2: Fizjologia komórki
  • NZ3_8: Komórki macierzyste

Panel:

NZ3 - Biologia na poziomie komórki: biologia komórkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marcin Serocki 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 99 970 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-21

Zakończenie projektu: 2016-12-20

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony