Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe materiały hybrydowe oparte o półprzewodniki szerokopasmowe domieszkowane nanostrukturami węglowymi

2013/11/D/ST5/03010

Słowa kluczowe:

półprzewodniki grafen nanorurki węglowe molekularne urządzenia logiczne memrystor

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Podborska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 546 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-17

Zakończenie projektu: 2018-07-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Spektrometr do pomiarów w podczerwieni. Za kwotę 240 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Light Intensity Induced Photocurrent Switching Effect IF: 12,353
  Autorzy:
  A. Podborska, M. Suchecki, K. Mech, M. Marzec, K. Pilarczyk, K. Szaciłowski
  Czasopismo:
  Nature Communications , Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Złożona
 2. Charge transfer tuning in TiO2 hybrid nanostructures with acceptor–acceptor systems IF: 5,256
  Autorzy:
  K. Pilarczyk, K. Lewandowska, K. Mech, M. Kawa, M. Gajewska, B. Barszcz, A. Bogucki, A. Podborska, K. Szaciłowski
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2017, tom: 5, strony: 2415-2424), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6tc05190a - link do publikacji
 3. Coordination chemistry for information acquisition and processing IF: 13,324
  Autorzy:
  Kacper Pilarczyk, Brian Daly, Agnieszka Podborska, Przemysław Kwolek, Victoria A.D. Silverson, A. Prasanna de Silva, Konrad Szaciłowski
  Czasopismo:
  Coordination Chemistry Reviews (rok: 2016, tom: 325, strony: 135-160), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ccr.2016.04.012 - link do publikacji
 4. Synaptic Behavior in an Optoelectronic Device Based on Semiconductor-Nanotube Hybrid IF: 4,193
  Autorzy:
  Kacper Pilarczyk, Agnieszka Podborska, Maria Lis, Michał Kawa, Dominika Migdal, Konrad Szaciłowski
  Czasopismo:
  Advance Electronic Materials (rok: 2016, tom: 2, strony: 1500471), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/aelm.201500471 - link do publikacji
 5. Molecules, semiconductors, light and information: Towards future sensing and computing paradigms IF: 14,499
  Autorzy:
  K. Pilarczyk, E. Wlaźlak, D. Przyczyna, A. Blachecki, A. Podborska, V. Anathasiou, Z. Konkoli,K.Szaciłowski
  Czasopismo:
  Coordination Chemistry Reviews Volume 365, 15 June 2018, Pages 23-40 (rok: 2018, tom: 365, strony: 23-40), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ccr.2018.03.018 - link do publikacji
 1. Interactions between graphene oxide and wide band gap semiconductors
  Autorzy:
  Michał Kawa, Agnieszka Podborska, Konrad Szaciłowski
  Konferencja:
  7th European Thermal-Sciences Conference (Eurotherm2016) (rok: 2016, ), Wydawca: Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing
  Data:
  konferencja 19-23.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Unconventional Computing realized with Hybrid Materials Exhibiting the PhotoElectrochemical Photocurrent Switching (PEPS) Effect
  Autorzy:
  K. Pilarczyk, P. Kwolek, A. Podborska, S. Gawęda, M. Oszajca, K. Szaciłowski
  Książka:
  Advances in Unconventional Computing (rok: 2016, tom: 2, strony: 429-467), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana