Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola ceramidu i ścieżki sygnalizacyjnej z udziałem receptorów dla sfingozyno-1-fosforanu w metabolizmie białka prekursorowego amyloidu beta.

2013/11/N/NZ4/02233

Słowa kluczowe:

sfingolipidy neurodegeneracja neuroprotekcja

Deskryptory:

 • NZ4_9: Neurobiologia systemowa
 • NZ7_12: Prewencja chorób człowieka

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Kinga Czubowicz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 98 640 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-24

Zakończenie projektu: 2018-05-23

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer. Za kwotę 3 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. The Role of Ceramide and Sphingosine-1-Phosphate in Alzheimer's Disease and Other Neurodegenerative Disorders IF: 5067
  Autorzy:
  Kinga Czubowicz, Henryk Jęśko, Przemysław Wencel, Walter Lukiw, Robert P. Strosznajder
  Czasopismo:
  Molecular Neurobiology (rok: 2019, tom: 56(8), strony: 5436-5455), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12035-018-1448-3 - link do publikacji
 2. The role of ceramide and SEW 2871 on transcription of enzymes involved in amyloid beta precursor protein metabolism in experimental model of Alzheimer's disease. IF: 1345
  Autorzy:
  Kinga Czubowicz, Sylwia Wójtowicz, Przemysław L. Wencel, Robert P. Strosznajder
  Czasopismo:
  Folia Neuropathologica (rok: 2018, tom: 56 numer 3, strony: 196-205), Wydawca: Polish Association of Neuropathologists and M. Mossakowski Medical Research Centre of the Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5114/fn.2018.78700 - link do publikacji
 1. "The role of bioactive sphingolipid signalling in neuronal cell survival/death". Sesja posterowa. abstrakt
  Autorzy:
  Kinga Czubowicz, Przemysław L. Wencel, Robert P. Strosznajder
  Konferencja:
  Advances in molecular and epigenetic mechanisms in neurodegeneration and neuroinflammation: novel therapeutic approaches". Neurochemical Conference (rok: 2017, ), Wydawca: Folia Neuropathologica
  Data:
  konferencja 19-20 październik
  Status:
  Opublikowana
 2. "Ceramide and sphingosine-1-phosphate crucial modulators of neuronal death. Relevance to neurodegenerative disorders". Prezentacja ustna, abstrakt.
  Autorzy:
  Kinga Czubowicz, Przemysław L. Wencel, Robert P. Strosznajder
  Konferencja:
  Advances in molecular and epigenetic mechanisms in neurodegeneration and neuroinflammation: novel therapeutic approaches". Neurochemical Conference (rok: 2017, ), Wydawca: Folia Neuropathologica
  Data:
  konferencja 19-20 październik
  Status:
  Opublikowana