Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena oddziaływań na granicach faz w nanokompozytach polimerowych z udziałem nanostruktur węglowych.

2013/11/N/ST8/00404

Słowa kluczowe:

oddziaływania międzyfazowe nanostruktury węglowe nanokompozyty polimerowe

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Sandra Paszkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 93 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-08

Zakończenie projektu: 2016-08-07

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Electrical conductivity and transparency of polymer hybrid nanocomposites based on poly(trimethylene terephthalate) containing single walled carbon nanotubes and expanded graphite IF: 1,738
  Autorzy:
  Paszkiewicz S., Szymczyk A., Sui X.M., Wagner H.D., Linares A., Cirera A., Varea A., Ezquerra T.A., Rosłaniec Z.
  Czasopismo:
  Journal of Applied Polymer Science (rok: 2017, tom: 134, strony: 44370-44379), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/APP.44370 - link do publikacji
 2. Improved Thermal Conductivity of Poly(trimethylene terephthalate-block-poly(tetramethylene oxide) Based Nanocomposites Containing Hybrid Single-Walled Carbon Nanotubes/Graphene Nanoplatelets Fillers IF: 1,114
  Autorzy:
  Paszkiewicz S., Szymczyk A., R. Pilawka, Przybyszewski B., Czulak A., Rosłaniec Z.
  Czasopismo:
  Advances in Polymer Technology (rok: 2017, tom: 36, strony: 236-242), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/adv.21611 - link do publikacji
 3. Enhanced thermal and mechanical properties of PTT-block-PTMO based hybrid nanocomposites prepared by in situ polymerization via synergy effect between swcnts and graphene nanoplatelets IF: 2,761
  Autorzy:
  Paszkiewicz S., Szymczyk A., Livanov K., Wagner H.D., Roslaniec Z.
  Czasopismo:
  eXPRESS Polymer Letters (rok: 2015, tom: 9, strony: 509-524), Wydawca: Scopus
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3144/expresspolymlett.2015.49 - link do publikacji
 4. Synergetic effect of single-walled carbon nanotubes (SWCNT) and graphene nanoplatelets (GNP) in electrically conductive PTT-block-PTMO hybrid nanocomposites prepared by in situ polymerization IF: 3,659
  Autorzy:
  Paszkiewicz S., Szymczyk A., Sui X.M., Wagner H.D., Linares A., Ezquerra T.A., Rosłaniec Z.
  Czasopismo:
  Composites Science and Technology (rok: 2015, tom: 118, strony: 72-77), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compscitech.2015.08.011 - link do publikacji
 5. Adding carbon nanoparticles with different geometries to poly(ethylene terephthalate)
  Autorzy:
  Paszkiewicz S.
  Czasopismo:
  SPE Plastics Research Online (rok: 2015, tom: 1, strony: 44564), Wydawca: Society of Plastics Engineers (SPE)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2417/spepro.005867 - link do publikacji
 6. Mechanical and thermal properties of hybrid nanocomposites prepared by in situ polymerization IF: 0,718
  Autorzy:
  Paszkiewicz S., Pawelec I., Szymczyk A, Rosłaniec Z.
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2016, tom: 61, strony: 172-180), Wydawca: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14314/polimery.2016.172 - link do publikacji
 7. Synergiczny efekt poprawy przewodnictwa elektrycznego w hybrydowych nanokompozytach polimerowych z udziałem nanocząstek węglowych 1D i 2D
  Autorzy:
  Paszkiewicz S., Rosłaniec Z.
  Czasopismo:
  Inzynieria Materiałowa (rok: 2015, tom: 5 (207), strony: 216-219), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/28.2015.5.2 - link do publikacji
 8. The influence of different shaped nanofillers (1D, 2D) on barrier and mechanical properties of polymer hybrid nanocomposites based on PET prepared by in situ polymerization IF: 1,455
  Autorzy:
  Paszkiewicz S., Kwiatkowska M., Szymczyk A., M. Jotko, S. Lisiecki, Z. Roslaniec
  Czasopismo:
  Polymer Composites (rok: 2016, tom: 37, strony: 1949-1959), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pc.23373 - link do publikacji
 1. Thin Polymer Films Containing Carbon Nanostructures
  Autorzy:
  Paszkiewicz S., Piesowicz E., Irska I., Roslaniec Z., Szymczyk A., Pawelec I.
  Konferencja:
  2016 International Conference on Advanced Material Science and Engineering [AMSE2016] (rok: 2016, ), Wydawca: World Scientific
  Data:
  konferencja 8-10.01.2016
  Status:
  Opublikowana