Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie analiz intensywności odbicia światła niebieskiego jako nowego źródła danych w dendrochronologicznych badaniach zmian klimatu Europy

2013/11/B/ST10/04764

Słowa kluczowe:

dendroklimatologia rekonstrukcja klimatu odbicie światła niebieskiego

Deskryptory:

  • ST10_2: Klimatologia, meteorologia, zmiany klimatu, dynamika atmosfery
  • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Ryszard Kaczka 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 289 932 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-15

Zakończenie projektu: 2018-07-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony