Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Możliwości wykorzystania metioniny jako żywieniowego czynnika kształtującego potencjał antyoksydacyjny i stymulującego funkcje systemu immunologicznego indyków

2013/11/B/NZ9/02496

Słowa kluczowe:

indyki,metionina funkcje antyoksydacyjne i immunologiczne

Deskryptory:

 • NZ9_2: Naukowe podstawy zootechniki

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jan Jankowski 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 796 159 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-23

Zakończenie projektu: 2017-07-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Growth performance and plumage development of young turkeys fed on diets with graded levels of sulfur-containing amino acid IF: 0,531
  Autorzy:
  M. Kubińska, E. Mróz, J. Jankowski, Z. Zduńczyk
  Czasopismo:
  Archiv fuer Gefluegelkunde - European Poultry Science (rok: 2015, tom: 79, strony: 44937), Wydawca: Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1399/eps.2015.100 - link do publikacji
 2. The effect of DL-,L-isomers and DL- hydroksy analog administered at two levels as dietary sources of methionine na the metabolic and antioxidant parameters, and growth performance of turkeys IF: 1,686
  Autorzy:
  J.Jankowski, K.Ognik, M.Kubińska, A.Czech, J.Juśkiewicz, Z.Zduńczyk
  Czasopismo:
  Poultry Science (rok: 2017, tom: 96, strony: 3229-3238), Wydawca: Poultry Science Association
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3382/ps/pex099 - link do publikacji
 3. The effect of dietary methionine levels on fattening performance and selected blood and tissue parameters of turkeys IF: 1
  Autorzy:
  J.Jankowski, M.Kubińska, J.Juśkiewicz, A.Czech, Z. Zduńczyk
  Czasopismo:
  Archiv of Animal Nutrition (rok: 2016, tom: 70, strony: 127-140), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/1745039X.2015.1134399 - link do publikacji
 4. The effect of different dietary levels of dlmethionine and dl-methionine hydroxy analogue on the antioxidant and immune status of young turkeys IF: 1,306
  Autorzy:
  Z. Zduńczyk , J. Jankowski, M. Kubińska, K. Ognik, A. Czech, J. Juśkiewicz
  Czasopismo:
  Archives of Animal Nutrition (rok: 2017, tom: 2,96180555555556, strony: 347-361), Wydawca: Taylor & Francis Online
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/1745039X.2017.1352328 - link do publikacji
 5. Biochemical and immunological responses of young turkeys to vaccination against Ornithobacterium rhinotraheale and different levels of dietary methionine IF: 0,648
  Autorzy:
  M. Kubińska, B. Tykałowski, A. Koncicki, J. Jankowski
  Czasopismo:
  Polish Journal of Veterinary Science (rok: 2015, tom: 18, strony: 807-816), Wydawca: Komitet Nauk Weterynaryjnych PAN i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/pjvs-2015-105 - link do publikacji
 6. The effect of different dietary levels and sources of methionine on the growth performance of turkeys, carcass and meat qualitys IF: 1,018
  Autorzy:
  D.Murawska, M.Kubińska, M.Gesek, Z.Zduńczyk, J.Jankowski
  Czasopismo:
  Annalsof Animal Sciences (rok: 2018, tom: 18, strony: 525-540), Wydawca: Instytut Zootechniki -PIB Kraków
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/aoas-2018-0007 - link do publikacji
 7. The immune response of young turkeys to haemorrhagic eneritis virus infection and different levels and sources of methionine in the diet IF: 1,958
  Autorzy:
  B. Tykałowski, M. Smialek, A. Koncicki, J. Jankowski, K. Ognik, Z.Zdunczyk
  Czasopismo:
  BMC Veterinary Research (rok: 2018, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 8. Effect of different dietary methionine levels on the growth performance and tissue redox parameters o0f turkeys IF: 1,686
  Autorzy:
  J.Jankowski, M.Kubińska, J.Juśkiewicz, Z.Czech, K.Ognik, Z.Zduńczyk
  Czasopismo:
  Poultry Science (rok: 2017, tom: 96, strony: 1235-1243), Wydawca: Poultry Science Association
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3382/ps/pew383 - link do publikacji
 9. Growth rate and metabolic parameters in young turkeys fed diets with different inclusion levels of methionine IF: 0,543
  Autorzy:
  M.Kubińska, J. Juśkiewicz, K. Ognik, A. Czech, J. Jankowski, Z. Zduńczyk
  Czasopismo:
  Journal of Animal and Fed Sciences (rok: 2016, tom: 25, strony: 152-159), Wydawca: Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie
  Status:
  Opublikowana
 10. The effect of different dietary levels of DL-methionine and DL-hydroxy analogue on the antioxidant status of young turkeys infected with the haemorrhagic enteritis virus IF: 1,958
  Autorzy:
  J.Jankowski,B.Tykalowski, K.Ognik, A.Koncicki,M.Kubinska, Z.Zdunczyk
  Czasopismo:
  BMC Veterinary Research (rok: 2018, tom: 14, strony: 44934), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s12917-018-1727-2 - link do publikacji
 1. The effect of different dietary methionine levels on the growth performance, antioxidant status and tissue biochemical parameters of turkeys
  Autorzy:
  Jan Jankowski, Magdalena Kubińska, Jerzy Juśkiewicz, Anna Czech, Zenon Zduńczyk
  Konferencja:
  70th Conference Society of Nutrition Physiology (rok: 2016, ), Wydawca: DLG-Verlag GmbH
  Data:
  konferencja 8-10.03
  Status:
  Opublikowana
 2. The efficacy of different dietary leveles and sources of methionine in turkey nutrition
  Autorzy:
  Jankowski J., Kubńska M., Murawska D., Zduńczyk Z.
  Konferencja:
  XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN
  Data:
  konferencja 21-22.06
  Status:
  Opublikowana
 3. The effect of dietary levels and sources of methionine on caracass tissue composition in turkeys slaughtered at different ages
  Autorzy:
  Murawska D., Kubińska M., Jankowski J.
  Konferencja:
  XXVIII International Poultry Science Symposium PB WPSA "Science to Practice – Practice to Science" (rok: 2016, ), Wydawca: The Polish Branch of World's Poultry Science Association
  Data:
  konferencja 14-16.09.
  Status:
  Opublikowana
 4. The effect of different dietary inclusion levels of DL-methionine and its hydroksy analog on the antioksydant status of young turkeys
  Autorzy:
  Kubińska M., Jankowski J., Ognik K., Czech A., Zduńczyk Z.
  Konferencja:
  XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN
  Data:
  konferencja 21-22.06.
  Status:
  Opublikowana
 5. Antioxidant effect of different dietary levels of DL-methionine and its hydroksyl analog in young turkeys
  Autorzy:
  Zduńczyk Z, Kubińska M., Ognik K., Czech A., Jankowski J.
  Konferencja:
  The XXV World's Poultry Congres (rok: 2016, ), Wydawca: World's Poultry Science Association
  Data:
  konferencja 5-9.08.
  Status:
  Opublikowana
 6. Metabolic and performance response of turkeys to different dietary levels and sources of methionine
  Autorzy:
  J. Jankowski, K. Ognik, A. Czech, Z. Zduńczyk, K. Kozłowski, J. Juśkiewicz
  Konferencja:
  Proceedings of the 21st European Symposium on Poultry Nutrition (rok: 2017, ), Wydawca: Wageningen Academic Publishers
  Data:
  konferencja 8-11.05.
  Status:
  Opublikowana
 7. The effect of different dietary levels and sources of methionine on the blood redox status of turkeys.
  Autorzy:
  Ognik K., Kubińska M., Czech A., Juśkiewicz J., Zduńczyk Z., Jankowski J.
  Konferencja:
  XXVIII International Poultry Science Symposium PB WPSA "Science to Practice – Practice to Science" (rok: 2016, ), Wydawca: The Polish Branch of World's Poultry Science Association
  Data:
  konferencja 14-16.09
  Status:
  Opublikowana