Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie stabilności próżni w modelach z dwoma dubletami pól Higgsa

2013/11/N/ST2/04214

Słowa kluczowe:

próżnia stabilność sektor Higgsa Model Standardowy oddziaływania elektrosłabe,ciemna materia

Deskryptory:

  • ST2_1: Fundamentalne oddziaływania i pola
  • ST2_2: Fizyka cząstek elementarnych

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Bogumiła Świeżewska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 85 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-07

Zakończenie projektu: 2017-08-06

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony