Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kompleksy złota z wybranymi ketonami acetylenowymi: Synteza, badania struktury i właściwości fotofizycznych

2013/11/B/ST5/01077

Słowa kluczowe:

kompleksy złota acetyleny aurofilowość struktura piren perylen

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Janusz Zakrzewski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 941 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-01

Zakończenie projektu: 2018-01-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Spektrofluorymetr ze sferą całkującą oraz pamiarem czasu fluorescencji (TSCP). Za kwotę 310 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Functionalization of the Bay Region" of Perylene in Reaction with 1‑Arylalk-2-yn-1-ones Catalyzed by Trifluoromethanesulfonic Acid: One-Step Approach to 1‑Acyl-2-alkylbenzo[ghi]perylenes IF: 4,745
  Autorzy:
  Marta Głodek, Anna Makal, Damian Plażuk
  Czasopismo:
  Journal of Organic Chemistry (rok: 2018, tom: 83, strony: 14165−14174), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.joc.8b02280 - link do publikacji
 2. The impact of crystal packing and aurophilic interactions on the luminescence properties in polymorphs and solvate of aroylacetylide gold(I) complexes IF: 5,16
  Autorzy:
  Marta Głodek, Sylwia Pawlędzio, Anna Makal, Damian Plażuk
  Czasopismo:
  Chemistry A European Journal (rok: 2019, tom: 25, strony: 13131-13145), Wydawca: Wiley VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201901101 - link do publikacji
 3. Direct Synthesis of Perylene-Fused Cyclic Ketones from Perylene and 2-Alkenoic Acids IF: 3,08
  Autorzy:
  Marta Głodek, Anna Makal, Arkadiusz Kłys, Janusz Zakrzewski, Damian Plażuk
  Czasopismo:
  European Journal of Organic Chemistry (rok: 2016, tom: n/d, strony: 4215-4223), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejoc.201600661 - link do publikacji
 4. (Ar–CO–C≡C)(PEt3)Au and (Ar–C≡C)(PEt3)Au complexes bearing pyrenyl and ferrocenyl groups: Synthesis, structure, and luminescence properties IF: 4,029
  Autorzy:
  Marta Głodek, Anna Makal, Piotr Paluch, Mariola Kadziołka-Gaweł, Yasuhiro Kobayashi, Janusz Zakrzewski, Damian Plażuk
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2018, tom: 47, strony: 6702-6712), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8DT01061Gk - link do publikacji
 5. Triethylphosphine as a molecular gear — phase transitions in ferrocenyl–acetylide–gold(I) IF: 6,732
  Autorzy:
  Anna Makal
  Czasopismo:
  Acta Crystallographica B (rok: 2018, tom: B74, strony: 427-435), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S2052520618010399 - link do publikacji
 1. Alkynoyl-gold(I)-phosphine complexes – synthesis, structure, photophysical study and anticancer activities"
  Autorzy:
  Marta Głodek, Aleksandra Żal, Anna Makal, Błażej Rychlik, Janusz Zakrzewski, Damian Plażuk
  Konferencja:
  21st Conference on Organometallic Chemistry (EuCOMC XXI) (rok: 2015, ), Wydawca: EUCOMC
  Data:
  konferencja 5 - 9 July
  Status:
  Opublikowana
 2. Synteza, właściwości fotofizyczne oraz przeciwnowotworowe kompleksów złota(I) z alkynoiloarenami
  Autorzy:
  Damian Plażuk, Anna Makal, Aleksandra Żal, Marta Głodek
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2015, ), Wydawca: PTCHem
  Data:
  konferencja 21-25 września
  Status:
  Opublikowana
 3. alkynoylaryl-gold(i) complexes: Synthesis, structure, and anticancer properties
  Autorzy:
  Marta Głodek , Aleksandra Żal , Anna Makal , Arkadiusz Kłys , Janusz Zakrzewski , Błażej Rychlik, Damian Plazuk
  Konferencja:
  27th International Conference on Organometallic Chemistry (rok: 2016, ), Wydawca: Organizer
  Data:
  konferencja 17-22 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 4. Friedel-Crafts reactions of perylene with 2-alkenoic and 2-alkynoic acids
  Autorzy:
  Marta Głodek, Anna Makal, Janusz Zakrzewski, Damian Plażuk,
  Konferencja:
  XVIII International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds" (rok: 2015, ), Wydawca: CBMiM PAN (Łódź)
  Data:
  konferencja 20 listopada
  Status:
  Opublikowana