Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mechanizmy powstawania piromorfitów w obecności cerusytu

2013/11/N/ST10/00355

Słowa kluczowe:

rozpuszczanie krystalizacja kuweta cieczowa mikroskop sił atomowych apatyty ołowiowe węglany ołowiu

Deskryptory:

 • ST10_4: Geochemia
 • ST10_5: Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Monika Kwaśniak-Kominek 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 101 625 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-09-22

Zakończenie projektu: 2017-03-21

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Accommodation of the carbonate ion in lead hydroxyl arsenate (hydroxylmimetite) Pb5(AsO4)3OH IF: 2,067
  Autorzy:
  M. Lempart, M. Manecki, M. Kwaśniak-Kominek, J. Matusik, T. Bajda
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2019, tom: 161, strony: 330-337), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2019.01.027 - link do publikacji
 2. Model of interface-coupled dissolution-precipitation mechanism of pseudomorphic replacement reaction in aqueous solutions based on the system of cerussite PbCO3 -pyromorphite Pb5(PO4)3Cl IF: 4,258
  Autorzy:
  M. Manecki, M. Kwaśniak-Kominek, J.M. Majka, J. Rakovan
  Czasopismo:
  Geochimica et Spectrochimica Acta (rok: 2020, tom: 289, strony: 44939), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.gca.2020.08.015 - link do publikacji
 3. Carbonate substitution in lead hydroxylapatite Pb5(PO4)3OH IF: 1,593
  Autorzy:
  Kwaśniak-Kominek Monika, Manecki Maciej, Matusik Jakub, Lempart Małgorzata
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2017, tom: nd, strony: 549-602), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2017.06.111 - link do publikacji