Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ciepłe i zimne okresy późnego holocenu w Arktyce europejskiej. Paleogenetyczny zapis zmian środowiska morskiego w osadach fiordu Hornsund (Spitsbergen, Svalbard)

2013/11/B/ST10/00276

Słowa kluczowe:

paleogenetyka paleoceanografia foraminifera Svalbard Arktyka

Deskryptory:

  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marek Zajączkowski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 576 440 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-07

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony