Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Model transportu rumowiska unoszonego dla rzek nizinnych będących pod wpływem zabudowy hydrotechnicznej na przykładzie Zbiornika Koronowskiego

2013/11/N/ST10/01762

Słowa kluczowe:

procesy korytowe zbiorniki zaporowe jakość wód zawiesina ogólna

Deskryptory:

 • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód
 • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Dawid Szatten 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 51 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-07

Zakończenie projektu: 2016-02-06

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Przenośny mętnościomierz HACH 2100QIS01. Za kwotę 6 664 PLN
 2. Silnik zaburtowy (do 5KM). Za kwotę 5 000 PLN
 3. Echosonda LOWRANCE HDS-5 Gen-2. Za kwotę 5 078 PLN
 4. Łódź pontonowa wraz z wyposażeniem (wiosła, podłoga i pompa). Za kwotę 2 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Assessment of Siltation Processes of the Koronowski Reservoir in the Northern Polish Lowland Based on Bathymetry and Empirical Formulas IF: 2,069
  Autorzy:
  Szatten Dawid, Habel Michał, Pellegrini Luisa, Maerker Michael
  Czasopismo:
  WATER (rok: 2018, tom: 10(11), strony: 1681), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/w10111681 - link do publikacji
 2. Propozycja nowego podziału hydromorfometrycznego Zbiornika Koronowskiego
  Autorzy:
  Dawid Szatten
  Czasopismo:
  Geography and Tourism (rok: 2016, tom: Vol. 4 No. 1, strony: 79-84), Wydawca: Kazimierz Wielki University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5281/zenodo.56746 - link do publikacji
 3. Wpływ morfometrii Zbiornika Koronowskiego na wykorzystanie turystyczne jego wód
  Autorzy:
  Szatten Dawid, Babiński Zygmunt, Rabant Hubert, Habel Michał
  Czasopismo:
  Logistyka (rok: 2015, tom: 4, strony: 5924-5932), Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
  Status:
  Opublikowana
 4. Bilans dostawy rumowiska w wyniku erozji wodnej dla zlewni Brdy określony za pomocą modelu USLE
  Autorzy:
  Wojtasik Mieczysław, Szatten Dawid
  Czasopismo:
  Journal of Health Sciences (rok: 2014, tom: 4(11), strony: 61-70), Wydawca: Radomska Szkoła Wyższa
  Status:
  Opublikowana
 1. Influence of the hydrotechnical structures on the changes of total suspension transport - illustrated by the example of the Koronowski Reservoir on Brda River
  Autorzy:
  Szatten Dawid, Marker Michael
  Konferencja:
  European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: EGU
  Data:
  konferencja 12-17.04.2015
  Status:
  Opublikowana