Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza zmian przestrzennych i fizycznych zachmurzenia na terenie Polski w latach 1988-2013 w perspektywie ich wpływu na potencjał energii słonecznej z wykorzystaniem danych satelitarnych z sensora AVHRR.

2013/11/D/ST10/03487

Słowa kluczowe:

zachmurzenie energetyka słoneczna AVHRR dane satelitarne

Deskryptory:

 • ST10_2: Klimatologia, meteorologia, zmiany klimatu, dynamika atmosfery
 • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja
 • ST8_5: Systemy energetyczne (produkcja, dystrybucja)

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Geodezji i Kartografii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jan Musiał 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 331 465 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-22

Zakończenie projektu: 2017-11-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer stacjonarny. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. AVHRR LAC satellite cloud climatology over Central Europe derived by the Vectorized Earth Observation Retrieval (VEOR) method and PyLAC software
  Autorzy:
  Jan Paweł Musiał, Jędrzej Stanisław Bojanowski
  Czasopismo:
  Geoinformation Issues (rok: 2017, tom: 9, strony: 39-52), Wydawca: Instytut Geodezji i Kartografii
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.34867/gi.2017.4 - link do publikacji
 2. Comparison of the Novel Probabilistic Self-Optimizing Vectorized Earth Observation Retrieval Classifier with Common Machine Learning Algorithms IF: 4,848
  Autorzy:
  Jan Paweł Musiał, Jędrzej Stanisław Bojanowski
  Czasopismo:
  Remote Sensing (rok: 2022, tom: 14, strony: 378), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/rs14020378 - link do publikacji