Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie metody magnetycznej do badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń antropogenicznych w powiązaniu z parametrami glebowymi i strukturą gleb miejskich w modelowych profilach glebowych.

2013/11/N/ST10/01767

Słowa kluczowe:

metoda magnetyczna podatność magnetyczna zanieczyszczenia gleb zanieczyszczenia komunikacyjne

Deskryptory:

 • ST10_3: Fizyka wnętrza Ziemi: sejsmologia, grawimetria, geomagnetyzm, magnetotelluryka

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Geofizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Sylwia Dytłow 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 97 487 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-01

Zakończenie projektu: 2016-10-31

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop. Za kwotę 3 800 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Effective and universal tool for evaluating heavy metals—passive dust samplers IF: 4,358
  Autorzy:
  Sylwia Dytłow, Beata Górka-Kostrubiec
  Czasopismo:
  Environmental Pollution (rok: 2019, tom: 247, strony: 188-194), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.envpol.2019.01.030 - link do publikacji
 2. The magnetic properties of different granulometric fractions of street dust from Warsaw IF: 1,646
  Autorzy:
  Sylwia Dytłow, Aldo Winkler, Beata Górka-Kostrubiec, Leonardo Sagnotti
  Czasopismo:
  Journal of Applied Geophysics (), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Detection of metallic iron in urban dust by using high-temperature measurements supplemented with microscopic observations and Mössbauer spectra IF: 1,646
  Autorzy:
  Beata Górka - Kostrubiec, Aneta Hanc-Kuczkowska, Iga Szczepaniak-Wnuk, Maria Jeleńska, Sylwia Dytłow, Tomasz Werner
  Czasopismo:
  Journal of Applied Geophysics (tom: po recenzji,, strony: ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Comparison of traffic-related pollution level using street dust and passive dust samplers
  Autorzy:
  Sylwia Dytłow, Beat Górka-Kostrubiec
  Konferencja:
  III International Conference on Atmospheric Dust, Dust 2018 – Bari, Italy, 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Published by Digilabs S.a.s.
  Data:
  konferencja 29-31.05
  Status:
  Opublikowana
 2. Detection of metallic iron in urban dust by magnetic methods and microscopic observations
  Autorzy:
  Beata Górka-Kostrubiec, Tomasz Werner, Sylwia Dytłow, Iga Szczepaniak-Wnuk, Maria Jeleńska and Aneta Hanc-Kuczkowska
  Konferencja:
  III International Conference on Atmospheric Dust, Dust 2018 – Bari, Italy, 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Published by Digilabs S.a.s.
  Data:
  konferencja 29-31.05
  Status:
  Opublikowana
 3. Identification of Metallic Iron in an Urban Dust Using Magnetometry, Microscopic Observat ions and Mössbauer S pectroscopy
  Autorzy:
  Beata GÓRKA - KOSTRUBIEC, Tomasz WERNER, Sylwia DYTŁOW, Iga SZCZEPANIAK - WNUK, Maria JELEŃSKA, Aneta HANC - KUCZKOWSKA
  Konferencja:
  16th Castle Meeting New trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism Checiny, 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF GEOPHYSICS POLISH ACADEMY OF SCIENCES Geophysi cal Data Bases , Processing and Instrumentation 42 3 ( C - 11 2 ) BOOK OF ABSTRACTS
  Data:
  konferencja 10-16.06
  Status:
  Opublikowana
 4. The magnetic properties of granulometric fractions of street dust from Warsaw.
  Autorzy:
  Sylwia Klaudia Dytłow, Aldo Winkler, and Leonardo Sagnotti
  Konferencja:
  15th Castle Meeting New trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism (rok: 2016, ), Wydawca: Centre de Physique du Globe de l'Institut Royal Météorologique- ORGANIZATOR KONFERENCJI
  Data:
  konferencja 21-27.08
  Status:
  Opublikowana
 5. The use of magnetic method to study the spread of air pollution accumulated in passive samplers.
  Autorzy:
  Sylwia Klaudia Dytłow
  Konferencja:
  15th Castle Meeting New trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism Dinant, 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Centre de Physique du Globe de l'Institut Royal Météorologique- ORGANIZATOR KONFERENCJI
  Data:
  konferencja 21-27.08.
  Status:
  Opublikowana
 6. PASSIVE DUST SAMPLERS – EFFECTIVE TOOL TO ASSESS TRAFFIC RELATED POLLUTION LEVEL
  Autorzy:
  Sylwia Dytłow, Beata Górka-Kostrubiec
  Konferencja:
  III International Conference on Atmospheric Dust, Dust 2018 – Bari, Italy, 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Published by Digilabs (Italy) under request of Associazione Italiana per lo Studio delle Argille - onlus. Selection by the Scientific Committee of DUST 2018.
  Data:
  konferencja 29-31.05
  Status:
  Opublikowana
 7. Passive Dust Samplers as More Effective Study Material than Street Dust for Characteristic of Traffic Derived Pollution
  Autorzy:
  Sylwia DYTŁOW, Beata GÓRKA - KOSTRUBIEC
  Konferencja:
  16th Castle Meeting New trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism Checiny, 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF GEOPHYSICS POLISH ACADEMY OF SCIENCES Geophysi cal Data Bases , Processing and Instrumentation 42 3 ( C - 11 2 ) BOOK OF ABSTRACTS
  Data:
  konferencja 10-16.06
  Status:
  Opublikowana