Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena możliwości odzyskiwania energii w wahadłowych tłumikach drgań

2013/11/D/ST8/03311

Słowa kluczowe:

odzyskiwanie energii modelowanie eksperyment eliminacja drgań

Deskryptory:

 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika
 • ST8_7: Budowa maszyn ( modelowanie, kształtowanie, obróbka)
 • ST8_3: Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Krzysztof Kęcik 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 362 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-13

Zakończenie projektu: 2017-08-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (13)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Control of chaotic dynamics by magnetorheological damping of a pendulum vibration absorber IF: 0,927
  Autorzy:
  Kecik K
  Czasopismo:
  Structural Engineering and Mechanics, (rok: 2014, tom: 38(1), strony: 743-754), Wydawca: Techno-Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12989/sem.2014.51.5.743 - link do publikacji
 2. Dynamics and Energy Harvesting Control of an Autoparametric Pendulum-Like System
  Autorzy:
  Mitura Andrzej, Kecik Krzysztof, Augustyniak Michał
  Czasopismo:
  Przegląd Elektrotechniczny (rok: 2018, tom: 94(7), strony: 82-85), Wydawca: Sigma Not
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/48.2018.07.20 - link do publikacji
 3. Energy Recovery from a Non-Linear Maglev System
  Autorzy:
  Kecik Krzysztof
  Czasopismo:
  Acta Mechanica et Automatica (rok: 2018, tom: 12(1), strony: 45247), Wydawca: Politechnika Białostocka
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/ama-2018-0002 - link do publikacji
 4. Nonlinear Dynamics and Control of an Active Suspension of a Pendulum Vibration Absorber.
  Autorzy:
  Kecik K., Mitura A.
  Czasopismo:
  Machine Dynamics Research (rok: 2014, tom: 38(1), strony: 47-53), Wydawca: Institute of Machine Design Fundamentals
  Status:
  Opublikowana
 5. Enhanced Energy Recovery of a Vibration Absorber Using Dual Harvester Systems
  Autorzy:
  Kecik Krzysztof
  Czasopismo:
  Machine Dynamics Research (rok: 2016, tom: 40(2), strony: 79-88), Wydawca: Warsaw University of Technology
  Status:
  Opublikowana
 6. An active suspension of a pendulum vibration absorber.
  Autorzy:
  Kecik K
  Czasopismo:
  Modelowanie Inżynierskie (rok: 2014, tom: 19(50), strony: 83-88), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana
 7. Application of shape memory alloy in harvesto-absorber system.
  Autorzy:
  Kecik Krzysztof
  Czasopismo:
  Acta Mechanica et Automatica (rok: 2015, tom: 9(3), strony: 155-160), Wydawca: Bialystok University of Technology Publishing Office
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/ama-2015-0026 - link do publikacji
 8. Dynamics and control of an autoparametric system. IF: 1,977
  Autorzy:
  Kecik K
  Czasopismo:
  International Journal of Non-linear Mechanics (rok: 2015, tom: 70, strony: 63-72), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijnonlinmec.2014.11.028 - link do publikacji
 9. Influences of System Parameters on Energy Harvesting from Autoparametric Absorber. Experimental Research
  Autorzy:
  Mitura A., Kecik K.
  Czasopismo:
  Vibrations in Physical Systems (rok: 2016, tom: 27, strony: 287-292), Wydawca: Poznan University of Technology
  Status:
  Opublikowana
 10. Influences of System Parameters on Energy Harvesting from Autoparametric Absorber. Numerical Research
  Autorzy:
  Mitura A., Kecik K.
  Czasopismo:
  Vibrations in Physical Systems (rok: 2016, tom: 27, strony: 281-286), Wydawca: Poznan University of Technology
  Status:
  Opublikowana
 11. Assessment of energy harvesting and vibration mitigation of a pendulum dynamic absorber IF: 4,116
  Autorzy:
  Kecik Krzysztof
  Czasopismo:
  Mechanical Systems and Signal Processing (rok: 2018, tom: 106, strony: 44948), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ymssp.2017.12.028 - link do publikacji
 12. Energy harvesting from a magnetic levitation system IF: 2,074
  Autorzy:
  Krzysztof Kecik, Andrzej Mitura, Stefano Lenci, Jerzy Warminski
  Czasopismo:
  International Journal of Non-Linear Mechanics (rok: 2017, tom: 94, strony: 200-206), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijnonlinmec.2017.03.021 - link do publikacji
 13. Non-Linear Dynamics and Optimization of a Harvester–Absorber System IF: 1,028
  Autorzy:
  Kecik K., Brzeski P., Perlikowski P.
  Czasopismo:
  International Journal of Structural Stability and Dynamics (rok: 2017, tom: 17(9), strony: 44941), Wydawca: World Scientific Publishing Company
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1142/S0219455417400016 - link do publikacji
 14. Odzyskiwanie energii i dynamika wahadłowego eliminatora drgań z półaktywnym zawieszeniem
  Autorzy:
  Mitura Andrzej, Kecik Krzysztof
  Czasopismo:
  Modelowanie Inżynierskie (rok: 2017, tom: 33(64), strony: 61-67), Wydawca: Politechnila Śląska
  Status:
  Opublikowana
 1. Nonlinear dynamics and bifurcation of a vibration absorber-harvester system.
  Autorzy:
  Kecik K., Brzeski P., Perlikowski P.
  Konferencja:
  Eccomas Thematic Conference on Multibody Dynamics, Multibody Dynamics (rok: 2015, ), Wydawca: Artes Gráficas Torres S.L., Huelva, Catalonia, Spain
  Data:
  konferencja 29 czerwiec - 2lipiec
  Status:
  Opublikowana
 2. Application of shape memory alloy in harvesto-absorber system.
  Autorzy:
  Kecik K
  Konferencja:
  VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science and Engineering Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Białystok University of Technology
  Data:
  konferencja 31 maj - 3 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 3. Influence of active elements on the pendulum's rotational motion for energy harvesting.
  Autorzy:
  Kecik K., Mitura A.
  Konferencja:
  The 3rd Polish Congres of Mechanics and 21st International Conference and Computer Methods in Mechanics. (rok: 2015, ), Wydawca: Drukarnia WIB Piotr Winczewski
  Data:
  konferencja 7-11 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 4. Nonlinear dynamics of a pendulum vibration absorber with a maglev harvester
  Autorzy:
  Kecik K., Mitura A., Warminski J., Lenci S.
  Konferencja:
  24th International Congress of Theroretical and Applied Mechanics, ICTAM (rok: 2016, ), Wydawca: ICTAM
  Data:
  konferencja 21.08.2016-26.08.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. A numerical study of an autoparametric system with electromagnetic energy harvester.
  Autorzy:
  Mitura A., Kecik K, Warminski J, Jarzyna W, Lenci S.
  Konferencja:
  Eccomas Thematic Conference on Multibody Dynamics, Multibody Dynamics (rok: 2015, ), Wydawca: Artes Gráficas Torres S.L., Huelva, Catalonia, Spain
  Data:
  konferencja 29 czerwiec - 2lipiec
  Status:
  Opublikowana
 6. Energy harvesting of an autoparametric system.
  Autorzy:
  Kecik K
  Konferencja:
  The 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. (rok: 2014, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 3-5 grudzień 2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Energy recovery from a nonlinear maglev harvester
  Autorzy:
  Kecik Krzysztof
  Konferencja:
  9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures & 2nd International Conference on Advances in Micromechanics of Materials (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Białostocka
  Data:
  konferencja 4 -8 czerwiec 2017, Augustów
  Status:
  Opublikowana
 8. Energy recovery from a nonlinear maglev harvester
  Autorzy:
  Kecik Krzysztof
  Konferencja:
  9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures & 2nd International Conference on Advances in Micromechanics of Materials (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Białostocka
  Data:
  konferencja 4-8 czerwiec 2017, Augustów
  Status:
  Opublikowana
 9. Dynamics and energy harvesting control of an autoparametric pendulum-like system
  Autorzy:
  Mitura Andrzej, Kecik Krzysztof, Augustyniak Michał
  Konferencja:
  10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017) (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Lubelska
  Data:
  konferencja 27-30 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 10. Energy recovery froma a pendulum vibration absorber wita a maglev harvester
  Autorzy:
  Kecik Krzysztof, Mitura Andrzej, Brzeski Piotr, Perlikowski Przemysław
  Konferencja:
  9th European Nonlinear Dynamics Conference (ENOC 2017) (rok: 2017, ), Wydawca: Budapest University of Technology and Economics
  Data:
  konferencja 25-30 June
  Status:
  Opublikowana
 11. Multiple solutions and corresponding energy output from a nonlinear maglev harvester
  Autorzy:
  Kecik Krzysztof, Mitura Andrzej, Lenci Stefano, Warmiński Jerzy
  Konferencja:
  22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Lubelska
  Data:
  konferencja 13.09-16.09.
  Status:
  Opublikowana
 12. Odzyskiwanie energii i dynamika wahadłowego eliminatora drgań z półaktywnym zawieszeniem
  Autorzy:
  Mitura Andrzej, Kecik Krzysztof
  Konferencja:
  56. Sympozjon ,,Modelowanie w Mechanice'' (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 25 Luty - 1 Marzec 2017
  Status:
  Opublikowana
 13. Simultaneous Energy Recovery and Vibration Control of a Pendulum Absorber with a Maglev Harvester
  Autorzy:
  Kecik Krzysztof
  Konferencja:
  XII Konferencja ''Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki - NKRM'', Supraśl (rok: 2017, ), Wydawca: Oddział Białostocki i ZG PTMTS
  Data:
  konferencja 22-25 Marzec, 2017
  Status:
  Opublikowana
 1. Nonlinear Dynamics of a Vibration Harvest-Absorber System. Experimental Study
  Autorzy:
  Kecik K., Mitura A.
  Książka:
  Dynamical Systems: Modelling, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics (rok: 2016, tom: 181, strony: 197), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 2. Non-linear dynamics of a vibration harvest-absorber system
  Autorzy:
  Kecik K, Mitura A
  Książka:
  DYNAMICAL SYSTEMS Control and Stability (rok: 2015, tom: 3, strony: 297-306), Wydawca: ARSA
  Status:
  Opublikowana