Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przestrzenna organizacja nanocząstek za pomocą polimerowych układów samoorganizujących.

2013/11/B/ST3/04190

Słowa kluczowe:

nanocząstki nanokompozyty kopolimery blokowe

Deskryptory:

 • ST3_15: "Miękka" materia skondensowana (ciekłe kryształy, polimery,…)
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Nanobiomedyczne

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Stefan Jurga 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 787 420 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-16

Zakończenie projektu: 2018-07-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. ruchomy stolik z silnikiem krokowym oraz sterownikiem. Za kwotę 8 597 PLN
 2. RHF Piec komorowy wysokotemperaturowy. Za kwotę 120 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 1. Complementary studies of NMR spin diffusion and atomic force microscopy - diblock copolymers structural characterization IF: 3,562
  Autorzy:
  Jacek Jenczyk, Stefan Jurga
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2016, tom: 99, strony: 90-96), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2016.07.006 - link do publikacji
 2. Facile Synthesis of Sulfobetaine-Stabilized Cu2O Nanoparticles and Their Biomedical Potential IF: 3,234
  Autorzy:
  Marta J. Woźniak-Budych , Łucja Przysiecka, Barbara M. Maciejewska, Daria Wieczorek, Katarzyna Staszak, Marcin Jarek, Teofil Jesionowski, and Stefan Jurga
  Czasopismo:
  ACS Biomaterials Science & Engineering (rok: 2017, tom: 3, strony: 3183–3194), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsbiomaterials.7b00465 - link do publikacji
 3. Structural and dynamical study of PDMS and PS based block copolymers IF: 3,658
  Autorzy:
  J. Jenczyk, M. Woźniak-Budych, M. Jarek, S. Jurga
  Czasopismo:
  European Polymer Journal (rok: 2018, tom: 98, strony: 384-393), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.eurpolymj.2017.11.045 - link do publikacji
 4. Wetting of Nanostructurized Sapphire and Gold Surfaces IF: 0,43
  Autorzy:
  M. Kempiński, J. Jenczyk, S. Jurga, M. Śliwińska-Bartkowiak
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2017, tom: 132, strony: 185-188), Wydawca: Institute of Physics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.132.185 - link do publikacji
 5. Green synthesis of rifampicin-loaded copper nanoparticles with enhanced antimicrobial activity IF: 2,272
  Autorzy:
  M. J. Woźniak-Budych, Ł. Przysiecka, K. Langer, B. Peplińska, M. Jarek, M. Wiesner, G. Nowaczyk, S. Jurga
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science: Materials in Medicine (rok: 2017, tom: 28, strony: 42), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10856-017-5857-z - link do publikacji
 6. Synthesis of G0 aminopolyol and aminosugar dendrimers, controlled by NMR and MALDI TOF mass spectrometry IF: 1,497
  Autorzy:
  M.A. Pyziak, G. Bartkowiak, Ł. Popenda, S. Jurga, G. Schroeder
  Czasopismo:
  Designed Monomers and Polymers (rok: 2016, tom: 20, strony: 144-156), Wydawca: Thomson Reuters
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/15685551.2016.1231048 - link do publikacji
 7. Poly(ethylene oxide)-block-polystyrene thin films morphology controlled by drying conditions and substrate topography IF: 3,005
  Autorzy:
  Jacek Jenczyk, Emerson Coy, Stefan Jurga
  Czasopismo:
  European Polymer Journal (rok: 2016, tom: 75, strony: 234-242), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.eurpolymj.2015.12.020 - link do publikacji
 8. Structural and dynamic study of block copolymer - nanoparticles nanocomposites IF: 3,77
  Autorzy:
  J. Jenczyk, M. Woźniak-Budych, M. Jancelewicz, M. Jarek, S. Jurga
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2019, tom: 167, strony: 130-137), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2019.01.080 - link do publikacji
 9. Towards entropy-driven interstitial micelles at elevated temperatures from selective A1BA2 triblock solutions IF: 2,252
  Autorzy:
  S. Wołoszczuk, S. Jurga, M. Banaszak
  Czasopismo:
  Physical Review E (rok: 2016, tom: 94, strony: 22502), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevE.94.022502 - link do publikacji
 10. Molecular Dynamics Study of Polystyrene-b-poly(ethylene oxide) Asymmetric Diblock Copolymer Systems IF: 3,83
  Autorzy:
  M. Dobies, M. Makrocka-Rydzyk, J. Jenczyk, M. Jarek, R. J. Spontak, S. Jurga
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2017, tom: 33, strony: 8856-8868), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.langmuir.7b02017 - link do publikacji
 11. Copper-gold nanoparticles: Fabrication, characteristic and application as drug carriers IF: 2,101
  Autorzy:
  M. J. Woźniak-Budych, K. Langer, B. Peplińska, Ł. Przysiecka, M. Jarek, M. Jarzębski, S. Jurga
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2016, tom: 179, strony: 242-253), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2016.05.036 - link do publikacji
 12. Nanoparticle string formation on self-assembled copolymer films IF: 3,15
  Autorzy:
  J. Jenczyk, M. Woźniak-Budych, M. Jarek, M. Grzeszkowiak, G. Nowaczyk, S. Jurga
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2017, tom: 406, strony: 235-244), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2017.02.143 - link do publikacji