Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sterowanie efektem Rashby na powierzchni krzemu.

2013/11/B/ST3/04003

Słowa kluczowe:

efekt Rashby spintronika vicinal Si Bi Pb SARPES STM DFT RHEED

Deskryptory:

 • ST3_10: Spintronika
 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Ryszard Zdyb 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 498 180 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-15

Zakończenie projektu: 2018-01-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. Purely one-dimensional bands with a giant spin-orbit splitting: Pb nanoribbons on Si(553) surface IF: 4,847
  Autorzy:
  Marek Kopciuszyński, Mariusz Krawiec, Ryszard Zdyb, Mieczysław Jałochowski
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2017, tom: 7, strony: 46215), Wydawca: Nature Research
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep46215 - link do publikacji
 2. Hut-shaped lead nanowires with one dimensional electronic properties IF: 3,575
  Autorzy:
  M. Kopciuszyński, A. Stępniak-Dybala, M. Dachniewicz, L. Żurawek, M. Krawiec and R. Zdyb
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2020, ), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.00.005400 - link do publikacji
 3. Different spin textures in one-dimensional electronic bands onSi(5 5 3)-Au surface IF: 2,711
  Autorzy:
  M. Krawiec, M. Kopciuszyński, R. Zdyb
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2016, tom: 373, strony: 26-31), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2015.09.219 - link do publikacji
 4. Thickness-dependent spin-resolved photoemission from ultrathin Agfilms on Si(111) IF: 2,711
  Autorzy:
  R. Zdyb, M. Kopciuszyński
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2016, tom: 373, strony: 73-78), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2015.12.188 - link do publikacji
 5. Experimental evidence of a new class of massless fermions IF: 9,927
  Autorzy:
  M. Kopciuszyński, M. Krawiec, L. Żurawek, R. Zdyb
  Czasopismo:
  Nanoscale Horizons (rok: 2020, tom: 5, strony: 679-682), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9nh00681h - link do publikacji
 6. Quasi one-dimensional lead ribbons on the Si(110) surface IF: 2,711
  Autorzy:
  M. Kopciuszyński, R. Zdyb, P. Nita, M. Dachniewicz, P. Dyniec
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2016, tom: 373, strony: 45150), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2015.11.147 - link do publikacji
 7. Partially embedded Pb chains on a vicinal Si(113) surface IF: 3,575
  Autorzy:
  L. Żurawek, M. Kopciuszyński, M. Dachniewicz, M. Stróżak, M. Krawiec, M. Jałochowski, R. Zdyb
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2020, tom: 101, strony: 195434), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.101.195434 - link do publikacji
 8. Regular distribution of (sqrt(3)xsqrt(3)) Bi-reconstructed stripes on Si(553) surface IF: 1,79
  Autorzy:
  M. Kopciuszyński, A. Mandziak, M. Dachniewicz, R. Zdyb
  Czasopismo:
  Thin Solid Films (rok: 2017, tom: 631, strony: 80-84), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tsf.2017.03.052 - link do publikacji
 9. Regular step distribution of the bare Si(553) surface IF: 3,736
  Autorzy:
  M. Kopciuszyński, P. Dyniec, R. Zdyb, M. Jałochowski
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2015, tom: 91, strony: 235420-1 do 235420-5), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.91.235420 - link do publikacji