Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Struktura i właściwości dwuwymiarowych odmian boru i jego związków

2013/11/B/ST3/04273

Słowa kluczowe:

struktury 2D z boru i jego zwiazków DFT dynamika molekularna nadprzewodnictwo

Deskryptory:

 • ST3_1: Struktura ciał stałych i płynów
 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Nevill Gonzalez Szwacki 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 542 880 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-09-23

Zakończenie projektu: 2018-03-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Energy decomposition analysis of neutral and negatively charged borophenes
  Autorzy:
  Tomasz Tarkowski, Jacek A. Majewski, Nevill Gonzalez Szwacki
  Czasopismo:
  FlatChem (rok: 2018, tom: 7, strony: 42-47), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.flatc.2017.08.004 - link do publikacji
 2. Structural and electronic properties of silicon carbide polytypes as predicted by exact exchange calculations IF: 1,35
  Autorzy:
  Nevill Gonzalez Szwacki
  Czasopismo:
  Computational Condensed Matter (rok: 2017, tom: 13, strony: 55-58), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cocom.2017.09.003 - link do publikacji
 3. The structure and hardness of the highest boride of tungsten, a borophene-based compound IF: 4,259
  Autorzy:
  Nevill Gonzalez Szwacki
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2017, tom: 7, strony: 4082 (1-6)), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-017-04394-1 - link do publikacji
 4. Ab initio studies of Co2FeAl1−xSix Heusler alloys IF: 1,97
  Autorzy:
  N. Gonzalez Szwacki, Jacek A. Majewski
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2016, tom: 409, strony: 62–65), Wydawca: North Holland (Elsevier)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2016.02.031 - link do publikacji
 5. Formation of Mn-Si-n complexes in GaN: A first principles investigation IF: 1,554
  Autorzy:
  N. Gonzalez Szwacki
  Czasopismo:
  Solid State Communications (rok: 2017, tom: 259, strony: 16-18), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssc.2017.04.007 - link do publikacji
 6. Resonant excitation of infrared emission in GaN:(Mn,Mg) IF: 3,736
  Autorzy:
  Dmytro Kysylychyn, Jan Suffczyński, Tomasz Woźniak, Nevill Gonzalez Szwacki, Alberta Bonanni
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2018, tom: 97, strony: 245311), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.97.245311 - link do publikacji
 7. Structure and Energetics of Fragments of the Planar α and β Boron Sheets IF: 0,53
  Autorzy:
  N. Gonzalez Szwacki , T. Tarkowski , J. A. Majewski
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: 129, strony: A-148-A-149), Wydawca: Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.129.A-148 - link do publikacji